Фізика. 7 клас. Сиротюк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Лабораторна робота № 2. Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин і сипких матеріалів

Мета роботи: навчитися вимірювати об’єм твердих тіл, рідин і сипких матеріалів.

Прилади і матеріали: тіло правильної форми, тіло неправильної форми, посудини різного об’єму, сипкі матеріали (пшоно, горох, гречка тощо), лінійка з міліметровими поділками, мензурка, вимірювальний циліндр, мірна склянка (побутова).

Хід роботи

1. Визначте ціну поділки шкали лінійки Сл, мензурки См, вимірювального циліндра Свц.

2. Виміряйте лінійкою довжину, ширину і висоту тіла правильної форми. За формулою V = abc визначте його об’єм.

3. У мензурку або вимірювальний циліндр налийте води. Зафіксуйте її об’єм V1. Візьміть тіло неправильної форми і занурте його повністю у воду. Зафіксуйте об’єм води з тілом неправильної форми V2. Визначте об’єм зануреного тіла V = V2 - V1.

4. Налийте по черзі води в кожну з посудин, а потім за допомогою мензурки (вимірювального циліндра) виміряйте їх об’єми: V1, V2, V3 і т. д.

5. У мензурку насипте пшона (гречки, гороху). Налийте в мензурку з пшоном (гречкою, горохом) води так, щоб вона повністю його покрила. Зафіксуйте об’єм води з пшоном (гречкою, горохом) V2. Обережно злийте воду у вимірювальний циліндр, виміряйте її об’єм V1. Визначте об’єм пшона (гречки, гороху) V = V2 - V1.

6. Усі результати вимірювання запишіть у вигляді V = (V0 ± ∆V)·

7. Розгляньте мірну склянку (побутову). З’ясуйте, які шкали на ній нанесено. Об’єм яких речовин можна виміряти за її допомогою?

Для допитливих

  • 1. За допомогою мензурки, яку виготовили в лабораторній роботі № 1, виміряйте об’єм невеликої картоплини.
  • 2. Визначте за допомогою мензурки, яку виготовили, скільки води вміщує чайна ложка, невеличка каструля.

Це цікаво знати

У різних літературних творах нам трапляються ті чи інші одиниці об’єму. Пінта, кварта, галон, бушель, чверть, штоф, шкалик, пляшка... Що вони означають? Перші чотири міри використовуються в англомовних країнах, останні існували в Росії до введення метричної системи мір. 1 бочка (491,96 л) дорівнювала 40 відрам (12,299 л - 1 відро). 1 відро ділилось на 4 чверті (3,0748 л), або на 10 штофів (1,2299 л), або на 100 чарок (0,12299 л), або на 200 шкаликів (0,0615 л).

Між англійськими мірами також існують відповідні співвідношення. Наприклад, 1 кварта = 1/4 галона = 2 пінти. Але в Англії і США однакові за назвою одиниці об’єму мають різні значення: англійський галон дорівнює 4,54609 л, американський галон для рідин - 3,78543 л, а для сипких речовин - 4,405 л, британський бушель дорівнює 36,3687 л, а американський - 35,2393 л.

ГДЗ до підручника можна знайти тут.