Фізика. 7 клас. Сиротюк

Відповіді до задач і вправ

3. Грім, веселка. 10. 13 см3. 15. Завдяки дифузії. 18. При вищій температурі дифузія відбувається швидше. 21. Об’єм; швидкість; об’єм; швидкість; температура. 24. 37. 30. Вода малостислива. 31. За рахунок дифузії ми відчуваємо запах газу. 33. Ні. Збільшується. 34. У воді розчиняється фарба. 35. Ні. 37. Механічним; тілом; рівномірним; однакові. 40. Човен рухається разом з водою, і тому не можна визначити напрям руху човна відносно води, а через туман не можна спостерігати зміни відстані між човном і деякими тілами на березі, вибраними за нерухомі. 41. Рухається. 42. У спокої. Рухається. Пряма лінія. 43. Пряму лінію. 45. Рівномірно прямолінійно. 47. Однаково. 48. 16 м/с. 49. 10 м/с. 52. а) У спокої; б) і в) у русі. У спокої відносно всіх тіл. 55. Кола. 58. Легковий автомобіль рухався вдвічі швидше. 60. 320 год. 61. 50 544 000 м. 64. 2,56 с. 66. 1) 50 с; 2) 125 м; 3) 1,25 м/с; 5 м/с; 2,5 м/с. 67. По колу. 70. По прямій лінії. 71. 0,008 с. 72. 74 м/с. 73. 50 Гц. 74. 0,2 с. 75. 1,7 1/с; 0,84 м/с. 76. 0,40 м. 77. 0; 5 м/с; 10 м/с. 78. У 90 разів. 80. 520,8. 82. Човен рухатиметься від берега, унаслідок взаємодії з людиною. 84. Коли людина йде проти вітру, то відчуває опір. Людина взаємодіє з вітром і землею. 86. Взаємодією рушниці й кулі під час пострілу. 88. Явища інерції. 90. Автобус повернув праворуч. 93. Щоб не занесло на повороті. 96. У 8,4 раза. 97. Латунь - найбільшу; лід - найменшу. 98. 1180 кг/м3. 99. 50 кг/м3. 102. Ресори розгинаються. 104. Собака більш інертний, тому що має більшу масу. 107. Немає необхідності. 109. Виміряти масу 1 м дроту, а потім моток дроту. 111. 10 кг; 7,1 кг; 136 кг. 112. 15,6 кг. 113. 122. 114. 28 кг; 25,2 кг. 115. 5. 116 і 117. Сила тяжіння. 118. Сила тяжіння. Град, повітря, Земля. 122. На молоток 1,4 кг; у 1,6 раза. 124. Мають. 125. 760 Н. 126. 100 Н. 127. 75 кг. 128. 50 Н. 129. Однакову. 130 і 131. Не завжди. 133. Під дією сили тяжіння. 135. Жорсткістю. 136. 121,5 Н. 138. 0,25 м. 139. 2,5 Н. 140. 135 Н. 141. У 146 разів. 142. 37 кг. 143. Вага. 145. а) Однакові; б) однакові; в) різні. 147. Притягуються. 148. На шайбу діє сила тертя. 152. Між крупинками борошна і круп існують сили тертя. 156-160. Щоб збільшити силу тертя. 161. 6 Н. 162. 220 Н. 163. 70 Н. 165. Щоб молоток не ковзав по голівці цвяха. 170. Щоб збільшити тертя. 173. Зменшується сила тертя. 175. Щоб зменшити тертя. 176. 900 Н. 177. У бік сил, рівнодійна яких 710 Н. 178. 