Фізика. 7 клас. Шут

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тестові завдання до розділу 1. Фізика як наука і теоретична основа техніки

Початковий рівень

1. До яких наук належить фізика?

 • А Гуманітарних.
 • Б Природничих.
 • В Математичних.
 • Г Суспільних.

2. Яке явище відноситься до фізичних?

 • А Утворення хлорофілу в листі рослин.
 • Б Розвиток живих організмів.
 • В Зміни в земній корі.
 • Г Кипіння води.

3. Який з перерахованих нижче вимірювальних засобів є вимірювальним приладом?

 • А Міра кравецька.
 • Б Штангенциркуль.
 • В Секундомір.
 • Г Мензурка.

Середній рівень

4. У чому полягає основна відмінність між вимірювальними приладами та мірами?

 • А У наявності пікали.
 • Б У способі вимірювання.
 • В У розмірах вимірювальних засобів.
 • Г У значеннях ціні поділки шкали.

5. Речовина називається простою, якщо вона складається:

 • А 3 малої кількості атомів.
 • Б 3 великої кількості атомів.
 • В 3 атомів одного хімічного елементу.
 • Г 3 атомів різних хімічних елементів.

6. З якою похибкою можна виміряти час за допомогою секундоміра, ціна поділки якого 0,5 с?

 • А 0,1 с.
 • Б 0,5 с.
 • В 0,2 с.
 • Г 0,25 с.

Достатній рівень

7. Згідно сучасної ядерної моделі атома в центрі атома знаходиться:

 • А Молекула.
 • Б Ядро.
 • В Електрон.
 • Г Протон.

8. До складу молекули води входять:

 • А Два атоми кисню.
 • Б Один атом кисню і два атоми водню.
 • В Два атоми водню.
 • Г Один атом водню.

9. Похибка вимірювання об’єму рідини за допомогою мензурки становить 0,5 см3. Яка ціна поділки шкали мензурки?

 • А 0,5 см3.
 • Б 1 см3.
 • В 0,25 см3.
 • Г 0,1 см3.

Високий рівень

10. Чому атоми є основними об’єктами нанотехнологій?

 • А Тому що атоми мають дуже малі розміри.
 • Б Тому що атоми можуть взаємодіяти з іншими атомами.
 • В Тому що атоми можна впорядковувати у новому порядку.
 • Г Тому що з атомів можуть утворюватися йони.

11. Якою буде похибка вимірювання довжини тіла лінійкою, якщо між поділками лінійки з позначками 5 см і 6 см нанесені 5 поділок?

 • А 0,2 см.
 • Б 0,1 см.
 • В 0,25 см.
 • Г 1 см.

12. Рівень поверхні води у мензурці співпадає з 9-ю поділкою, розміщеною між двома найближчими поділками з позначками 50 см3 та 100 см3. Який об’єм води у мензурці, якщо між поділками із вказаними позначками нанесено 10 поділок?

 • А 90 см3.
 • Б 85 см3.
 • В 95 см3.
 • Г 80 см3.