Фізика. 7 клас. Шут

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тестові завдання і задачі до розділу 7. Робота. Енергія. Потужність

Початковий рівень

1. Яка фізична величина визначається за формулою А = Fs?

 • А Тиск.
 • Б Потужність.
 • В Робота.
 • Г Сила.

2. У яких одиницях вимірюється потужність?

 • А Н.
 • Б Па.
 • В Дж.
 • Г Вт.

3. Який виграш можна одержати за допомогою важеля?

 • А У потужності.
 • Б У силі.
 • В У шляху.
 • Г У роботі.

Середній рівень

4. У якому з перерахованих випадків виконується робота?

 • А Світильник висить під стелею.
 • Б Терези стоять на столі.
 • В Людина відкриває двері.
 • Г Людина сидить на стільці.

5. На важіль діє сила 5 Н. Який момент цієї сили, якщо її плече дорівнює 40 см?

 • А 4 Нм.
 • Б 2 Нм.
 • В 5 Нм.
 • Г 20 Нм.

6. За який час двигун потужністю 500 Вт виконає роботу 3000 Дж?

 • А 6 с.
 • Б 8 с.
 • В 40 с.
 • Г 20 с.

Достатній рівень

7. Яке перетворення енергії відбувається при падінні тіла?

 • А Кінетична енергія перетворюється на кінетичну.
 • Б Потенціальна енергія перетворюється на потенціальну.
 • В Потенціальна енергія перетворюється на кінетичну.
 • Г Кінетична енергія перетворюється на потенціальну.

8. Який виграш у силі забезпечує рухомий блок?

 • А У 6 разів.
 • Б У 4 рази.
 • В У 8 разів.
 • Г У 2 рази.

9. Насос за 10 хв викачує з колодязя воду об’ємом 6 м3. Яка потужність двигуна, якщо глибина колодязя 8 м?

 • А 0,8 кВт.
 • Б 8 кВт.
 • В 80 кВт.
 • Г 0,08 кВт.

Високий рівень

10. Чи могло б тіло мати кінетичну енергію, якби в нього не було такої властивості, як інертність?

 • А Так, оскільки кінетична енергія залежить від швидкості тіла.
 • Б Так, оскільки кінетична енергія залежить від сили, що діє на тіло.
 • В Ні, оскільки у такому випадку маса тіла дорівнювала б нулю.
 • Г Ні, оскільки у такому випадку швидкість тіла дорівнювала б нулю.

11. Тіло вагою 15 Н переміщується по горизонтальній поверхні на відстань 5 м. Чому дорівнює робота сили тяжіння на цьому шляху?

 • А 75 Дж.
 • Б 750 Дж.
 • В 7,5 Дж.
 • Г 0.

12. Яку потужність розвиває підйомний кран, рівномірно піднімаючи вантаж вагою 25 кН на висоту 15 м за 2,5 хв?

 • А 25 кВт.
 • Б 2,5 кВт.
 • В 150 Вт.
 • Г 15 кВт.

ЗАДАЧІ ДО РОЗДІЛУ 7

1. Поясніть, чи здійснюється робота при переміщенні тіла: а) за інерцією; б) під дією сил, що взаємно врівноважуються. (Відповідь: а) ні; б) загальна робота дорівнює нулю).

2. У скільки разів треба збільшити швидкість тіла, щоб його кінетична енергія збільшилася вдвічі? (Відповідь: в 1, 4 рази).

3. Тіло масою 20 кг піднімають вертикально вгору, прикладаючи силу 400 Н у напрямі руху. Обчисліть: а) яка робота виконується на шляху 10 м? б) яку роботу при цьому виконує сила тяжіння? (Відповідь: а) 4 кДж; б) - 2 кДж).

4. Спортсмен-важкоатлет підняв штангу масою 200 кг від рівня плечей (170 см) до висоти 210 см на рівнем підлоги. На скільки змінилася при цьому потенціальна енергія штанги? (Відповідь: 784 Дж).

5. Обчисліть, на яку висоту за 1 хв може підняти 400 м3 води насос, який розвиває потужність 2000 кВт? (Відповідь: 30 м).

6. Тіло масою 10 кг вільно падає з висоти 20 м із стану спокою. Чому дорівнює кінетична енергія тіла в момент удару об Землю? (Відповідь: 2 кДж).