Фізика. 7 клас. Сиротюк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Лабораторна робота № 10. З’ясування умов плавання тіла

Мета роботи: з’ясувати умови, за яких тіло плаває і за яких тоне.

Прилади і матеріали: терези, набір важків, вимірювальний циліндр або мензурка, пробірка, корок, дротяний гачок, сухий пісок, паперові серветки.

Хід роботи

1. Насипте в пробірку стільки піску, щоб вона, закрита корком, плавала в мензурці з водою у вертикальному положенні й частина її була над поверхнею води.

2. Визначте виштовхувальну силу, що діє на пробірку. Ця сила дорівнює вазі води, витісненої пробіркою. Щоб обчислити цю вагу, треба спочатку визначити об’єм витісненої води. Для цього позначте рівні води в мензурці до і після занурення пробірки у воду. Знаючи об’єм та густину витісненої води, обчисліть силу за формулою FВ = pgV.

3. Вийміть пробірку з води, протріть її паперовою серветкою. Визначте на терезах масу пробірки з точністю до 1 г та обчисліть силу тяжіння, яка діє на неї, за формулою Fтяж = Р = mg.

4. Насипте в пробірку ще трохи піску. Знову визначте виштовхувальну силу й силу тяжіння. Повторюйте досипання доти, доки закрита корком пробірка не потоне.

5. Результати вимірювань і обчислень запишіть у таблицю.

№ досліду

Виштовхувальна сила, яка діє на пробірку, FВ, Н

Вага пробірки з піском Р, Н

Поводження пробірки у воді (плаває пробірка чи тоне)

1

2

3

6. Зробіть висновки про умови плавання тіл у рідині.

Для допитливих

  • 1. Визначте, яка виштовхувальна сила діє на дерев’яний брусок, що вільно плаває на поверхні води. Порівняйте цю силу з вагою бруска.
  • 2. Яка виштовхувальна сила діятиме на дерев’яний брусок, якщо його повністю занурити у воду? Що можна сказати про густину деревини, з якої виготовлено брусок, і густину води?
  • 3. Зробіть підрахунки, вантаж якої маси може витримати брусок, залишаючись на поверхні води.
ГДЗ до підручника можна знайти тут.


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.