Фізика. 9 клас. Сиротюк

Задачі та вправи № 36-42. Магнітні явища

Розв’язуємо разом

Якщо розмістити дротяний прямокутник у площині магнітного меридіана і рухати його в цій площині, то чи виникатиме в ньому індукційний струм?

Відповідь: ні, тому що сторони прямокутника не перетинають магнітних ліній магнітного поля Земля.

Рівень А

36. Замкнуте залізне кільце рухається в однорідному магнітному полі поступально. Чи виникає струм у кільці? Чому?

37. Визначте напрямок індукційного струму, якщо відомо розміщення полюсів магніту і напрямок руху провідника (мал. 71).

38. Чи індукуватиметься струм, якщо провідник рухати, як показано на малюнку 72?

39. Визначте полюси магніту на малюнку 73, якщо відомо напрямки руху провідника й індукційного струму в ньому.

Мал. 71

Мал. 72

Мал. 73

Рівень Б

40. Рама автомобіля є замкнутим контуром. Чи виникатиме в ній індукційний струм під час руху машини? Магнітне поле Землі поблизу її поверхні вважати однорідним.

41. Провід, з’єднаний із чутливим гальванометром, рухають у магнітному полі Землі із заходу на схід. Як треба розмістити провід - горизонтально чи вертикально, щоб стрілка гальванометра відхилилася на більший кут? Що зміниться в показах гальванометра, якщо провід рухати зі сходу на захід? Чи індукуватиметься струм, якщо рухати провід з півночі на південь?

42. Над котушкою висить на пружині залізний стержень. Що відбуватиметься з ним, якщо котушкою пропускати постійний струм? Змінити напрямок струму в котушці? Змінювати силу струму в котушці?

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Майкл Фарадей

Майкл Фарадей (1791-1867) - англійський фізик, член Лондонського королівського товариства. Народився в передмісті Лондона в сім’ї коваля. Через нестатки родини не мав системної освіти. Слухаючи публічні лекції Гемфрі Деві, попросив узяти його на роботу в Королівський інститут. Працював в інституті з 1813 р. У 1825 р. очолив лабораторію в Королівському інституті, з 1827 р. працював професором кафедри хімії.

Виконав фундаментальні дослідження з електромагнетизму. Поставив собі за мету «перетворити магнетизм в електрику», тобто отримати електричний струм з магнітного поля. У 1831 р. відкрив явище електромагнітної індукції, здобувши індукційний струм у вторинній обмотці, замикаючи й розмикаючи струм у первинній обмотці.

Фарадей детально дослідив явища електромагнітної індукції і самоіндукції, висловив передбачення, що електричні й магнітні дії передаються від тіла до тіла не безпосередньо, а переносяться через діелектричне середовище, розміщене між ними.

У 1833-1834 рр. установив закони електролізу й запровадив основну термінологію цього явища. Увів поняття електричного і магнітного поля, сформулював поняття про електричні й магнітні силові лінії. Після праць Фарадея матерію почали розглядати не тільки у формі речовини, а й у формі поля. У 1843 р. експериментально довів закон збереження електричного заряду. Зробив відкриття з фізики магнетизму (1845) і дії магнітного поля на світло (1846).