Фізика. 7 клас. Сиротюк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Лабораторна робота № 8. Дослідження пружних властивостей тіл

Мета роботи: дослідити пружні властивості тіл (пружин).

Прилади і матеріали: штатив з лапкою і муфтою, лінійка із сантиметровими або міліметровими поділками, набір пружин, гирі або набір важків, секундомір.

Хід роботи

Мал. 129

1. Підвісьте до штатива з лінійкою пружину, як це показано на малюнку 129, а.

2. Підвісьте до пружини гирю (мал. 129, б) або важок.

3. Визначте видовження пружини ∆x.

4. Знаючи масу гирі або важка, за формулою Fтяж = gm визначте силу тяжіння, яка діє на гирю або важок.

5. Гиря (важок), підвішена до пружини, знаходиться в стані спокою, тому Fтяж = Fпр, або gm = k∆x.

7. Виконайте дослід з іншою пружиною. Зробіть висновки.

9. Виконайте аналогічний дослід з іншою пружиною, але тією самою гирею (важком). Визначте період її коливань.

10. Порівняйте результати дослідів. Зробіть висновки.

Для допитливих

  • 1. Виготовте динамометр та проградуюйте його шкалу.
  • 2. Щоб пружина видовжилася до 15 см, потрібно прикласти силу 45 Н, а до 18 см - 72 Н. Визначте довжину пружини в недеформованому стані.
ГДЗ до підручника можна знайти тут.