Фізика. 7 клас. Шут

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Лабораторна робота № 3. Вимірювання розмірів малих тіл різними способами

Мета роботи

Ознайомитися із способами вимірюванням лінійних розмів малих тіл методом рядів і методом фотографії, а також об’ємів малих тіл за допомогою мензурки. Навчитися визначати розміри малих тіл. Навчитися визначати розміри малих тіл, які значно менші за ціну поділки шкали приладу.

Прилади і матеріали: 1) лінійка; 2) мензурка з водою; 3) набір тіл малих розмірів (пшоно, дріб, горох тощо); 4) мікрофотографії дрібних тіл.

Порядок виконання роботи

1. Ознайомтеся із способом рядів (див. с. 35). Скористайтеся цим способом, щоб виміряти розмір горошини.

2. Визначте ціну поділки шкали лінійки.

3. Визначте діаметр горошини. Для цього виконайте такі дії. Щільно розташуйте горошини в ряд (10 горошин) і виміряйте довжину цього ряду (рис. 23). Поділіть довжину ряду на кількість горошин і обчисліть діаметр горошини. Результати вимірювань і обчислень запишіть у таблицю 4 (дослід № 1).

Рис. 23. Саморобний прилад для укладання ряду малих тіл та його вимірювання

4. Повторіть дослід, використавши 20 горошин. Результати вимірювань і обчислень запишіть у таблицю 4 (дослід № 2).

Результати вимірювань і обчислень лінійних розмірів малих тіл (до лабораторної роботи № 3)

Таблиця 4

№ досліду

Кількість горошин, N

Довжина ряду,

L

Похибка вимірювання, ΔL

Результат обчислення, d

Результати вимірювання, d + Δd

1.

2.

5. Користуючись рисунком 17, на якому подано мікрофотографію атомів золота, обчисліть середній діаметр атому золота. Мікрофотографію отримано за допомогою мікроскопа, що дає збільшення приблизно у 30 000 000 раз. Оцініть точність результату вимірювання.

6. Зробіть висновки щодо:

  • точності результатів вимірювання діаметра горошини та атому золота;
  • впливу кількості частинок у ряду на похибку результату вимірювання;
  • експериментаторських умінь, яких ви набули під час виконання роботи.

Контрольні запитання:

  • 1. У чому полягає суть способу рядів у вимірюваннях лінійних розмірів малих тіл?
  • 2. Чому розміри тіл, виміряні у спосіб рядів, є середніми?

Додаткове завдання

Запропонуйте метод вимірювання товщини аркушу паперу у підручнику з фізики за допомогою лінійки. Намалюйте схему такого методу.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.