Фізика. 7 клас. Сиротюк

§ 11. Основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини

Ураховуючи розглянуте в § 10, можна сформулювати такі основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини:

  • 1. Усі тіла складаються із частинок (молекул, атомів).
  • 2. Частинки всіх тіл безперервно і хаотично (безладно) рухаються.
  • 3. Між частинками тіл існує взаємне притягання і відштовхування.

Спостереження і досліди показують, які властивості мають тверді тіла, рідини й гази. Знання про будову речовини допоможуть пояснити ці властивості.

Наприклад, лід, вода і водяна пара - три стани тієї самої речовини - води. Отже, молекули льоду, води й водяної пари не відрізняються одна від одної. Таким чином, ці три стани відрізняються не молекулами, а тим, як молекули розміщені і як рухаються. Як саме розміщені і як рухаються молекули газу, рідини і твердого тіла?

Газ можна стиснути так, що його об’єм зменшиться в кілька разів. Отже, у газах відстані між молекулами значно більші за розміри самих молекул. У середньому відстані між молекулами газів у десятки разів більші за розміри молекул. На таких відстанях молекули надто слабко притягуються одна до одної. Саме тому гази не мають власної форми й сталого об’єму. Не можна наповнити газом, наприклад, половину пляшки або склянки, тому що, рухаючись в усіх напрямах і майже не притягуючись одна до одної, молекули газу швидко заповнюють усю посудину.

Властивості рідин пояснюються тим, що проміжки між їхніми молекулами малі: молекули в рідинах розташовані так щільно, що відстань між кожними двома молекулами менша від розмірів самої молекули. На таких відстанях взаємне притягання молекул уже значне. Тому молекули рідини не розходяться на великі відстані й рідина за звичайних умов зберігає свій об’єм. Проте притягання молекул рідин ще не таке велике, щоб рідина зберігала свою форму. Цим пояснюється, що рідини набирають форми посудини і їх легко розбризкати та перелити в іншу посудину.

Стискаючи рідину, ми так зближуємо її молекули, що вони починають відштовхуватись. Ось чому рідину важко стиснути.

Тверді тіла за звичайних умов зберігають і об’єм, і форму. Це пояснюється тим, що притягання між їх частинками ще більше, ніж у рідин.

Деякі з твердих тіл, наприклад сніжинки, мають природну правильну і красиву форму. Частинки (молекули або атоми) більшості твердих тіл, таких як лід, сіль, нафталін, метали, розміщені в певному порядку. Хоч частинки цих тіл і перебувають у русі, але кожна з них рухається навколо певної точки подібно до маятників годинників. Частинка не може переміститися далеко від цієї точки, тому тверде тіло зберігає свою форму.

Мал. 33

На малюнку 33 показано розміщення частинок однієї і тієї самої речовини у твердому, рідкому і газуватому станах. Одним з основоположників учення про атомно-молекулярну будову речовини був видатний учений Михайло Ломоносов. Ось як уявляв він будову газів: «Частинки газу стикаються з іншими, сусідніми, відскакують одна від одної і знову стикаються з іншими, ближчими, знову відскакують так, що намагаються розсипатися на всі боки, постійно відштовхуються одна від одної такими дуже частими взаємними ударами».

ЗАПИТАННЯ ДО ВИВЧЕНОГО

  • 1. Сформулюйте основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини.
  • 2. Чи є відмінність між молекулами льоду, води й водяної пари?
  • 3. Як розміщені молекули газів?
  • 4. Чому гази заповнюють усю посудину, у якій знаходяться?
  • 5. Чим пояснюється дуже мала стисливість рідин? Чому вони не зберігають своєї форми?
  • 6. Чому тверді тіла зберігають свої форму й об’єм?
ГДЗ до підручника можна знайти тут.