Фізика. 7 клас. Сиротюк

Перевірте свої знання. Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання

Контрольні запитання

1. Чим відрізняються дослід і науковий експеримент від спостереження?

2. Назвіть, які фізичні процеси можна спостерігати в побуті. Наведіть приклади фізичних явищ у природі.

3. Яке значення в життєдіяльності людини мають вимірювання?

4. З якою метою було прийнято Міжнародну систему одиниць фізичних величин?

5. Назвіть основні етапи розвитку вчення про будову речовини.

6. Які методи вимірювання розмірів молекул ви знаєте?

7. Які основні положення атомно-молекулярної будови речовини? Які досліди їх підтверджують?

8. У воді річок, озер та інших водойм завжди є молекули газів зі складу повітря. Унаслідок якого явища ці молекули потрапляють у воду? Чому вони проникають до дна водойм? Опишіть, як змішується при цьому повітря з водою.

9. Чому два сухих аркуші паперу не злипаються, якщо їх прикласти один до одного, а змочені водою - злипаються? Чи злипнуться два аркуші паперу, якщо один з них змочити водою, а другий - олією?

Що я знаю і вмію робити

Я вмію визначати ціну поділки шкали приладу і знімати покази з нього.

Мал. 45

Мал. 46

1. Які прилади зображено на малюнках 45, 46? Яка ціна поділки шкали приладів? Що показують прилади?

Я вмію вимірювати лінійні розміри і об’єми тіл.

2. За допомогою міліметрової лінійки визначте товщину аркуша підручника з фізики.

3. За допомогою столової (15 мл), десертної (12,5 мл), чайної (6 мл) ложок і води проградуюйте маркером склянку, щоб мати домашню мензурку.

4. Відкрийте кран так, щоб з нього ледве капала вода. Полічіть, скільки крапель води містить чайна ложка. Визначте таким способом об’єм однієї краплини та втрату води за добу, коли так відкрито кран.

Я знаю, як відбуваються фізичні явища.

5. Поясніть результати досліду, зображеного на малюнку 47.

Я знаю фізичні закони, якими пояснюються дивовижні здібності представників тваринного світу.

6. Чому гекон легко тримається на вертикальному склі (мал. 48)?

Я вмію виконувати досліди.

7. Проведіть один з дослідів. Поставте кілька запитань до цього досліду і запропонуйте своїм товаришам дати на них відповіді під час демонстрування досліду.

8. Змініть форму гумки так, щоб відстань між її молекулами в одному місці збільшилася, а в іншому зменшилася.

9. Маючи парфуми, годинник із секундною стрілкою, лінійку, визначте, на яку відстань пошириться аромат парфумів у вашій кімнаті за одну секунду.

10. Налийте в склянку гарячої води, додайте солі та розмішайте. Накрийте її блюдцем. Через 1-2 хв на блюдці з’являться краплини води. Чому на блюдці немає кристаликів солі?

Я знаю, як визначати розміри атомів і молекул.

11. Крапля стеаринової кислоти розтікається по поверхні води, утворюючи дуже тонку плівку товщиною близько 0,000002 мм. Тонкіших плівок стеаринової кислоти одержати не вдається. Як можна пояснити цей факт? Який, на вашу думку, розмір молекули стеаринової кислоти?

12. Шматочок парафіну об’ємом 1 мм3 кинули в гарячу воду. Парафін розплавився і розтікся по поверхні води, утворивши тонку плівку площею 1 м2. Визначте діаметр молекули парафіну, припускаючи, що товщина плівки дорівнює діаметру молекули парафіну.

Мал. 47

Мал. 48

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Варіант 1

1. Що належить до поняття «фізичне тіло»?

 • А гума, олія, автомобіль, стіл, ручка
 • Б гума, автомобіль, стіл, ручка
 • В автомобіль, стіл, ручка, цвях

2. Які з наведених слів означають фізичне явище?

 • А сяйво блискавки, хуртовина, повінь, гуркіт грому
 • Б хуртовина, шелест листя, світіння електричної лампочки, гелікоптер
 • В світанок, похолодання, листопад, листок берези, політ гусей

3. Які одиниці довжини, маси, площі, об’єму в СІ?

 • А м, кг, с, дм3, м3
 • Б м, кг, год, м2, м3
 • В м, кг, м2, м3

4. Щоб визначити об'єм тіла малої маси (кнопки, цвяха), потрібно...

 • А занурити їх по одному в мензурку; визначити об'єм
 • Б занурити їх якнайбільше в мензурку; визначити їх об’єм і поділити на їхню кількість
 • В визначити об’єм одного предмета і помножити на їх кількість

5. Ви знаєте, що всі речовини складаються з найдрібніших частинок - атомів. Ґрунтуючись на цьому, поясніть, чому маленька крапля фарби може змінити колір великої кількості води.

 • А розміри атомів фарби надто малі, їх дуже багато в малому об’ємі, і вони, поширюючись у воді, зафарбовують її
 • Б при збільшенні об'єму тіла атоми розходяться по рідині
 • В відстані між частинками збільшуються з підвищенням температури

6. У пробірку спочатку налили води, а потім додали парфумів. Коли перемішали воду з парфумами, об'єм суміші зменшився. Чому?

