Трудове навчання (для дівчат). 6 клас. Сидоренко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 18. Техніки вишивання вільною гладдю

Опорні поняття: художня, декоративна, біла, двобічна пласка і випукла гладь.

Основою технік вишивання вільною гладдю є стібки, які утворюють рівну й гладку поверхню за вільним контуром.

Художня гладь. Починати навчатися вишивати художньою гладдю треба з простих квіточок: ромашок, фіалок, незабудок, і поступово переходити до більш складних — троянд, потім — до вишивання букетів та ін.

Виконують художню гладь за вільним контуром візерунка вишивки. Стібки вишивають знизу вверх або зверху вниз, щільно укладаючи один до одного, щоб не проглядалася тканина (мал. 101).

Мал. 101. Щільність укладання стібків художньої гладі на тканині

Аби перехід від одного відтінку кольору до іншого не мав різкої межі, стібки виконують різної довжини, чергуючи довгі й короткі стібки. Стібки кожного наступного ряду вшивають у проміжки між стібками попереднього ряду. Їх укладають щільно, не залишаючи просвітку на тканині. Межі між рядами відтінків повинні бути ніби розмиті (мал. 102).

Мал. 102. Техніка вишивання художньою гладдю

У художній гладі велике значення має напрямок стібків. Тому, для зручності, перед початком вишивання на папері, а потім і на тканині основи (спеціальним олівцем або маркером) роблять умовні лінії переходу від одного відтінку ниток до іншого та лінії напрямку стібків. Вишивають нитками одного відтінку вище й нижче умовної лінії, яка відділяє відтінки.

Для досягнення ефекту природності стібки спрямовують так, щоб повторювався природній напрям волокон пелюсточків, листків тощо. Тобто сама форма предмета підказує направлення стібків.

Починають вишивати з великих деталей візерунка, наприклад із квітів, якщо вишивають букет. Кольори наступних частин візерунка вишивки, наприклад листя, краще добирати вже після виконання вишивки квітів у кольорі. Тональний підбір ниток дає можливість вишити квітку або листок двома-трьома (і більше) відтінками одного кольору ниток: від світлого до більш темного, і навпаки.

Вишивання пелюстки квітки починають з умовного поділу її на дві рівні повздовжні частини. Від середини верхньої частини вишивають праву половинку за її формою. Потім голку з ниткою протягують під вишитими стібками до лівого краю пелюстки й вишивають ліву половинку (мал. 103). Стібки виконують різної довжини (коротші — 3—4 мм, довші — 5—7 мм).

Мал. 103. Послідовність вишивання пелюстки

Після закінчення вишивання верхньої частини пелюстки нитку закріплюють й обрізають, потім так само від середини починають вишивати другу частину пелюстки ниткою іншого кольору. Вшивають стібки другого відтінку між стібки першого, вкорочуючи й подовжуючи їх. Виконавши праву половинку, голку знову переводять на ліву частину і вишивають її. У такий спосіб вишивають усю пелюстку. Перехід кольорів роблять від світлішого — з краю, до темнішого — у середині.

Вишивання листків починають з правого боку, спрямовуючи стібки від краю до середньої жилки (мал. 104). Перед вишиванням, ще на візерунку вишивки, розмічають кожну половинку листочка на 2—3 частини, залежно від ширини листків. Позначають також напрямок стібків листочка та його кольори і відтінки. Другу (ліву) половинку листка вишивають так само, у напрямку від середини до краю або від краю до середини.

 • У чому особливість техніки вишивання художньою гладдю?
 • Назви послідовність техніки вишивання пелюстки і листочків гладдю.
 • Чому починають вишивати з крупніших деталей візерунка?

Мал. 104. Послідовність вишивання листочків

Декоративну гладь вишивають двобічними або однобічними стібками, які щільно прилягають один до одного за формою візерунка вишивки. Стібки декоративної гладі вишивають традиційно контрастними кольоровими нитками рядами з чітким контуром, тобто один колір ниток не входить в інший (мал. 105).

Мал. 105. Декоративна гладь: а — техніка вишивання декоративною гладдю; б — фрагменти вишивки декоративною гладдю

Після перенесення малюнка декоративної гладі на тканину його розбивають на частини олівцем або спеціальним маркером і вишивають спочатку одну частину візерунка за позначеним контуром, після чого закріплюють й обрізають нитку біля основи. Наступну частину контуру вишивають вишивальною ниткою контрастного кольору.

Білу гладь вишивають переважно двобічними стібками, які щільно прилягають один до одного за формою візерунка вишивки. Нитки для вишивання білої гладі бажано добирати гладенькі, м’які й блискучі.

Основними техніками вишивання білої гладі є: двобічна пласка гладь (без настилу) і двобічна випукла гладь (із настилом).

Двобічну пласку гладь за вільним контуром широко використовують для вишивання не лише білими вишивальними нитками (мал. 106). Лицьовий і виворітний боки цієї вишивки мають однаковий вигляд. Візерунок для двобічної пласкої гладі добирають з невеликими елементами, наприклад, квіточками з листям, тому що стібки такої вишивки повинні бути не більшими за 1 см.

Мал. 106. Вишивка двобічною гладдю

Під час виконання двобічної гладі голку з лицьового боку вколюють точно за контуром візерунка, з виворітного боку проводять її за всією шириною фрагмента візерунка і виколюють точно за контуром візерунка. Стібки щільно укладають один до одного, щоб не проглядалося тло тканини (мал. 107, а). Стібки гладі розташовують за формою візерунка, тому вони мають різну довжину і нахил. У пелюстках квітів стібки спрямовують від краю до центра (мал. 107, б). У листках — від краю до середини (мал. 107, в).

