Фізика. 9 клас. Сиротюк

Перевірте свої знання. Магнітні явища

Контрольні запитання

1. Чому магнітні властивості постійних магнітів зменшуються або зникають зовсім, якщо вони зазнають механічних ударів?

2. Як пояснити, що магнітні лінії постійного магніту не перетинаються?

3. Чому магнітна стрілка біля провідника зі струмом повертається і змінює свій напрямок?

4. Як Ампер пояснював намагнічування заліза?

5. Чому дослід Ерстеда мав таке велике значення для подальшого розвитку електродинаміки?

6. Як взаємодіють паралельні провідники зі струмом?

7. Чому речовини, що містять залізо, сталь, нікель, уміщені в магнітне поле, намагнічуються?

8. Як виготовити сильний електромагніт, якщо перед конструктором поставлено вимогу, щоб струм в електромагніті був порівняно малий?

9. Електромагніти, які використовують у підйомному крані, мають величезну потужність. Електромагніти, за допомогою яких, наприклад, видаляють з очей залізні ошурки, навпаки - дуже слабкі. Якими способами досягають такої відмінності?

10. За допомогою якого пристрою можна безперервно обертати рамку зі струмом у магнітному полі?

11. Опишіть будову і роботу електродвигуна.

12. Довгий ізольований дріт складають удвоє і намотують на котушку. Кінці дроту приєднують до гальванометра. Чи виникне струм у котушці при введенні в неї штабового магніту?

Що я знаю і вмію робити

Я знаю, де використовують магнітні матеріали.

1. Які магнітні матеріали використовують у предметах, зображених на малюнку 74?

Мал. 74

Я вмію пояснювати, як працюють електричні прилади і пристрої.

2. На малюнку 75 зображено схему приладу. Що це за прилад? Поясніть, як він працює.

Мал. 75

3. Назвіть, у яких побутових пристроях використовуються електродвигуни. Поясніть, як вони працюють.

Я знаю, як працює велосипедний генератор.

4. Назвіть основні частини велосипедного генератора (динамо-машини, або динамо) (мал. 76). Поясніть, як він працює. Для чого він призначений?

Мал. 76

5. Чому від велосипедного генератора йде тільки один провід до електричних ламп переднього та заднього освітлення?

Я вмію виготовляти прилади і виконувати експеримент.

6. Який пристрій виготовив учень (мал. 77)? За яких умов цей пристрій діятиме?

Мал. 77

7. До одного з полюсів магніту начіпляйте дрібних цвяхів у вигляді гірлянди. Перевірте, яким полюсом (одно- чи різнойменним) треба переміщати зверху вниз другий магніт, щоб цвяхи один за одним відпадали від першого магніту. Поясніть спостережуване явище.

8. Випробуйте, чи притягує залізні ошурки магніт через папір, скло, мідь та інші речовини.

Я знаю, як визначають полюси магнітів та полюси джерел живлення, намагніченість речовин.

9. За допомогою компаса визначте полюси магніту, загорнутого в папір.

10. Треба дозарядити свинцеві акумулятори, але не видно позначень полюсів. Як визначити полярність, якщо ви маєте магнітну стрілку або компас, провідники і реостат?

11. Як дізнатися, який із двох сталевих стержнів намагнічений?

Я знаю, чому спеціальні науково-дослідні судна мають специфічну конструкцію.

12. Чому науково-дослідні судна для вивчення магнітного поля Землі будують не сталевими, а дерев’яними і для скріплення деталей використовують гвинти з бронзи, латуні та інших немагнітних матеріалів?

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Варіант 1

1. У техніці використовують, зокрема, сталь, чавун, нікель, кобальт. Які з перелічених металів притягуються магнітами?

 • А чавун
 • Б кобальт
 • В нікель
 • Г сталь
 • Д усі перелічені метали

2. Підвішений на нитці магніт повертається в напрямку північ-південь. Яким полюсом магніт повернеться до північного магнітного полюса Землі?

 • А північним
 • Б південним
 • В жодним

3. Що таке магнітна аномалія?

 • А розмагнічування стрілки компаса внаслідок сильного нагрівання
 • Б постійне і значне відхилення від норми напрямку магнітного поля в деяких місцях

4. Навколо яких зарядів існує магнітне поле?

 • А навколо нерухомих і рухомих електричних зарядів
 • Б навколо нерухомих електричних зарядів
 • В навколо рухомих електричних зарядів

5. Біля провідника зі струмом розмістили магнітну стрілку. Що з нею станеться, якщо зміниться напрямок струму в провіднику?