900 Н. 179. Прикласти силу до двох динамометрів одночасно. 180. 3 Н; 0,2 кг. 183. Щоб зменшити тиск локомотива на рейки. 185. На відро без дерев’яної ручки. 186. 1 мм2. 187. Найбільше - 60 кН/см2, найменше - 6 Н/м2. 188. Зайцю. 189. 2400 Н. 190. Потрібно, щоб площа, на яку діє сила, дорівнювала 0,02 м2. 192. 75 МПа. 194. 19 444 Па; 38 000 Па. 195. У 164 575 разів. 196. 450 м3. 198. 1 кН; 2 кН; 4 кН. 199. 4800 кг. 200-202. Щоб розв’язати задачі, правильно визначте масштаб малюнків. 203. Вона може тріснути. 205. Щоб їх не роздавило. 206. Нижньому. 207. Щоб витримати тиск води. 208. 102 800 Па. 209. 110 кПа. 210. 74 м. 214. У сирому яйці діє закон Паскаля. 216. Найбільший - у посудині зі ртуттю, найменший - з гасом. 218. Якщо самовар повний, то склянка наповниться окропом швидше. 220. Не змінилися - маса молока, сила тяжіння, вага молока, об’єм молока, сила тиску; змінився тиск. 221. 10,3 МПа; 11,33 МН. 222. 103 325 Па. 224. За рахунок атмосферного тиску. 227. Тому що відбувається різке зменшення атмосферного тиску. 228. 52,9 мкН. 229. 540 мм рт. ст. 234-235. Для того щоб розв’язати задачі, слід правильно визначити масштаб малюнків. 240. Для того щоб мастило могло виливатися з бідона. 241. Ні. 242. 162 120 Па. 244. 3200 Н. 246. Нагнітальний. 249. 251 000 Па. 251. Щоб трубки не сплющувалися. 252. Тому що на ноги діє виштовхувальна сила, напрямлена вертикально вгору. 254. Щоб легше було занурюватися у воду. 256. Ні. 257. 20 кН; 16 кН. 258. 0,04 м3. 259. 800 кг/м3 (гас). 260. Виливок свинцю спливе у ртуті; дубовий брусок потоне у бензині; шматок льоду потоне в гасі; олія плаватиме на поверхні води. 261. Жир має меншу густину. 264. 1000 м3. 265. 970 м. 266. Ні. 268. Тому що густина газів набагато менша від густини будь-якої рідини. 269. Для регулювання плавання у воді. 271. На картоплину в солоній воді діє більша виштовхувальна сила. 273. Поставити молоко в холодне місце. Склянка молока. 275. Ні. 276. У незбираному. 282. 111,282 МПа. 283. Тому що зменшується опір води. 285. Тому що збільшується їх об’єм. 286. Так. 287. 129 Н. Так. 288. а) Сила тяжіння; б) сила тертя; в) сила, з якою діє спортсмен; г) архімедова сила. 290. Той, що підняв більший вантаж. У 2 рази. 291. 500 Дж. 292. 30 Дж. 293. 3500 Дж. 294. 2,8 кДж. 295. 39,6 МДж. 296. 41 см. 297. 750 Вт. 299. 81 МДж. 300. 576 кДж. 301. 7,2 МДж. 302. 820 кДж. 303. 5 кВт. 304. Однакова. 305. 20 м. 306. При переміщенні тіла на відстань 8 м під дією сили 25 Н. 307. 200 Дж. 308. Не однакову. 309. Спортсмен. 