Фізика. 7 клас. Сиротюк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 44. Машини та механізми

Знаряддя, яке тримає людина під час виконання роботи, повторює ті рухи, які виконує рука. Наприклад, розбиваючи шкаралупу горіха, молоток так само піднімається й опускається, як і кулак. Такі рухи не завжди мають достатню точність і швидкість. Удари молотком, клинком або вістрям не завжди потрапляють на одне й те саме місце оброблюваного тіла. У процесі шиття легкою голкою з ниткою швачці доводиться рухати в багато разів важчою рукою, виконуючи при цьому зайву роботу.

Мал. 265

Потреба зменшити затрати на зайві рухи, збільшити швидкість і точність дії знаряддя праці зумовила необхідність не просто утримувати це знаряддя рукою, а закріплювати його у спеціальних пристроях, які виконували б цілком точні й швидкі рухи. Так, очевидно, виникла потреба людини в машинах і механізмах. Наприклад, швачка за одну хвилину виконує близько 50 стібків (мал. 265, а), а сконструйована для цієї самої операції швейна машина з механічним приводом робить 1500 однакових стібків за одну хвилину (мал. 265, б).

У перекладі зі старогрецької слово «механізм» означає знаряддя, пристрій. В епоху розквіту грецького театру (500 р. до н. е.) за допомогою спеціальних пристроїв піднімали й опускали на сцені акторів, які зображали богів. Ці пристрої називали «механе», звідси, мабуть, і походить термін «механізм» та ін.

Коли людині під час виконання роботи потрібно перемістити якесь тіло відносно інших тіл або змінити напрям його руху, вона використовує спеціальні пристрої, які називають механізмами.

Як свідчить історія, людина почала використовувати один з перших механізмів - лук - ще за 12 тис. років до нової ери (мал. 266, а). Багато механізмів використовуються в сучасній техніці й побуті, зокрема колесо (мал. 266, б), шестерні, петлі (мал. 266, в), клин (мал. 266, г) тощо.

Мал. 266

Механізм — це пристрій, що передає рух або перетворює один вид руху в інший.

Слово «машина» почали широко вживати лише з XVIII ст. Ним почали називати пристрої, які було винайдено інженерами для виконання основних виробничих операцій (роботи). Людина лише керувала такими пристроями-машинами.

Якщо, наприклад, людина копає землю лопатою (засобом праці) (мал. 267), універсальний екскаватор (машина) (мал. 268) виконує цю саму дію своїм ковшем або іншими пристроями. Металеві заготовки підіймає електромагнітний кран, кранівник тільки керує цим процесом.

Мал. 267

Мал. 268

Машинами є також велосипед (мал. 269), який людина використовує для пересування, космічний корабель (мал. 270), без якого було б неможливе освоєння космічного простору.

Щоб виконати роботу, у кожній машині є відповідний робочий орган: в екскаватора - ківш, у підйомного крана - електромагніт, у велосипеда - ведуче колесо.

Робочому органу машини треба надавати руху, затрачаючи енергію: у велосипеда - м’язових зусиль ніг людини, в екскаватора й космічного корабля - енергію згоряння пального, в електромагнітного крана - електричну енергію. Отже, у кожній машині має бути пристрій, у якому той чи інший вид енергії перетворюється в механічний рух. Такий пристрій називають двигуном.

Мал. 269

Мал. 270

Механічний рух від двигуна до робочого органу машини передається різними механізмами (наприклад, шестернями, ланцюгами (мал. 271)), які називають передавальними.

Отже, у кожній машині є три основні частини - робочий орган, передавальний механізм і двигун. Наявність цих трьох частин відрізняє машину від будь-якого іншого технічного пристрою.

Мал. 271

Машина — це поєднання механізмів для перетворення енергії з одного виду в інший.

Нині дедалі ширше використовуються не окремі машини, а системи машин автоматичної дії.

ГДЗ до підручника можна знайти тут.