Фізика. 7 клас. Сиротюк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 23. Інертність тіла. Маса тіла

Спостереження 1. М’яч падає на поверхню Землі, а потім відскакує від неї - це приклад взаємодії двох тіл. Ми вже знаємо, що результатом взаємодії тіл є зміна їх швидкості і напряму руху. М’яч після зіткнення відскакує майже з такою самою швидкістю, але у зворотному напрямі, у стані Землі практично не помітно ніяких змін, насправді вони є, але безкінечно малі.

У наведеному прикладі видно, що результат взаємодії тіл для кожного з них є різним і залежить від властивостей цього тіла. Повсякденний досвід і спеціальні досліди свідчать, що внаслідок взаємодії різні тіла зазнають певної зміни швидкості за неоднакові інтервали часу: одні - за більші, інші - за менші. Рух тіла, яке повільно змінює швидкість руху, більше нагадує рух за інерцією, тому кажуть, що воно інертніше.

Інертність — це властивість тіла, яка полягає в тому, що для зміни його швидкості під час взаємодії з будь-якими іншими тілами потрібен певний час.

Властивість інертності мають усі тіла. Кількісною мірою інертності тіла є маса тіла.

Маса тіла — це фізична величина, яка характеризує інертність тіла. Що більша маса тіла, то воно інертніше.

Існують різні методи визначення маси тіла. Усі вони ґрунтуються на використанні властивостей, які притаманні всім без винятку тілам, наприклад на властивості інертності тіл. На практиці найзручнішим виявився метод вимірювання маси, пов’язаний з добре відомим явищем взаємодії всіх тіл із Землею.

Спостереження 2. Ви, мабуть, неодноразово спостерігали, як падають краплі дощу, сніжинки, як осідають дрібні порошинки, як будь-яке тіло, підняте над Землею і випущене, стрімко летить до Землі. Усі ці явища пояснюються тим, що крапельки води, сніжинки, порошинки і всі інші фізичні тіла притягуються Землею, тобто взаємодіють з нею.

Досліди показали: що значення цієї взаємодії тим більше, чим більша маса тіла.

Дослід. Візьмемо в одну руку сірникову коробку, а в другу шматок деревини (мал. 102). Більше навантаження відчуватимемо в руці, яка тримає шматок деревини, тобто він є важчим за сірникову коробку.

Отже, деревина має більшу масу, ніж коробка, оскільки сильніше притягується Землею.

Якщо маси тіл близькі за значенням, якщо тіла дуже малі або завеликі, то порівняти їх масу руками неможливо. Як можна виміряти масу тіла з достатньою точністю?

Мал. 102

Для визначення маси тіла використовують спеціальні прилади, які називають терезами. Зображення терезів можна знайти навіть на єгипетських пірамідах, вік яких складає більше чотирьох тисяч років!

Людина вже в перший день народження опиняється на терезах (мал. 103). У магазинах, аптеках, на пошті за допомогою терезів різних конструкцій зважують продукти, ліки, посилки (мал. 104).

Мал. 103

Мал. 104

Для вимірювання маси автомобілів і вагонів використовують платформові терези (мал. 105).

Мал. 105

Визначення маси тіла за допомогою терезів називають зважуванням.

Масу тіла позначають латинською літерою m. За одиницю маси в СІ прийнято один кілограм (1 кг).

На практиці застосовують також кратні й частинні одиниці маси: тонну (т), грам (г), міліграм (мг):

1 т = 1000 кг;

1 кг = 0,001 т;

1 г = 0,001 кг;

1 кг = 1000 г;

1 мг = 0,000001 кг;

1 кг = 1 000 000 мг.

Основною частиною навчальних терезів (мал. 106) є стержень (коромисло терезів), який може вільно повертатися навколо осі, розміщеної посередині стержня (у наступному розділі ви дізнаєтеся, що такий пристрій є механізмом під назвою важіль).

До його кінців підвішено шальки терезів. Визначення маси тіла за допомогою терезів ґрунтується на тому, що терези перебувають у рівновазі за умови, якщо маси тіл, що лежать на різних шальках терезів, однакові. При цьому коромисло терезів розташоване горизонтально, а стрілка приладу вказує на нульову позначку. Отже, зважуючи тіло на терезах, порівнюють його масу з масою еталона.

Мал. 106

Мал. 107

Мал. 108

Для зважування використовують спеціальний набір гир різної маси. На малюнку 107 зображено набір гир до навчальних терезів. У ньому є 9 гир масою 100, 50, 20, 20, 10, 5, 2, 2 і 1 г. За їх допомогою можна дібрати будь-яку масу від 1 до 210 г. Гирі, маса яких менша від 1 г, виготовляють з алюмінію у вигляді пластинок масою 500, 200, 200, 100, 50, 20, 20, 10 мг.

Приклад. На одну шальку терезів покладемо тіло, масу якого треба виміряти, а на другу - гирі, маси яких відомі (мал. 108). Гирі добираємо так, щоб установилася рівновага. Визначаємо загальну масу гир, які врівноважують тіло. Маса тіла дорівнює масі гир, тобто 770 г. Записують це так:

m = 770 г = 0,770 кг.

За допомогою спеціальних терезів можна вимірювати як великі, так і малі маси. Масу тіл, недоступних для зважування (наприклад, масу Землі, Сонця, а також найменших частинок речовини - атомів і молекул), визначають іншими способами. Наприклад, шляхом вимірювання швидкостей їх руху, а також інших фізичних величин, що пов’язані разом з масою тіл у різних законах фізики.

У таблиці 4 наведено приклади маси тіл живої природи, а також маси тіл, створених людиною.

Таблиця 4

Жива природа

Маса тіла

Тіла, створені людиною

Маса тіла

Комар

7 мг

Мікросхема

900 мг

Зернина

30 мг

Перший супутник

83 кг

Людина

70 кг

Автомобіль ЗАЗ «Ланос»

1140 кг

Страус

100 кг

Трактор К-700

11 т

Зубр

1000 кг

Електровоз

200 т

Слон

7 т

Літак «Мрія» з космічним кораблем «Буран»

560 т

Кит

150 т

Це цікаво знати

Крім системних, існують й інші одиниці маси тіла. Наприклад, масу коштовного каменю вимірюють у каратах: 1 карат = 0,2 г. У Київській Русі одиницею маси була 1 гривня, яка дорівнювала приблизно 410 г. Пізніше цю одиницю стали називати фунтом: 1 фунт = 0,025 пуда = 32 лоти = 96 золотників = 9216 долей = 0,4 кг. Поширеною була й така одиниця маси, як пуд (близько 16 кг). Для зважування ліків використовували грани: 1 гран = 0,6 г. Традиційно ще застосовували унцію, значення якої залежно від галузі перебувало в межах 28-31 г.

ЗАПИТАННЯ ДО ВИВЧЕНОГО

  • 1. Що таке інертність?
  • 2. Що таке маса тіла?
  • 3. Що є еталоном маси?
  • 4. Які ви знаєте одиниці маси?
  • 5. Як можна виміряти масу тіла?
  • 6. Що таке зважування?
  • 7. Які способи вимірювання маси ви знаєте? У яких випадках їх застосовують?
ГДЗ до підручника можна знайти тут.


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.