310. 50 Вт. 311. 3 кВт. 312. 150 Вт. 313. 33 кВт. 314. 42,5 кВт. 315. 2,5 кВт. 316. 0,1 мВт. 317. 6000 с = 10 хв. 318. 1250 с. 319. 20 кН. 320. 500 Н. 322. 1 м/с; сила; робота; 1 Дж. 324. За рахунок потенціальної енергії молотка. 325. Тіло масою 5 кг. 328. Щоб не розбити. 329. 300 Дж. 330. 20 кг. 331. 0,32 Дж. 332. 3,5 кДж. 333. 2250 кДж. 334. 2880 Дж. 335. На 150 Дж. 341. Ні. 342. Можуть. 343. Вантажного. 345. Потенціальної енергії. Означає «надати пружині потенціальної енергії». 346. За рахунок потенціальної енергії сокири. 347. Тому що їм легше загальмувати. 348. За рахунок кінетичної енергії. Кінетична змінилася на потенціальну й навпаки. 351. На подолання сил опору з боку лісу. 352. На 3 МДж. 353. Зменшиться в 6 разів. 354. 750 Дж; 150 Дж; 600 Дж. 357. 2 кДж; 3 кДж. 358. Потенціальну - 24 кДж; кінетичну - 400 кДж. 359. 1440 Дж; 1440 Дж; 28,8 кН. 360. 3 ГДж. 362. 22,4 м/с; 91 м/с. 366. На рівні пальців, що її тримають. 369. Так. Ні. 370. Для забезпечення стійкості підйомного крана під час піднімання вантажів. 372. Зрівноважити важіль. 374. 400 Н. 375. 360 Н. 379. 2 Н. 380. 1600 Н. 381. 75 см. 382. 7 см. 383. 93 %. 384. 98 %. 385. 75 %. 386. Ніякого. 391. 0,1 м і 0,9 м. 393. 16 т. 394. 2250 Н; 90 Н. 395. 2 Н. 396. 480 Н. 780 Н. 397. 38 кг. 398. 83 %. 399. 80 %. 400. 10 кДж. 401. 20 кДж. 402. 1320 Н. 403. 8167 Дж. 404. 56 %. 405. 63 %. 406. 73 %. 407. а) 4 Н; б) 98 %. 408. 98 %. 409. 276 Н. 410. Для розв’язання задачі слід правильно визначити масштаб.

ВІДПОВІДІ ДО РУБРИКИ «ЩО Я ЗНАЮ І ВМІЮ РОБИТИ»

Розділ 1. 1. Термометри. 1 °С. 25 °С. 30 °С. 5. Відбувається дифузія. У теплій воді дифузія відбувається швидше. 12. 0,000001 мм.

Розділ 2. 2. Дощ. 3. За малюнком 91. 4. На малюнку 91 спостерігач рухається, на малюнку 92 знаходиться в стані спокою. 6. 5 Гц. 7. 0,9 с. 8. а) 40 км/год і 20 км/год; 0 і 20 км/год; 0 і 60 км/год; 0 і 60 км/год; 30 км/год і 40 км/год. г) 40 км; 0 і 80 км; 20 км і 80 км; 40 км і 80 км; 100 км і 110 км; 140 км. е) 22 км/год; 28 км/год.

Розділ 3. 1. 150 000 кг = 150 т; 50 000 Н. 2. 6250 кг/м3. Ні. Не суцільна. 5. 1 - сила тяжіння; 2 - сила пружності; 3 - вага тіла. 6. Явище тертя. Залежить від розмірів піщинок. 9. 2 Н; 2 Н; 200 г. 10. 13 Н. 11. 700 Н. 15. З’ясуйте, якими молотками користуються космонавти.

Розділ 4. 2. Однакову. 20 000 Дж. 3. 64 Вт. 4. 216 ГДж. 6. 0,25 Дж; 1,58 м/с; 0,25 Дж. 10. У 9 разів. 12. 1. 0,3 м. 2. Сила тяжіння; сила пружності. 3. 10 Н. 4. 33,3 Н/м. 5. 10 Н. 6, 7. 1,5 Дж. 14. 83 %.

