Фізика. 7 клас. Сиротюк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Перевірте свої знання. Взаємодія тіл. Сила

Контрольні запитання

1. Що відбувається під час взаємодії двох тіл?

2. Як ураховують явище інерції під час скидання з літака парашутиста в заданий пункт?

3. Що таке маса тіла?

4. Що дають знання про густину речовини?

5. Що характеризує сила?

6. Чому м'яч, кинутий вертикально вгору, падає на Землю? Які сили при цьому діють?

7. У чому відмінність між вагою тіла й силою тяжіння, яка на нього діє?

8. Сила тертя кочення менша від сили тертя ковзання. Чому взимку їздять саньми, а не возом?

9. Що таке тиск і сила тиску?

10. Від чого залежить гідростатичний тиск?

11. Яка властивість атмосферного тиску?

12. У чому полягає особливість рідинних насосів?

Що я знаю і вмію робити

Я вмію визначати масу, густину і вагу тіл.

1. Кит завдовжки 33 м має вагу 1 500 000 Н, що відповідає вазі 30 слонів. Визначте масу кита і вагу слона.

2. Об’єм латунної деталі 400 см3, а маса 2,5 кг. Визначте густину деталі. Чи збігається отриманий результат з табличним значенням густини латуні? Чи суцільна деталь?

Я знаю, у яких випадках діють ті чи інші сили.

3. Чим пояснити наведені нижче явища: 1) наявністю інерції; 2) дією сили тяжіння; 3) дією сили пружності; 4) існуванням ваги; 5) невагомістю?

 • А людина, яка спіткнулася, падає вперед
 • Б Місяць обертається навколо Землі
 • В кладка через струмок прогинається, коли на неї стати
 • Г космонавти «плавають» у космічному кораблі
 • Д пружина, до якої підвісили вантаж, розтягується

4. Під дією якої сили відбуваються зазначені явища: 1) земного тяжіння; 2) пружності; 3) тертя?

 • А яблуко падає з яблуні
 • Б припиняється рух автомобіля після вимкнення двигуна
 • В м'яч змінює напрям швидкості при ударі в штангу

Я знаю, як на малюнках зображають сили.

5. У якому випадку (мал. 226) зображено:

 • а) вагу тіла;
 • б) силу тяжіння;
 • в) силу пружності?

Я вмію пояснювати явища.

6. На малюнку 227 зображено конусоподібні ямки, які вириває мурашиний лев - досить сильна комаха-хижак, яка харчується іншими різноманітними комахами. Різкими рухами своїх кінцівок він вигрібає з-під себе пісок. Під час зсування вниз викинутий пісок утворює конусоподібну ямку. Сам же хижак потім ховається в піску під вершиною такого конуса, підчищаючи час від часу свою споруду викиданням вгору піску. Рухаючися по поверхні ґрунту, майбутня жертва потрапляє на поверхню такого конуса й вже не може вилізти вгору. Разом з піском, що зсувається вниз, комаха потрапляє в полон до мурашиного лева. Які фізичні явища можна знайти в описаному випадку?

Мал. 226

За яких умов кут нахилу піску буде іншим?

7. Умань - одне із старовинних міст України. Минуле Уманщини багате на історичні події. На її території відбувалися запеклі бої українського народу з польською шляхтою та татарами. Так, у січні 1655 року польська шляхта напала на Україну. Оборонці міста розмістилися в найбільш укріпленому місці, оточеному валами. Але воїни розуміли, що однієї їхньої хоробрості буде замало, тому облили вали водою, які на морозі покрилися льодом. Поясніть, як це могло допомогти оборонцям? Чому?

Мал. 227

Я знаю, які є прилади для вимірювання сил, і вмію ними користуватися.

8. Які прилади зображено на малюнку 228? Визначте масу і вагу зображених предметів.

9. За малюнком 229 визначте силу тяжіння, яка діє на баклажан, і вагу баклажана. Зобразіть це графічно. Яка маса баклажана?

Я вмію визначати значення сил.

10. Яка сила тяжіння діє на тіло масою 1 кг 300 г?

11. Парашутист, маса якого 70 кг, рівномірно рухається. Визначте силу опору повітря, яка діє на парашутиста.

Я знаю, які тіла плавають, а які - тонуть.

12. Чому залізний циліндр тоне у воді, а лід - плаває?

13. Лід плаває у воді. Чи буде він плавати в бензині?

Мал. 228

Мал. 229

Мал. 230

14. Поплавок масою m0 у формі прямокутного паралелепіпеда заввишки h, завширшки й завдовжки 2h плаває у воді, як показано на малюнку 230. Визначте:

 • а) густину речовини поплавка, вважаючи його суцільним;
 • б) глибину занурення поплавка, коли він буде плавати в олії;
 • в) якою повинна бути шкала, яку можна прикріпити до поплавка, щоб за глибиною занурення поплавка можна було б визначити густину рідини, у якій він плаває;
 • г) дія яких засобів вимірювання ґрунтується на залежності глибини занурення приладу від густини рідини;
 • д) масу найбільшого залізного вантажу, який поплавок може втримати на плаву. Запропонуйте, як його потрібно прикріпити до поплавка;
 • е) як буде змінюватися глибина занурення поплавка у воді, коли наливати в посудину гас.

Я вмію конструювати.

15. «Молоток без віддачі». До найпоширеніших інструментів належить звичайний молоток. Він пройшов шлях розвитку від кам'яного до сталевого й залежно від призначення може мати різну вагу, форму тощо. Проте одним з його недоліків залишається те, що під час удару по масивному тілу з пружного матеріалу, наприклад виготовленого зі сталі, виникає віддача - молоток відскакує назад. Це створює певні труднощі в його експлуатації. Запропонуйте конструкцію молотка, який не мав би такого недоліку.

