Фізика. 7 клас. Сиротюк

Розділ 1. Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання

• Спостереження • Досліди • Науковий експеримент • Теорія • Фізичні явища, процеси і тіла • Фізичні величини • Вимірювання • Засоби вимірювання • Міжнародна система одиниць фізичних величин • Будова речовини • Молекули • Атоми • Ядерна модель атома • Йони • Основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини • Видатні вчені-фізики • Внесок українських учених у розвиток і становлення фізики • Фізика в побуті, техніці, виробництві

§ 1. Що вивчає фізика

Перенесімося подумки в давноминулі часи, у Грецію епохи завойовницьких походів Александра Македонського — вихованця та учня великого Арістотеля. У той час коли знаменитий полководець вів легіони військ на Схід і давні царства падали до його ніг, старий учитель, прогулюючися тінистими алеями заснованого ним в Афінах ліцею, навчав своїх учнів розмірковувати про те, що таке світ, час, рух.

Світ, природа - фізис (у перекладі з грецької). Звідси й походить назва науки фізики. Так назвав її грецький філософ Арістотель (384-322 рр. до н. е.), який написав понад дві тисячі років тому першу «Фізику». Але не слід думати, що ця книжка чимось схожа на сучасні підручники з фізики. У ній не було опису жодного досліду чи приладу, не було жодної фізичної формули, хоча ця книжка була цілком присвячена вченню про рух. У своїй «Фізиці» Арістотель подавав роздуми про предмет, місце, час, рух і про природу взагалі. Адже людина живе у світі природи, пізнає навколишній світ, унаслідок чого виникає і постійно розвивається наука як система знань і відомостей про природу.

У навколишньому світі відбуваються найрізноманітніші явища. Зміна дня і ночі, падіння дощових крапель, виникнення хвиль в океані або на морі, плавлення металів, піднімання вологи від землі до колоска стеблом рослини, виникнення веселки на небі під час дощу, передача сигналів нервовими волокнами від мозку до тіла - це явища. Як може одна наука розібратись у такій безлічі явищ?

Що ж вивчає фізика?

Фізика — наука про природу та найзагальніші закони природи.

Завдання фізики полягає в тому, щоб відкривати, передбачати і вивчати закони природи та використовувати їх для потреб людини. Наприклад, у результаті вивчення падіння тіл з різної висоти на Землю встановлено, що причиною падіння тіл є притягання їх Землею. При вивченні руху повітря було з’ясовано, що однією з причин виникнення вітру є нерівномірне нагрівання різних шарів повітря. Відкриття законів, що описують теплові явища, привело до створення парових машин, дизельних і карбюраторних двигунів, які використовуються у транспорті, промисловості. Дослідження електричних, магнітних і хімічних явищ зумовило створення потужних джерел енергії, без яких не може розвиватися промисловість, машинобудування. Не обійтися без них і в домашніх умовах. Окуляри, телескопи, фотоапарати і відеокамери стало можливим створити тільки завдяки тому, що фізики вивчили, як поширюється світло в повітрі й склі. Конструювання і спорудження кораблів, літаків, повітряних куль ґрунтуються на знанні закономірностей, яким підлягають рідини, гази й тіла, які в них рухаються.

Але щоб пояснювати фізичні явища і процеси, відкривати фізичні закони, створювати фізичні теорії, будувати нову техніку, синтезувати нові речовини тощо, фізики мають володіти знаннями з математики, електротехніки, хімії, біології, інформатики та інших наук. Наприклад, завдяки вивченню будови птахів та їх польотів було створено літальні апарати, відкриття в хімії дали можливість створювати нові речовини й будувати з них фізичне устаткування.

Ознайомлення з фізикою не закінчується в школі. Є спеціальні навчальні заклади, у яких готують учених-фізиків. Адже фізика потрібна не тільки вченим, але й усім фахівцям: інженерам, робітникам, конструкторам, лікарям, агрономам тощо, - тому що вони у своїй діяльності користуються законами фізики й фізичними приладами.

ЗАПИТАННЯ ДО ВИВЧЕНОГО

  • 1. Що таке фізика? Хто вперше увів це поняття?
  • 2. Що вивчає фізика?
  • 3. Кому потрібні знання з фізики?
ГДЗ до підручника можна знайти тут.