ВІДПОВІДІ ДО РУБРИКИ «ФІЗИЧНІ ЗАДАЧІ НАВКОЛО НАС»

2. Лід, сніг, вода, пара. 3. Явище дифузії залежить від температури тіл. 5. У рухомому автомобілі знаходиться у стані спокою, відносно землі рухається. 6. а) Не рухається, оскільки відстань між машинами не змінюється; б) рухаються, оскільки машини переміщуються полем; в) рухається, оскільки переміщується з бункера комбайна в кузов автомобіля. 7. Протилежно руху. 8. Слід вибрати деякий нерухомий об’єкт (дерево, будинок тощо) і спостерігати, у який бік зміщується хмара відносно цього тіла. У нічний час нерухомим орієнтиром може бути Місяць, зорі тощо. 9. а) Коло; б) сукупність криволінійних відрізків, що нагадують затуплену пилку; в) пряма горизонтальна лінія. 10. Рухи ескалатора й стрічки транспортера - рівномірні, а інші - нерівномірні. 11. Шлях дорівнюватиме довжині траєкторії (дороги) від дому учня до школи й назад, а переміщення дорівнюватиме нулю. 12. Шлях дорівнюватиме довжині траєкторії (дороги), яку пройшов учень з дому до школи, а переміщення визначиться відстанню, взятою по прямій лінії, яка сполучає два згаданих пункти. 13. Значення переміщення дорівнює 330 000 000 км і 0. 14. Така сама, як і крапель. 15. а) Пряма лінія; б) у стані спокою; в) крива лінія. 16. Так, вони досягають швидкості руху близько 216 км/год. 17. Зі збільшенням товщини шару нитки на котушці збільшується лінійна швидкість точок на поверхні цього шару, і нитка швидко намотується. Щоб запобігти обриву нитки, слід підтримувати однакову лінійну швидкість точок поверхневого шару, тобто поступово зменшувати швидкість обертання котушки. 18. Під впливом вібратора частини бетону набувають коливального руху, бетон ущільнюється і його густина збільшується. 19. Кожне скорочення м’язів серця викликає проштовхування крові по судинах усього організму. Притискаючи в певному місці артерію, лікар відчуває поштовхи крові та їх частоту. 20. Відхиляючись назад і на якусь мить наче падаючи, надати гойдалці кінетичної енергії. Після цього вона розгойдується за рахунок підняття центра ваги тіла (тобто випрямляючи ноги, якщо ви розгойдуєтеся стоячи, чи підтягуючи їх, якщо сидите) щоразу, коли гойдалка перебуває у нижній точці траєкторії. За рахунок виконуваної роботи збільшується енергія гойдалки і, отже, амплітуда гойдання. Так само підтримується амплітуда коливання. 21. Щоб не виникали вібрації крил під час польоту. Вивчення цього питання дало можливість успішно боротися з флатером в авіації, який виникав при певній швидкості польоту й міг призвести до руйнування літака. Крила почали виготовляти з потовщеннями на кінцівках, як у бабки. 22. Швидкості човна й людини протилежні за напрямом і різні за значенням. Швидкість руху човна менша від швидкості руху людини, оскільки його маса більша. 23. Однаково для всіх випадків. 27. Для збільшення дальності стрибка. 28. Важке ковадло забирає майже всю енергію молота. 29. Унаслідок інерції чай у склянці зберігатиме стан руху, тому його поверхня буде похилою. 30. Як кермо, що дає змогу робити круті повороти. 31. Коли транспорт гальмує, то вода продовжує рухатися вперед і виливається спереду, а коли починає рухатися вперед, то вода намагається зберегти стан спокою і тому виливається позаду вагона. 32. Мокра трава має більшу масу, а отже, й інерцію спокою. 33. При швидкому переміщенні коси стебла за інерцією не встигають прийти в рух і перерізаються косою. Якщо ж коса переміщується повільно, то стебла, встигаючи набути рух, переміщуються разом з косою і не перерізуються. 34. Менша маса, а отже, й менша інерція легкової машини дасть змогу швидше зупинити її під час гальмування. 35. На явищі інерції. Цвях (паля), набувши швидкості під час удару молотком (бабою копра), продовжує свій рух до зупинки під дією сили тертя. 