Фізика. 7 клас. Сиротюк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 9. Атоми. Йони

Хоча молекули й дуже маленькі частинки, але й вони діляться. Частинки, з яких складаються молекули, називають атомами.

Атом — це найдрібніша частинка речовини, яка зберігає властивості самої речовини.

Ернест Резерфорд

Вирішальну роль у розкритті будови атома відіграли досліди, які провів у 1911 р. основоположник ядерної фізики Ернест Резерфорд (1871-1937). Він пропускав випромінювання радіоактивних елементів через золоту фольгу. За характером розсіювання альфа-частинок (атомів Гелію) Резерфорд установив, що атом в основному порожній: у центрі його знаходиться дуже маленьке і дуже густе позитивно заряджене ядро, а ззовні - електрони. На малюнках 22 і 23 зображено моделі атомів Гелію і Карбону.

У центрі атома знаходиться ядро, а навколо ядра рухаються електрони.

Якщо атом втрачає електрон або кілька електронів, то такий атом називають позитивним йоном. Відповідно атом, який приєднав до себе один або кілька електронів, називають негативним йоном.

Мал. 22

Мал. 23

Виявилося, що, порівняно з розмірами самого атома (~ 10-10 м), ядро дуже мале (- 10-14 м). Щоб уявити це, варто розглянути таку модель: ядро атома - це кулька, діаметр якої 1 мм (діаметр головки шпильки), тоді атом - це куля, діаметр якої 10 м (висота триповерхового будинку).

Фізики й хіміки зображають атоми речовини у вигляді кольорових кульок (мал. 24, г). Якщо кілька атомів об’єднуються в одне ціле, вони утворюють найдрібнішу частинку нової, уже складної речовини - молекулу.

Усі атоми однієї і тієї самої речовини однакові. Залізо, мідь, золото - прості речовини. Отже, метали складаються з атомів, тобто вони мають атомну будову.

Мал. 24

Чисті речовини складаються з однакових атомів. Атоми однієї речовини однакові, а різних речовин — різні.

Більшість рідин і газів складається з молекул, тому кажуть, що вони мають молекулярну будову. Наприклад, молекула Оксигену складається з двох атомів Оксигену (мал. 24, а), молекула води - з двох атомів Гідрогену й одного атома Оксигену (мал. 24, б), молекула вуглекислого газу - з атома Карбону і двох атомів Оксигену (мал. 24, в).

Дослідами встановлено, що лінійні розміри всіх атомів приблизно однакові. Атом Гідрогену має діаметр 10-10 м, і він є найменшим з атомів. Розміри атома Ауруму становлять 2,7 • 10-10 м. Потрібно покласти в ряд 50000 атомів Ауруму, щоб отримати розміри волосини. Розміри молекул залежать від того, з яких атомів вони складаються.

ЗАПИТАННЯ ДО ВИВЧЕНОГО

  • 1. Як називають частинки, з яких складаються молекули?
  • 2. Яка будова атома?
  • 3. Що таке йон?
  • 4. З яких атомів складається молекула води?
ГДЗ до підручника можна знайти тут.