Фізика. 9 клас. Сиротюк

Лабораторна робота № 2. Спостереження явища електромагнітної індукції

Мета роботи: дослідити явище електромагнітної індукції.

Прилади і матеріали: джерело струму, ключ, з’єднувальні проводи, реостат, гальванометр, котушка від трансформатора, штабові магніти, електромагніт.

Хід роботи

Для виконання роботи уважно розгляньте малюнки 59-61 (див. с. 33-34).

До гальванометра під’єднайте котушку, у яку може вільно входити магніт.

1. Перевірте, коли в цій котушці виникає індукційний електричний струм. Зробіть висновки.

2. Замість одного магніту скористайтеся двома складеними магнітами, але швидкість їх руху не змінюйте. Як це позначилося на силі індукційного струму?

3. Скористайтесь одним магнітом, але рухайте його з більшою або меншою швидкістю. Спостерігайте за силою індукційного струму. Зробіть висновки.

4. Чи можна зробити загальний висновок про якісне підтвердження закону електромагнітної індукції? Зробіть цей висновок.

5. Опускайте або витягуйте електромагніт з котушки, яка з’єднана з гальванометром.

6. Залишивши електромагніт у котушці, збільшуйте або зменшуйте силу струму в ньому за допомогою реостата.

7. Зробіть висновки, коли в цих дослідах виникає індукційний струм.

Для допитливих

  • З’єднайте клеми двох демонстраційних гальванометрів проводами, а потім, похитуючи один з них, ви помітите, що у другому приладі стрілка коливається. Поясніть результати досліду.