36. Не однаково. Більше підмиваються береги, розташовані далі від центра повороту. Внаслідок інерції вода сильніше діє на той берег, який спричиняє зміну напряму течії річки, тобто той, який знаходиться далі від центра повороту. 37. Течія пояснюється дією сили тяжіння, аналогічно до того, як тіло скочується згори вниз. 38. Сила тяжіння на Місяці у 6 разів менша від сили тяжіння на Землі. Отже, у 6 разів менша і сила тертя. 39. Під дією земного тяжіння рух людини вгору сповільнюється доти, доки її швидкість не дорівнюватиме нулю. У той самий час людина притягує Землю. Тому швидкість, надана Землі людиною, також зменшується до нуля одночасно зі зменшенням до нуля швидкості людини. 40. Не зникає. Саме завдяки силі тяжіння тіло падає. 41. У процесі дозрівання яблук збільшується їх вага, тому гілки дерева можуть зламатися. 42. У першій стадії опорного стрибка пружиниста долівка прогинається, а в другій стадії сила її пружності, що напрямлена вгору, зумовлює дію на спортсмена, збільшуючи висоту його стрибка. 43. Перебуваючи на батуті, спортсмен деформує його, унаслідок чого виникає сила пружності, що напрямлена вгору. З кожним стрибком сила пружності збільшується, додається до зусилля спортсмена і стрибки стають вищими. 44. У верхньому положенні сила пружності, що діє на гімнаста, може дорівнювати нулю і напрямлена вниз залежно від швидкості обертання. У нижньому положенні сила пружності наближено дорівнює п’ятикратній вазі гімнаста і напрямлена вгору. 45. Шкаралупа яйця має таку будову, яка нагадує кам’яну будівлю, де клиноподібна форма камінців, заважаючи їм опускатися, не перешкоджає каменям підніматися. 46. Пружність. 47. Ні, оскільки середня густина живої риби дорівнює густині води, у якій вона перебуває. 48. Під додатковою вагою снігу або ожеледі. 49. Гепард - найшвидший сухопутний звір на Землі. Швидкість його бігу досягає 140 км/год. Кігті допомагають йому мати краще зчеплення із Землею. 50. Для збільшення сили тертя. 51. Нерівні ребристі зернини гречки утворюють купи з крутими схилами внаслідок значного тертя, що виникає між поверхнями зернин під час їх руху. Зерна гороху круглі, і між ними сили тертя менші, ніж між зернинами гречки. Зернини проса досить гладенькі, ніби відполіровані, і тому сили тертя між ними малі, що й зумовлює утворення куп з пологими схилами. 52. Неоднакова. Швидкість течії біля берегів, де певна маса води зазнає більшого тертя у взаємодії з берегом, буде меншою. 53. а) Під час руху ноги з лижею тертя є шкідливим, а в момент миттєвої зупинки і переступання на другу ногу - корисним; б) і в) під час загвинчування тертя є шкідливим, а після цього проявляється як корисне і не дає можливості гвинту ослабитися; г) під час розгону літака тертя є шкідливим, а при посадці - корисним: допомагає гальмувати літак. 54. а) Сила тертя напрямлена назад, а потім уперед; б) сила тертя напрямлена до центра дуги; в) і г) сила тертя напрямлена назад. 55. Це робиться для зменшення тертя, яке виникає під час руху лижі вперед і спрямоване назад. Такі лижі дають змогу рухатися вперед з меншою затратою сил і ковзають значно краще. 56. а) Тертя об поверхню дороги; б) тертя осі у втулці; в) тертя об поверхню дороги; г) тертя осі у втулці; д) тертя коліс об рейки. 57. Для зменшення тертя корпусу літака в повітрі, оскільки там воно розріджене. 58. Це дає їм змогу з малим тертям продиратися крізь лісові хащі. 59. Газель біжить, торкаючись поверхні ґрунту лише кінчиками копит, що дає змогу їй розвивати швидкість до 65 км/год. 60. Горошини в даному випадку зіграють роль кулькових підшипників, замінюють тертя ковзання на тертя кочення, а воно, як відомо, менше. 61. Сила тертя кочення менша, ніж сила тертя ковзання. 62. Збільшується площа мотузок, якою вони контактують між собою, а отже, збільшується тертя. 63. Причиною ковзання колеса є значне тертя в буксі колеса завдяки загущенню мастила. 64. Щоб зменшити силу в’язкого тертя в рідині. 