 • А молекули парфумів стиснули молекули води
 • Б молекули парфумів проникли між молекули води
 • В це неможливо

7. При нагріванні чи охолодженні тіла змінюють свій об'єм (дослід з кулькою і кільцем, термометр). Із цього можна зробити такі висновки:

 • А при нагріванні тіла його частинки відходять одна від одної, через це збільшується об’єм тіла
 • Б при охолодженні тіла частинки наближаються одна до одної, через це зменшується об’єм тіла
 • В проміжки між частинками, з яких складається тіло, змінюються зі зміною температури даного тіла

8. Розташуйте речовини (мідь, вуглекислий газ, вода) в порядку наростання в них дифузії, якщо умови досліду однакові.

 • А вуглекислий газ, вода, мідь
 • Б вода, вуглекислий газ, мідь
 • В мідь, вода, вуглекислий газ

9. Чому тільки про рідину можна сказати «ллється»?

 • А між молекулами відсутні зв’язки
 • Б молекули розташовані поверхнево одна над одною
 • В взаємодія між молекулами стійка, перебувають одна біля одної, притягання між молекулами здійснюють тільки найближчі сусіди

10. У якій з речовин сила взаємодії між молекулами більша?

 • А Кисень
 • Б мідь
 • В вода

11. Чому неможливо зробити об’єм речовини як завгодно малим навіть при великому стискуванні її?

 • А малі проміжки між молекулами
 • Б молекули мало стискаються
 • В на близьких відстанях молекули відштовхуються

12. Газ міститься в закритій посудині об'ємом 2 л. До цієї посудини приєднали другу посудину об'ємом 4 л. Який об'єм займе газ?

 • А 2 л
 • Б 4 л
 • В 6 л

Варіант 2

1. Що належить до поняття «речовина»?

 • А кульки, мідь, залізо, дерево, мензурки
 • Б земля, рослина, тварина, завод, вітер
 • В глина, вода, мідь, кисень, крейда

2. Виберіть з поданого переліку фізичні явища, речовини, фізичні тіла.

 • А нагрівається вода, іде дощ, машина, світить Сонце
 • Б бензин, лід, вода, свинець, гас, олія
 • В книжка, вікно, літак, тепловоз, кулька, мензурка

3. Які основні одиниці фізичних величин у СІ?

 • А метр, секунда, кілограм, моль, ампер, кандела
 • Б метр, секунда, міліграм, моль, ампер, кандела
 • В моль, ампер, кандела, година, метр, кілограм

4. Об'єм кухля 0,5 л. Виразіть цей об’єм у кубічних дециметрах, кубічних сантиметрах, кубічних міліметрах.

 • А 0,5; 50; 500 000
 • Б 0,5; 500; 500 000
 • В 0,5; 500; 50 000

5. Надутий м’яч або дитячу кульку можна стиснути. Про що це свідчить?

 • А атоми і молекули можна стиснути, вони стають меншими
 • Б зменшується об'єм газу за рахунок злиття атомів
 • В між атомами і молекулами є проміжки, у результаті стискання вони зменшуються

6. У якої з речовин - води чи пари - однакового об'єму відношення об'єму речовини до суми об’ємів окремих молекул більше?

 • А однакове в обох
 • Б у води
 • В у пари води

7. Усі речовини складаються з атомів і молекул, які...

 • А безпосередньо перебувають у безладному, хаотичному русі, що підтверджує одне з фізичних явищ - дифузію
 • Б мають між собою проміжки
 • В притягуються або відштовхуються

8. Середня швидкість молекул газу за кімнатної температури дорівнює сотні метрів за секунду. Чому ж тоді аромат парфумів поширюється значно повільніше?

 • А між молекулами газу малі проміжки
 • Б розміри молекул парфумів більші за розміри молекул газу
 • В молекули парфумів весь час стикаються з молекулами газу

9. Як змінюються розміри молекул при переході речовини з твердого стану в газуватий?

 • А збільшуються
 • Б залишаються сталими
 • В зменшуються

10. Чому розбите скло не злипається при стисканні, а волога глина злипається?

 • А скло твердіше, ніж глина
 • Б скло менше стискається, ніж глина
 • В молекули скла не наближаються до відстані, на якій проявляється притягання молекул

11. При збільшенні відстані між молекулами вони...

 • А не впливають на процес розташування
 • Б чинять опір розтягуванню
 • В сприяють розтягуванню (відштовхуються)

12. Щоб збільшити міцність сталевих деталей, їх поверхню збагачують хромом. Цей процес називають хромуванням. При хромуванні деталі вміщують на 10-15 год у порошок хрому і нагрівають у спеціальних печах до 1000 °С. Яке основне фізичне явище при цьому відбувається?

 • А нагрівання
 • Б дифузія
 • В хромування
ГДЗ до підручника можна знайти тут.