Фізика. 7 клас. Сиротюк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Лабораторна робота № 9. Визначення коефіцієнта тертя ковзання

Мета роботи: визначити коефіцієнт тертя ковзання.

Прилади і матеріали: динамометр, дерев’яний брусок, дерев’яна лінійка, набір важків.

Хід роботи

1. Визначте динамометром вагу бруска і одного важка.

2. Покладіть брусок на горизонтально розміщену дерев’яну лінійку. На брусок поставте важок.

3. Прикріпіть до бруска з важком динамометр і тягніть його вздовж лінійки зі сталою швидкістю (мал. 140). Запишіть покази динамометра в таблицю.

Мал. 140

4. До першого важка додайте другий, а потім - третій, щоразу зважуючи брусок і важки та вимірюючи силу тертя. Для кожного досліду визначте силу реакції опори. Результати вимірювань і розрахунків запишіть у таблицю.

6. Зробіть висновки.

Для допитливих

  • За результатами вимірювань і розрахунків побудуйте графік залежності сили тертя від сили реакції опори і, користуючись ним, визначте середнє значення коефіцієнта тертя ковзання μc. Зробіть висновки.
ГДЗ до підручника можна знайти тут.