65. Слиз зменшує силу тертя, і риба вислизає з рук. Індійці часто перед боєм змащували своє тіло жиром, щоб у рукопашному бою вислизати з рук ворога. 66. Це збільшує силу тертя під час пересування ведмедя по льоду. 67. Змащені лижі дають змогу розвинути більшу швидкість, бо по плівці води, що утворюється під час ковзання лиж по снігу, переміщується шар мазі. Внутрішнє тертя в рідинах невелике. 68. Під час розкриття парашута сила опору повітря викликає раптове зменшення швидкості, яке сприймається парашутистом як збільшення його ваги. Це збільшення може досягати 7-8-кратного значення. 69. Зустрічний потік повітря, обтікаючи автомобіль, створює підіймальну силу, яка дещо зменшує вагу, а отже, і силу тертя між колесами і поверхнею дороги. 70. Під час приземлення крила розправляються, щоб збільшити опір повітря і зрівноважити силу тяжіння. Під час зльоту крила розправляються, щоб збільшити силу відштовхування птаха від землі, що дає можливість подолати силу тяжіння. 71. Щоб зменшити ефективну площу тіла, на яку діє вітер, і зменшити силу опору. 72. Це вдало доповнює його веретеноподібну форму, сприяє добрій обтічності під час руху у воді. 73. У першому випадку сили, що діють на людину, незрівноважені, а в другому - зрівноважені. На людину діють: сила тяжіння, сила тертя, сила реакції гірки. 74. Збільшується тиск на лід. 75. Результат дії сили на тіло залежить не тільки від її значення, але й від часу дії. Коли людина біжить по тонкому льоду, час дії сили тяжіння досить малий - за цей час лід не встигає проломитися. 76. Не зміниться, оскільки значення і напрям ваги обох відер не змінюється. 77. Щоб зменшити тиск на сніг. 78. Перетинки між кінцівками гусей і качок збільшують площу опори їх лап, унаслідок чого тиск на ґрунт буде значно менший, ніж у курей, у яких цієї перетинки немає. 79. Якщо тиск повітря у шині зменшується, то збільшується площа поверхні коліс, якою вони контактують з поверхнею дороги. Це призводить до збільшення сили тертя і покращення ходових якостей автомобілів. 80. Вагомою причиною є те, що під час падіння в піску утворюється заглиблення, унаслідок чого збільшується площа опори, на яку розподіляється вага людини. Тиск буде меншим, і людина не відчує болю. 81. Щоб був меншим тиск і легше було пересуватися по глибокому снігу. 82. Для зменшення тиску, який спричиняє вантаж на плечі людини. 83. Коли цвяхів більше, площа опори, на яку розподіляється вага тіла, буде більшою, отже, тиск буде меншим. 84. Так. 85. Кістки кінцівок, особливо ніг, перебувають під певним навантаженням, іноді досить великим. Поверхні кісток у суглобах укриті шаром хряща, міцність якого значно менша від міцності кісток. Потовщення кінців кісток зумовлює збільшення площі їх поверхонь, а отже, і зменшення тиску на них. 86. Жало у бджоли гостре, і навіть мала сила, що діє на надзвичайно малу площу, може створювати великий тиск. 87. Підкований кінь стає на кілька шипів підкови, площа яких досить мала, а тому тиск такий великий, що під шипами утворюються заглибини у ґрунті, які усувають можливість проковзування навіть під час ожеледі. Під копитом некованого коня тиск значно менший, і на зимовій дорозі він ковзає. 88. Зерна вівса ростуть окремо, а не в колосі, як пшениця або жито, і займають таке положення, що ефективна площа, на яку діє вітер, буде малою, а тому невеликою буде й сила тиску. 89. Дерева в лісі мають меншу стійкість, оскільки вони тягнуться вгору і крони їх розташовані ближче до вершин. 90. Листя дуже збільшує лобову площу, а тому пропорційно збільшується сила тиску вітру. Отже, частіше ламаються дерева влітку. 91. Листя створює додаткову площу опори, і сила тиску, яка діє на дерево, буде більшою. 92. Згідно із законом Паскаля тиск під водою на однаковій глибині однаковий з усіх боків. Оскільки риби мають водонепроникну будову тіла, то тиск однаковий і ззовні, і всередині тіла. Тому риба, перебуваючи на великих глибинах, не відчуває величезного тиску. 