 • А стрілка повернеться на 180°
 • Б стрілка повернеться на 90°
 • В стрілка повернеться на 45°
 • Г стрілка залишиться нерухомою

6. Як зміниться магнітне поле котушки зі струмом, якщо в неї, не змінюючи струму, помістити залізне осердя?

 • А посилиться
 • Б послабиться
 • В не зміниться

7. Ви знаєте, що на провідник зі струмом, розміщений між полюсами магніту, діє сила і провідник рухається. У яких пристроях використовують це явище?

 • А в електродвигунах
 • Б в електронагрівальних приладах
 • В в електромагнітних кранах

8. Що потрібно зробити, щоб змінити магнітні полюси котушки зі струмом на протилежні?

 • А змінити напрямок струму
 • Б змінити силу струму
 • В увести всередину котушки залізне осердя
 • Г вийняти залізне осердя

9. Які пристрої застосовують для регулювання струму в котушці електромагніту?

 • А запобіжник
 • Б реостат
 • В ключ

10. Що є надійним захистом людини на Землі від космічного випромінювання?

 • А земна атмосфера
 • Б магнітне поле Землі
 • В земна атмосфера і магнітне поле Землі

11. Хто перший побудував електродвигун?

 • А А. Ампер
 • Б Дж. Джоуль
 • В К. Г. Якобі
 • Г Е. X. Ленц

12. У яких джерелах електроенергії використовують енергію Сонця?

 • А акумуляторах
 • Б термопарах
 • В сонячних батареях

Варіант 2

1. До кінця сталевого стержня притягуються південний і північний полюси магнітної стрілки. Чи намагнічений стержень?

 • А так, тому що в іншому випадку стрілка не притягувалася б
 • Б остаточно не можна сказати
 • В ні, до намагніченого стержня притягувався б тільки один полюс

2. У чому полягає головна причина появи магнітних бур?

 • А сильні урагани на Землі
 • Б землетруси
 • В сонячна активність
 • Г ультрафіолетове випромінювання

3. Яке фізичне явище демонструється в досліді Ерстеда?

 • А взаємодія провідників зі струмом
 • Б взаємодія магнітної стрілки і провідника зі струмом
 • В взаємодія наелектризованих тіл

4. Як зміниться дія магнітного поля котушки зі струмом, якщо цю котушку замінити іншою - з більшою кількістю витків?

 • А збільшиться
 • Б зменшиться
 • В не зміниться

5. Потік зерна на жорна млина пропускають між полюсами сильного магніту. Навіщо?

 • А для підсушування зерна
 • Б для відбору кращого зерна
 • В для очищення зерна від насіння бур’янів і залізних предметів

6. Що таке магнітна аномалія?

 • А намагнічення стрілки компаса внаслідок сильного нагрівання
 • Б постійне і значне відхилення від норми напрямку магнітного поля в деяких місцевостях
 • В зміна магнітного поля Землі внаслідок космічного випромінювання

7. Як поводитиметься котушка зі струмом, якщо закріпити її на дощечці й опустити на поверхню води в широкій посудині?

 • А повернеться в напрямку південь-північ
 • Б залишиться нерухомою
 • В повернеться перпендикулярно до напрямку південь-північ

8. Яка причина повороту алюмінієвої рамки в електровимірювальному приладі магнітоелектричної системи?

 • А дія магнітного поля постійного магніту на алюмінієву рамку
 • Б теплова дія електричного струму в рамці
 • В дія магнітного поля на провідник зі струмом

9. Які взаємні перетворення енергії відбуваються в електричному двигуні?

 • А механічна - в електричну
 • Б механічна - у механічну
 • В електрична - у механічну
 • Г електрична - в електричну

10. Хто вперше провів дослід щодо взаємодії провідника зі струмом і магнітною стрілкою?

 • А А. Вольта
 • Б Л. Гальвані
 • В Г. К. Ерстед
 • Г Дж. Джоуль

11. Який електровимірювальний прилад призначено для вимірювання напруги? На чому ґрунтується його дія?

 • А амперметр; взаємодія електричних полів
 • Б вольтметр; взаємодія електричного і магнітного полів
 • В амперметр; взаємодія електричного і магнітного полів
 • Г вольтметр; взаємодія електричних полів

12. У яких джерелах електроенергії використовують енергію тепла?

 • А в акумуляторах
 • Б у термопарах
 • В у сонячних батареях