Трудове навчання (для дівчат). 6 клас. Сидоренко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розділ 2. Технологія виготовлення виробів з вишивкою

§ 6. Традиційні види декоративно-ужиткового мистецтва

Опорні поняття: ремесло, декоративно-ужиткове мистецтво, традиція.

З давніх-давен наші пращури оволодівали різними ремеслами, щоб виконувати необхідну господарську роботу. Вони виготовляли ручні знаряддя праці, речі домашнього вжитку, майстрували меблі, будували житло. Щоб виготовлені вироби милували око, їх прикрашали різьбленням, випалюванням, розписом, вишивкою, аплікацією тощо.

Знаки для оздоблення народжувалися в глибоку давнину. Вони символізували сили природи, відображали уявлення людини про будову Всесвіту. Ці знаки й досі живуть у різних видах мистецтва і нагадують про давні вірування нашого народу.

Ремесла постійно розвивалися і досягли розквіту в часи Київської Русі. Вони стали конкурувати з ремеслами сусідніх народів і користуватися попитом за межами держави. Особливо славилися ткацькі й гончарні вироби.

Тут люд осілий. Тут шанують труд.

І рух дадуть і кругові і кросну*.

Кують залізо із місцевих руд

І мають славу дуже розголосну.

Тут процвітало всяке ремесло...

Ліна Костенко

Ремесло — дрібне виробництво готових виробів, що базується на ручній праці майстра.

Поступово стирається межа між ремеслом і мистецтвом. Формуються різні види декоративно-ужиткових мистецтв: ткацтво, килимарство, вишивка, в'язання, писанкарство, гончарство, гутництво, ювелірна справа, лозоплетіння, художня обробка дерева, металу та ін. (мал. 23).

* Кросна — ткацький верстат.

Мал. 23. Види декоративно-ужиткового мистецтва

Декоративно-ужиткове мистецтво — один із видів художньої діяльності, вироби якого поєднують естетичні та практичні якості. Декоративний означає «прикрашений», а ужитковий — це практичний, потрібний у побуті.

У традиційних видах декоративно-ужиткового мистецтва тисячоліттями використовують ті самі матеріали: глину, камінь, метал, дерево, лозу, солому, очерет, шкіру, тканини тощо.

Народне мистецтво є підсумком плідної праці багатьох поколінь вишивальниць, різьбярів, гончарів тощо. Через багаторазові повторення його образи, технічні навички закріплюються і передаються наступникам як національна культурна традиція. Це не просте повторення, а творчий процес удосконалення усталених форм і технологій.

Традиція — це досвід, звичаї, смаки, норми поведінки і т. ін., що склалися історично й передаються з покоління в покоління.

 • Що таке ремесла, декоративно-ужиткове мистецтво?
 • Назви види декоративно-ужиткових мистецтв.
 • Що таке національна культурна традиція?

Традиції мають великий вплив на розвиток естетичного смаку і хисту нашого народу. Інформація, зосереджена в технологіях різьбярства, ткацтва, вишивання, гончарства та в інших художніх промислах і ремеслах, є цінним джерелом пізнання історії народу, його духовних цінностей.

В історичних і краєзнавчих музеях України зберігається багато речей, прикрас, які відображають побут і художні смаки прадавніх українців. Оглядаючи експонати, помічаємо, що формами, орнаментами вони схожі на деякі сучасні вироби. У глибинах свідомості народу живе і передається від покоління до покоління інформація про найбільш доцільне і прекрасне. У цьому суть традицій, їх живучість, неперервність і творча сила.

Красу і шедеври декоративно-ужиткового мистецтва народні майстри являють усьому світу. Нині проходить велика кількість виставок, ярмарок, фестивалів, конкурсів, де представлені взірці народного мистецтва з різних конструкційних матеріалів.

Чи знаєш ти

Високорозвинена українська культура творилася тисячоліттями. Найпростіші архаїчні мотиви — лінії, безконечник, кола, хрести, ромби, квадрати, крапки — з найдавніших часів прикрашали глиняний посуд, вироби з каменю, дерева, кістки. Оздоблення мало не тільки естетичне значення, а виконувало певні інформативні та магічні функції.

Символ першопочатку культури, народження життя, краси

Браслет. Палеоліт. (20 тис. років тому). Геометричне зображення символу першопочатку

Посуд трипільської культури (3 тис. років до н. е.)

Орнамент сучасної вишивки

Баляси (фігурні поручні), оздоблені давнім символом

Символ першопочатку прикрашає огорожу

Первісне значення багатьох українських орнаментальних мотивів не розгадане і донині. Їхнє символічне значення чекає свого розшифрування.

Зберігаючи й розвиваючи традиції минулого, сучасні майстри виготовляють предмети домашнього вжитку та декоративного призначення з урахуванням нових естетичних вимог. Вони використовують нові конструкційні матеріали й технології, доповнюють і змінюють сюжети й композиції орнаментів, їх колорит, вносять своє бачення і відчуття світу.

 • 1. У чому особливість декоративно-ужиткового мистецтва?
 • 2. Яке значення для українського народу мають традиції?
 • 3. Які матеріали використовують у різних видах декоративно-ужиткових ремесел? Упорядкуй праву колонку відповідно до лівої.

Ткацтво

Деревообробка

Гутництво

Вишивка

Художнє ковальство

Гончарство

Художнє плетіння

Писанкарство

Витинанки

Скло

Прядильні волокна

Глина

Папір

Лоза

Тканина, нитки

Метал

Дерево

Яйце

 • 4. Разом з однокласниками визнач, виробами яких видів декоративно-ужиткового мистецтва прикрашено зображений інтер'єр житла.

 • 5. Укажи правильне тлумачення поняття «традиція»: а) досвід, звичаї, погляди, смаки, норми поведінки і т. ін., що склалися історично й передаються з покоління в покоління; б) дрібне виробництво готових виробів, що базується на ручній праці майстра.
 • 6. Які традиційні види декоративно-ужиткового мистецтва поширені у твоєму регіоні?
 • 7. З якого конструкційного матеріалу виготовляють вироби гутники? а) глина; б) дерево; в) лоза; г) скло.
 • 8. Збери інформацію про нові види рукоділля. Поділися знахідками з однокласниками.

ПРАКТИЧНА РОБОТА

Організація виставки реліквій* декоративно-ужиткового мистецтва

Інструменти та матеріали: вироби різних видів декоративно-ужиткового мистецтва, фотографії, ксерокопії, підручник, робочий зошит, ножиці, лінійка, клей, олівці, фломастери.

Послідовність виконання роботи

 • 1. Підготуй реліквії та розповідь про них. Разом з однокласниками організуй виставку цих робіт у кабінеті трудового навчання або в іншому приміщенні школи.
 • 2. Сфотографуй ці вироби або зроби ескізи, ксерокопії з використанням комп'ютерних технологій.
 • 3. Оформи результати своєї роботи разом з однокласниками (у формі альбому, плаката, стенда, тематичної папки, буклета, колажу тощо).

Скарбничка мудрості

«На дерево дивись, як родить, а на людину, — як робить».

* Реліквія — річ, яку особливо шанують і зберігають як пам’ять про минуле.