93. Унаслідок ослаблення протидії внутрішнього тиску зовнішньому. Для виведення потомства глибоководні риби мають піднятись на поверхню, щоб мальки зробили перший ковток повітря. При цьому риба гине, бо внутрішній тиск розриває її. 95. Зменшується зі збільшенням глибини, оскільки тиск усередині рідини збільшується з глибиною. 96. Вибух створює додатковий тиск, якого організм цих істот не витримує. 97. Коли голова жирафа піднята, то навантаження на серце буде більшим, оскільки воно має подавати кров, переборюючи й гідростатичний тиск. 98. Лікарі, використовуючи явище сполучних посудин, домагаються того, що кров входить у судини хворого під надлишком тиску, що сприяє її ефективному вливанню. 99. Один кінець гумової трубки опустити у воду посудини, що на столі (має бути розташованою вище). Через другий кінець трубки висмоктувати воду і опустити іншу посудину нижче від рівня стола. 100. Закон сполучених посудин, оскільки вище за цей ставок є інший, з якого вода підземною трубою тече до брили. 101. Роздвоєні копита лосів мають перетинку, яка збільшує площу опори і зменшує тиск. Крім того, унаслідок парнокопитності, відсутнє атмосферне засмоктування. 102. Коли лось стає ногою на ґрунт, його ратиці розсуваються, перетинка між ними натягується, площа опори збільшується, а тиск на ґрунт зменшується. 103. Забрудненість атмосфери за інших рівних умов веде до підвищення температури повітря, що призводить до зменшення кількості водяної нари в повітрі, а отже, й атмосферного тиску. 104. У результаті дихання (вдиху) об’єм грудної клітки і легенів збільшується, унаслідок цього в легенях тиск зменшується. Під дією атмосферного тиску повітря надходить у легені через ніс і рот. Цей тиск можна відчувати, якщо затиснути рот і ніздрі та вдихнути. 105. У ротовій порожнині та стравоході під час ковтальних рухів тиск знижується. Під дією переважаючого атмосферного тиску вода потрапляє в порожнину рота. 106. Міцність суглоба зумовлена надлишком зовнішнього тиску атмосфери. При підніманні на високу гору цей тиск зменшується і стає співмірним з тиском у суглобній сумці, у результаті чого нормальна діяльність їх порушується. 107. Тиск повітря в будиночку, який дещо вищий за атмосферний, зрівноважує тиск води на даній глибині. Запас повітря поповнюється за рахунок бульбашок повітря, які павук приносить з поверхні води на своєму тілі. 108. Це сприяє відкриттю євстахієвих труб. При цьому порожнина рота сполучається з гортанню, що допомагає вирівнювати тиск на барабанні перетинки з обох боків. 109. Під час піднімання літака атмосферний тиск повітря зменшується, а при посадці зростає. У першому випадку барабанна перетинка вигинається назовні, а в другому - всередину вуха. Це викликає головний біль та інші неприємні відчуття. Із часом тиск у середньому вусі зрівнюється із зовнішнім, оскільки воно сполучене з носоглоткою через так звану євстахієву трубу. Ковтання ж слини прискорює вирівнювання тиску. 110. Оскільки в пляшці тиск газу більший за атмосферний, а при відкорковуванні відбувається вирівнювання тиску, при цьому інтенсивний потік газу захоплює частину рідини. 116. Куля може розширитись і навіть лопнути, оскільки з висотою атмосферний тиск падає, а внутрішній дедалі більше його переважатиме. 117. Достиглі овочі наповнені рідиною, а тому виникає велика сила внутрішнього тиску. 118. В умовах невагомості відсутній гідростатичний тиск стовпа крові, який доводиться долати серцю за звичайних умов. 119. Зменшенням висоти стовпа повітря над нами. 120. Легені розширюються, оскільки тиск повітря на висоті менший, ніж кров’яний тиск. 121. Слон несвідомо використовує атмосферний тиск: він опускає хобот у воду і втягує в себе повітря. Під дією атмосферного тиску хобот наповнюється водою, потім слон згинає його і виливає воду в рот. 122. За рахунок атмосферного тиску (під присоскою утворюється розрідження). 