Мал. 107. Двобічна пласка гладь

Двобічну випуклу гладь (із настилом) використовують для досягнення у вишивці ефекту випуклості й рельєфності. Виконують її так: контури малюнка обшивають швом «уперед голку», потім вишивають цим же швом «настил» за формою візерунка (мал. 108, а). Чим щільніше виконано настил, тим більш випуклою буде гладь. Товщина нитки, якою вишивають настил, залежить від розміру випуклості.

Мал. 108. Двобічна випукла гладь (із настилом): а — настил для двобічної гладі; б — прямі стібки гладі; в — косі стібки гладі

Потім над настилом виконують двобічну гладь, у протилежному до настилу напрямку прямими або косими стібками (мал. 108, б, в). Стібки гладі виконують точно за контуром, щільно укладаючи їх один до одного.

Деякі елементи вишивки оздоблюють горошинами й вузликами. Техніка виконання горошин схожа на техніку виконання двобічної випуклої гладі (мал. 109). Для виконання вузликів закріплену нитку двічі або тричі намотують на голку, потім голку, притримуючи намотану на неї нитку, вколюють біля закріпленої нитки (мал. 110).

Мал. 109. Горошини

Мал. 110. Вузлик

Вимоги до виконання швів вільної гладі:

 • нитки закріплюють непомітно, без вузликів;
 • візерунок вишивки виконують чітко за контуром;
 • стібки укладають щільно, щоб поверхня вишивки була гладенькою, тканина не проглядалася;
 • стібки художньої гладі одного відтінку вшивають у стібки іншого відтінку, тому перехід відтінків поступовий;
 • стібки декоративної гладі не вшивають один в одний, а навмисно виконують за контуром чітких ліній, що розділяють один колір від іншого;
 • вигляд візерунка двобічної гладі з лицьового і виворітного боків однаковий.

Для зображення потрібної форми предмета в одному візерунку вишивки часто застосовують різні техніки виконання вільною гладдю. Якщо край предмета повинен бути рельєфним, його виконують двобічною випуклою гладдю, інші частини вишивають двобічною пласкою гладдю або іншими видами вільної гладі. Вишивку вільною гладдю вдало поєднують з іншими декоративними швами, прикрашають перлинами, бісером, стразами тощо.

Тобі пропонується вибрати техніку і візерунок для вишивання гладдю. Виконання практичних робіт дасть можливість оволодіти технікою вишивання різними видами гладі, правильно спрямовувати стібки, добирати кольори ниток і відповідні матеріали та інструменти. Набувши певного досвіду, зможеш перейти до самостійного створення виробів із вишивкою.

Чи знаєш ти

Оригінальним напрямом сучасної вишивки є об’ємна вишивка гладдю. Цей вид вишивки характеризується виконанням елементів візерунка об'ємної форми з використанням дроту. Вирізаному вишитому елементу за допомогою обшитого дроту надають будь-якої форми.

Об'ємна вишивка гладдю

 • 1. У чому відмінність техніки вишивання художньою і декоративною гладдю?
 • 2. Які техніки вишивання застосовують для виконання білої гладі?
 • 3. У чому особливість виконання двобічної пласкої і випуклої гладі?
 • 4. Як у вишивці використовують «гладдєві горошинки» і «вузлики»?
 • 5. Укажи вишивку декоративною гладдю.

ПРАКТИЧНА РОБОТА*

Вправи на вишивання художньою гладдю

Інструменти та матеріали: голки, ножиці, булавки, п’яльці, наперсток, кольорові олівці, папір (калька), тканина, вишивальні нитки, ескізи візерунків.

Послідовність виконання роботи

 • 1. Вибери візерунок для виконання зразка вишивки (додаток 4).
 • 2. Зобрази на папері візерунок вишивки потрібного розміру. Познач на ньому лінії переходу від одного кольору ниток до іншого та напрямок вишивання стібків.
 • 3. Підготуй тканину для вишивання.
 • 4. Перенеси візерунок вишивки на тканину зручним способом**.
 • 5. Виконай зразок вишивки художньої гладі, користуючись описом техніки виконання вданому параграфі.
 • 6. Оціни якість виконаної вишивки.

* Ураховуючи свої можливості й інтереси, можеш вибрати для виконання одну із запропонованих практичних робіт.

** Знайди та пригадай потрібну інформацію про способи перенесення візерунка на тканину в § 12 підручника для 5 класу на с. 78.

Візерунки для вишивання художньою гладдю

ПРАКТИЧНА РОБОТА

Вправи на вишивання двобічною гладдю

Інструменти та матеріали: голки, ножиці, булавки, п'яльці, наперсток, кольорові олівці, папір (калька), тканина, вишивальні нитки, ескізи візерунків.

Послідовність виконання роботи:

 • 1. Вибери візерунок для виконання зразка вишивки.
 • 2. Зобрази на папері візерунок вишивки.
 • 3. Підготуй тканину відповідного розміру.
 • 4. Перенеси візерунок вишивки на тканину зручним способом.
 • 5. Виконай зразок вишивки двобічної гладі, користуючись описом техніки виконання в даному параграфі.
 • 6. Оціни якість виконаної вишивки.

Візерунки для вишивання двобічною гладдю

Скарбничка мудрості

«Взявся за гуж — не кажи, що недуж».