Фізика. 7 клас. Сиротюк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Перевірте свої знання. Механічний рух

Контрольні запитання

1. Які види механічного руху ви знаєте? У чому полягає їх відмінність?

2. Відомо, що в густому тумані легко заблукати, бо не видно предметів, відносно яких ми рухаємося. Чому ж тоді в лісі, де багато дерев, також легко заблукати?

3. Чим можуть відрізнятися рівномірні прямолінійні рухи двох тіл, якщо тіла пройшли однакові відстані?

4. Як визначити середню швидкість руху тіла, що скочується з похилої площини? Які величини ви при цьому повинні визначити практично і якими приладами?

5. Якими приладами фіксують швидкість руху тіл? Якого типу вони бувають?

6. Чим відрізняється прямолінійний рівномірний рух тіла від його рівномірного руху по колу?

7. Назвіть величини, які характеризують рівномірний рух тіла по колу.

8. Як можна визначити швидкість рівномірного руху тіла по колу?

9. Наведіть приклади криволінійних рухів, зокрема рухів тіл по колу.

10. Чи всі тіла можуть коливатися?

11. Назвіть величини, які характеризують коливні процеси.

12. Довжина маятника настінного годинника відраховується від точки його підвісу до центра жерстяного кружечка, який насаджено на стержень. Опустити чи підняти потрібно кружечок, якщо годинник почав відставати?

Що я знаю і вмію робити

Я знаю, які є одиниці шляху, часу, швидкості руху тіла.

1. Замість крапок уставте пропущені числа:

1 км = ... м;

1 см = ... м;

1 м = ... мм;

100 м = ... см = ... мм;

1 год = ... с;

30 с = ... год;

15 хв = ... с;

3 год = ... хв = ... с;

18 км/год = ... м/с;

20 м/с = ... км/год;

20 см/с = ... м/с;

9 км/с = ... м/с.

Я вмію пояснювати явища.

2. Яке природне явище ви спостерігаєте на малюнках 91 і 92?

3. За якою ілюстрацією можна визначити, рухається спостерігач чи знаходиться у стані спокою?

4. Як пояснити різну траєкторію падіння крапель на скло (мал. 91, 92)?

Мал. 91

Мал. 92

Я знаю, як визначити фізичні величини.

5. За малюнком 93 визначте швидкість руху вантажного автомобіля.

Мал. 93

6. Період коливань зубила пневматичного молотка дорівнює 0,2 с. Яка частота коливань зубила?

Я вмію виконувати досліди.

7. Виконуючи лабораторну роботу, учень визначив, що маятник здійснив 50 коливань за 45 с. Який період коливань маятника?

Я вмію описувати і будувати графіки рівномірного руху тіла.

8. Два мотоциклісти, перебуваючи в одному пункті, почали рухатися в одному напрямі прямолінійною траєкторією. Графіки швидкостей подано на малюнку 94.

Мал. 94

 • а) Яка швидкість руху кожного мотоцикліста о 1 год? 2 год? 3 год? 4 год? о 5 год?
 • б) У якого мотоцикліста швидкість була найбільшою? Найменшою? Коли це було?
 • в) Який з мотоциклістів не рухався? Коли це було?
 • г) Який шлях проїде кожен мотоцикліст за 1, 2, 3, 4 і 5 год?
 • д) Накресліть графіки залежності пройденого мотоциклістами шляху від часу руху.
 • е) Яка середня швидкість руху кожного мотоцикліста за весь час руху?

Я вмію конструювати.

9. «Транспортування овочів». Носити зібрані овочі з віддалених місць присадибної ділянки досить важко. Особливо якщо це велика корзина з картоплею, буряками, гарбузами тощо. Запропонуйте пристрій або спосіб транспортування таких вантажів з урахуванням того, що овочі ще не зібрано повністю й використовувати візок чи більш вантажопідйомний транспортний засіб немає можливості.

10. Придумайте прилад для вимірювання шляху під час криволінійного руху тіла.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Варіант 1

1. Які з наведених частин велосипеда, що спускається з гори, перебувають у русі відносно його рами?

 • А педалі під час їх обертання
 • Б педалі під час «вільного ходу» велосипеда
 • В осі коліс
 • Г ланцюг під час обертання педалей

2. Відносно яких тіл пасажир, який сидить у рухомому вагоні, перебуває у спокої?

 • А вагона
 • Б Землі
 • В інших пасажирів, які сидять у вагоні
 • Г коліс вагона

3. Пасажирський поїзд за кожні півгодини долав відстань 60 км, за 15 хв - 30 км, за 1 хв - 2 км. Який це рух?

 • А рівномірний
 • Б нерівномірний
 • В криволінійний
 • Г рух по колу

4. Один літак летить зі швидкістю 540 км/год, а другий - 130 м/с. У якого літака швидкість руху більша?

 • А у першого
 • Б у другого
 • В однакова

5. Автомобіль проїхав відстань 2 км зі швидкістю 20 м/с, а потім 4,5 км - зі швидкістю 15 м/с. Яка середня швидкість руху автомобіля на всій ділянці шляху?

 • А 17 м/с
 • Б 16,35 м/с
 • В 16,25 м/с
 • Г 16,00 м/с

6. Тіло за 5 с робить 20 обертів. Який період обертання тіла?

 • А 0,20 с
 • Б 4 с
 • В 0,25 с
 • Г 100 с

7. Чи залежить період коливань маятника від довжини нитки?

 • А залежить
 • Б не залежить
 • В залежить тільки в певних випадках

8. Перший маятник має довжину 2 м, а другий - 4 м. Період коливань якого маятника більший?

 • А першого
 • Б другого
 • В однакові

Варіант 2

1. Яблуко, що лежить на столі вагона рухомого поїзда, рухається відносно...

 • А пасажира, який іде по вагону
 • Б тепловоза
 • В Землі
 • Г пасажира, який сидить у вагоні

2. Яке з наведених тіл перебуває в спокої відносно Землі в даний момент часу?

 • А гусениці трактора, що стикаються із землею під час його руху
 • Б верхні частини гусениць рухомого трактора
 • В Сонце
 • Г осі велосипедних коліс під час руху

3. Автомобіль за півгодини подолав 30 км, причому за перші 15 хв - 20 км, а за наступні - 10 км. Який це рух?

 • А рівномірний
 • Б нерівномірний
 • В криволінійний
 • Г рух по колу

4. Один автомобіль рухається зі швидкістю 72 км/год, а другий - 25 м/с. У якого з автомобілів швидкість руху більша?

 • А у першого
 • Б у другого
 • В однакова

5. Спідометр автомобіля впродовж 0,2 год показував швидкість 60 км/год, а потім упродовж 0,1 год - 80 км/год і знову впродовж 0,2 год - 40 км/год. Визначте середню швидкість руху автомобіля на всьому шляху.

 • А 60 км/год
 • Б 62 км/год
 • В 59,5 км/год
 • Г правильної відповіді тут немає

6. Яка частота обертання тіла, якщо воно за 10 с робить 100 обертів?

 • А 100 Гц
 • Б 10 Гц
 • В 1 Гц
 • Г правильної відповіді тут немає

7. Чи залежить період коливань маятника від частоти коливань?

 • А залежить
 • Б не залежить
 • В залежить тільки в певних випадках

8. Перший маятник коливається із частотою 5 Гц, а другий - 2 Гц. Який з маятників довший?

 • А перший
 • Б обидва
 • В другий
ГДЗ до підручника можна знайти тут.


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.