123. Притискаючи диск до того чи іншого предмета, причепи піднімають пластинки. Між ними утворюється вакуум, і риба міцно притискується, іноді так сильно, що, коли смикнути її за хвіст, вона розривається навпіл. 124. У воді зусилля людини полегшуються наявністю сили Архімеда. 125. Оскільки вага людини на глибокому місці внаслідок дії сили Архімеда менша. 126. Коли людина випустить повітря з легенів, то сила Архімеда, що діє на неї з боку води, зменшиться і її тіло зануриться у воду. 127. Так, оскільки у воді частина ваги тіла врівноважується виштовхувальною силою води. 128. Тварини плавають завдяки сильному роздуванню тулуба і збільшенню внаслідок цього виштовхувальної сили, що діє на них з боку води. 129. Під дією архімедової сили стебла водоростей зберігають вертикальне положення досить стійко, тому міцність їм зайва. 130. Величезна вага цих істот потребувала б на суходолі непомірних за розмірами та міцністю кісток, а у воді вага тіла частково компенсується виштовхувальною силою. 131. Відро заповнене повітрям, тому на нього діє значна сила Архімеда. 132. Під дією високої температури тіло розбухає, об’єм його збільшується, а отже, зростає і виштовхувальна сила, яка в певний момент стає більшою за вагу вареника. 133. У першому випадку архімедова сила зменшує силу тиску і при тій самій площі опори тиск буде меншим. 134. На барабанні перетинки вух діє тиск, який пропорційний глибині занурення. 135. Уночі повітря охолоджується, густина його збільшується, і воно стікає в улоговини. 136. У молоці є фракції різної густини. Вершки мають найменшу густину і тому збираються у верхній частині стовпа рідини. На цьому явищі ґрунтується розшарування в суміші рідин різної густини. 137. Камінці слугують баластом, який дає змогу крокодилу ходити по дну річки. 138. У таких птахів набагато більші проблеми виникають під час занурення і значно менші - під час виринання внаслідок малої загальної густини тіла. При зануренні архімедова сила перешкоджає цьому, і тому птахи намагаються таким чином збільшити густину свого тіла. 139. За таких умов спортсмен збільшує свою потенціальну енергію не лише за рахунок сили м’язів, але й використовуючи набуту кінетичну енергію. 140. Оскільки потрібно виконувати більшу роботу внаслідок зростання сили тертя. 141. За рахунок кінетичної енергії молотка. 142. Куля має велику швидкість, а отже, і значну кінетичну енергію. Це дає їй можливість виконати велику роботу. 143. Під час переміщення рівною дорогою виконується робота переважно з подолання тертя. При підніманні вгору доводиться виконувати роботу проти дії сили тяжіння. 144. Порожній, оскільки в нього менша кінетична енергія. 145. Незалежно від швидкості сила тертя для санок буде однакова, отже, виконуватиметься однакова робота. 146. Щоб надати м’ячу більшої енергії. 147. Енергія заряду перетворюється в потенціальну енергію газів; частина потенціальної енергії перетворюється в кінетичну енергію кулі і йде на виконання роботи з подолання сил тертя у стволі. Кінетична енергія кулі частково перетворюється в потенціальну енергію при її підйомі, частково перетворюється в звукову енергію і витрачається на виконання роботи проти сил опору повітря і мішені. 148. Коли волокти, оскільки сила тертя ковзання більша за силу тертя кочення. 149. Вода має кінетичну енергію і під час зупинки автомобіля продовжує рухатися вперед. 150. Унаслідок виконання роботи з подолання тертя механічна енергія буде перетворюватися в теплову, що може призвести до опіків. 151. Вістря цвяха, подібно до клина, розсуває деревину, а обрублений кінець такої дії не створює. 152. Прикладаючи силу до верхньої частини ободу колеса, візник створює вдвічі більший момент сили при однаковому зусиллі. Отже, краще прикладати силу саме так.

ГДЗ до підручника можна знайти тут.