Фізика. 7 клас. Шут

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тестові завдання і задача до розділу 5. Види сил

Початковий рівень

1. До чого прикладена сила тяжіння?

 • А До Землі.
 • Б До тіла.
 • В До опори.
 • Г До підвісу.

2. До якої сили застосовується закон Гука?

 • А До сили тертя.
 • Б До сили тяжіння.
 • В До сили пружності.
 • Г До гравітаційної сили.

3. На тіло в протилежних напрямах вздовж однієї прямої діють сили 10 Н і 15 Н. Чому дорівнює рівнодійна цих сил?

 • А 25 Н.
 • Б 10 Н.
 • В 15 Н.
 • Г 5 Н.

Середній рівень

4. Яку силу називають силою тяжіння?

 • А Силу, з якою тіло притягується до опори.
 • Б Силу, з якою тіло притягується до Сонця.
 • В Силу, з якою тіло притягується до Землі.
 • Г Силу, з якою тіла притягуються один до одного.

5. Як залежить сила тертя, що виникає при русі тіла по поверхні іншого тіла, від маси рухомого тіла?

 • А Чим більша маса тіла, тим меншою є сила тертя.
 • Б Чим більша маса тіла, тим більшою є сила тертя.
 • В Чим менша маса тіла, тим більшою є сила тертя.
 • Г Сила тертя не залежить від маси рухомого тіла.

6. Яка сила тяжіння діє на тіло масою 800 г на поверхні Землі?

 • А 7,84 Н.
 • Б 78,4 Н.
 • В 784 Η.
 • Г 7840 Н.

Достатній рівень

7. Яке явище природи можна пояснити існуванням сили притягання між Землею та Місяцем?

 • А Коливання земної кори.
 • Б Утворення торнадо.
 • В Чергування дня і ночі.
 • Г Припливи та відпливи.

8. Що впливає на величину сили тертя, яка виникає при дотиканні двох поверхонь?

 • А Якість обробки поверхонь, що дотикаються.
 • Б Якість обробки та властивості матеріалів поверхонь, що дотикаються.
 • В Властивості матеріалів, з яких виготовлені поверхні, що дотикаються.
 • Г Якість обробки поверхонь, що дотикаються, та час взаємодії між ними.

9. Чому дорівнює і як спрямована рівнодійна двох сил 17 Н і 26 Н, прикладених до тіла у протилежних напрямах вздовж однієї прямої?

 • А 43 Н; спрямована у бік більшої сили.
 • Б 43 Н; спрямована у бік меншої сили.
 • В 9 Н: спрямована у бік більшої сили.
 • Г 9 Н; спрямована у бік меншої сили.

Високий рівень

10. Чи впливає обертальний рух Землі навколо осі на силу тяжіння, що діє на тіла з боку Землі?

 • А Так, тому що внаслідок обертального руху Землі змінюються швидкості тіл.
 • Б Так, тому що внаслідок обертального руху Землі змінюються траєкторії тіл.
 • В Ні, тому що у формулу сили тяжіння не входять величини, що характеризують обертальний рух Землі.
 • Г Ні, тому що сила тяжіння залежить лише від географічної широти місцевості.

11. За рахунок яких сил дві кулі після зіткнення відштовхуються одна від одної, а потім зупиняються?

 • А Відштовхуються за рахунок сили тертя, а зупиняються за рахунок сили тяжіння.
 • Б Відштовхуються за рахунок сили пружності, а зупиняються за рахунок сили тертя.
 • В Відштовхуються за рахунок сили тертя, а зупиняються за рахунок сили пружності.
 • Г Відштовхуються за рахунок сили пружності, а зупиняються за рахунок сили тяжіння.

12. Під дією сили пружності 15 Н пружина видовжилася на 12 см. На скільки видовжиться ця пружина під дією сили пружності 25 Н?

 • А 0,2 м.
 • Б 0,25 м.
 • В 0,1 м.
 • Г 0,15 м.

ЗАДАЧА ДО РОЗДІЛУ 5Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.