16. «Запобігання потопу». Для того щоб вода не виливалася з переповненої ванни, у її верхній частині зроблено отвір, який сполучається з каналізаційною трубою, у яку й починає виливатися «зайва» вода. Очевидно, що таке запобігання потопу призводить до значних втрат води. Запропонуйте пристрій, який давав би сигнал про наповнення ванни, а за необхідності ще й припиняв її витікання з крана.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Варіант 1

1. Якщо два тіла взаємодіють між собою і перше з них після взаємодії зазнає більшої зміни швидкості руху, то кажуть, що...

 • А маси цих тіл однакові
 • Б маса першого тіла більша, ніж другого
 • В маса першого тіла менша, ніж другого

2. Чи може рухатися тіло, якщо на нього не діють інші тіла?

 • А може, якщо воно вже рухалося
 • Б не може
 • В може, але згодом зупиниться

3. Чи однакову масу мають однакові відра з питною і морською водою?

 • А однакову
 • Б різну

4. Чи зміниться сила тяжіння, що діє на мідну деталь, якщо її розплавити?

 • А зміниться
 • Б не зміниться

5. Яка вага кулі масою 2 кг?

 • А 19,6 Н
 • Б 29,4 Н
 • В 21 Η
 • Г 18 Н

6. Які з указаних причин впливають на значення сили тертя?

 • А природа поверхонь, які труться
 • Б сили, які притискають поверхні, що труться, одну до одної
 • В шорсткість поверхонь тіл

7. Які величини потрібно знати, щоб розрахувати тиск на дно посудини?

 • А висоту стовпа й густину рідини
 • Б силу тиску на дно і площу дна
 • В вагу рідини і її об’єм

8. Якому тиску в паскалях відповідає 1 мм рт. ст.?

 • А 1013 Па
 • Б 133,3 Па
 • В 133,3 гПа
 • Г 10,13 Па

9. У гідравлічному пресі площа малого поршня дорівнює 4 см2, великого - 400 см2. У скільки разів виграш у силі дає цей прес?

 • А 100
 • Б 400
 • В 10
 • Г 16 000

10. Визначте силу, з якою повітря тисне на поверхню столу, довжина якого 1,2 м, ширина - 60 см. Атмосферний тиск нормальний.

 • А 13 888 Н
 • Б 7,2 кН
 • В 7200 кН
 • Г 72 кН

11. Чи зміниться значення архімедової сили, яка діє на підводний човен, якщо він з моря зайде в дельту річки?

 • А не зміниться
 • Б збільшиться
 • В зменшиться

12. Тіло плаває всередині рідини, якщо...

 • А сила тяжіння більша за архімедову силу
 • Б сила тяжіння дорівнює архімедовій силі
 • В сила тяжіння менша від архімедової сили

Варіант 2

1. Якщо на рухоме тіло не діють інші тіла, то швидкість його руху...

 • А зменшується
 • Б збільшується
 • В не змінюється

2. У відро вагою 19,6 Н налили 10 л води. Якою стала загальна маса відра з водою?

 • А 29,6 кг
 • Б 117,6 кг
 • В 12 кг
 • Г 20,6 кг

3. Чи може тіло рухатися, якщо сила тяги й сила тертя рівні між собою?

 • А тіло обов'язково перебуватиме у спокої
 • Б тіло може рухатися рівномірно
 • В може рухатися, але швидкість тіла буде зменшуватися

4. Яка сила тяжіння діє на тіло масою 3 кг?

 • А 30 Н
 • Б 29,43 Н
 • В 31 Η
 • Г 29 Н

5. Визначте жорсткість пружини динамометра, до якого підвісили тіло масою 100 г, якщо вона видовжилася на 1 см.

 • А 100 H/мг
 • Б 102 Н/м
 • В 98,1 Н/м
 • Г 97 Н/м

6. Чи залежить сила тертя від площі поверхні тіл, які труться?

 • А залежить
 • Б не залежить

7. Чи залежить тиск рідини на дно посудини від площі її дна?

 • А не залежить
 • Б залежить, що більша площа, то більший тиск
 • В залежить, що менша площа, то менший тиск

8. При нормальному атмосферному тиску вода за поршнем насоса піднімається не більше ніж на 10,3 м. На яку висоту за одних і тих самих умов піднімається за поршнем нафта? Густина нафти дорівнює 800 кг/м3.

 • А 10,3 м
 • Б 12,9 м
 • В 11,3 м
 • Г 8 м

9. Визначте висоту рівня води у водонапірній башті, якщо манометр, установлений біля її основи, показує тиск 22 кПа.

 • А 2,2 м
 • Б 10,3 м
 • В 12 м
 • Г 22 м

10. У воду кидають дві однакові закриті пляшки - з водою і порожню. Чи однакова архімедова сила діятиме на них, якщо вони будуть під водою?

 • А більша на порожню пляшку
 • Б більша на пляшку з водою
 • В однакова

11. Тіло вагою 20 Н при зануренні у воду витискує об'єм води, який важить 15 Н. Чи потоне тіло?

 • А потоне
 • Б буде плавати всередині рідини
 • В буде плавати на поверхні рідини

12. Пробірку помістили в мензурку з водою. Рівень води при цьому підвищився від поділки 100 до 120 мл. Скільки важить пробірка, яка плаває у воді?

 • А 2 Н
 • Б 0,2 Н
 • В 0,02 Η
 • Г правильної відповіді немає
ГДЗ до підручника можна знайти тут.