Фізика. 7 клас. Шут

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тестові завдання і задачі до розділу 2. Прямолінійний механічний рух

Початковий рівень

1. Який рух можна віднести до прямолінійного рівномірного руху?

 • А Тіло рухається вздовж прямої лінії і за однакові проміжки часу проходить однакові відстані.
 • Б Тіло рухається вздовж прямої лінії і за будь-які проміжки часу проходить однакові відстані.
 • В Тіло рухається вздовж прямої лінії і за однакові проміжки часу проходить різні відстані.
 • Г Тіло рухається вздовж прямої лінії і за будь-які проміжки часу проходить різні відстані.

2. Що визначає середня швидкість при нерівномірному русі тіла?

 • А Швидкість тіла в даній точці траєкторії.
 • Б Швидкість тіла в даний момент часу.
 • В Швидкість тіла на певній ділянці шляху.
 • Г Швидкість тіла на будь-якій ділянці шляху.

3. Тіло здійснює рівномірний прямолінійний рух. Яка характеристика руху не змінюється з часом?

 • А Шлях.
 • Б Координата.
 • В Переміщення.
 • Г Швидкість.

Середній рівень

5. Перебуваючи на виставі у найбільшому в Україні дельфінарії «Оскар» (Запорізька обл., узбережжя Азовського моря), глядач обійшов навколо басейна зі сторонами 36 м і 18 м та повернувся у вихідну точку. Визначте шлях глядача та його переміщення.

 • А 54 м; 0.
 • Б 108 м; 18 м.
 • В 18 м; 36 м.
 • Г 108 м; 0.

6. Чим характеризуються величини, які називаються векторними?

 • А Числовим значенням і напрямом у просторі.
 • Б Напрямом у просторі і довжиною.
 • В Числовим значенням.
 • Г Напрямом у просторі.

Достатній рівень

7. Від якої швидкості залежить здатність автомобіля до подолання перешкоди на його шляху — середньої чи миттєвої?

 • А Середньої, тому що вона визначає швидкість автомобіля на всьому шляху.
 • Б Середньої, тому що вона визначає швидкість автомобіля на певній ділянці шляху.
 • В Миттєвої, тому що вона визначає швидкість автомобіля в даний момент часу.
 • Г Миттєвої, тому що вона визначає швидкість автомобіля за певний проміжок часу.

8. Що визначає кут нахилу графіку шляху до осі часу при прямолінійному рівномірному русі?

 • А Тривалість руху.
 • Б Швидкість руху.
 • В Довжину шляху.
 • Г Напрям руху.

9. Людина рухається прямолінійно. На відстані 300 м від вихідної точки руху вона повертає у протилежному напрямі, проходить ще 500 м і зупиняється. Чому дорівнюють шлях, пройдений людиною, та її переміщення?

 • А 600 м; - 200 м.
 • Б 500 м; 0.
 • В 800 м; 200 м.
 • Г 800 м; - 200 м.

Високий рівень

10. Чи можна встановити форму траєкторії руху тіла на підставі графіку його руху?

 • А Можна, тому що графік дає повне описання руху тіла.
 • Б Можна, тому що по графіку визначається положення тіла в будь-який момент часу.
 • В Не можна, тому що на графіку не відображається зміна положення тіла у просторі з плином часу.
 • Г Не можна, тому що траєкторія руху тіла залежить від вибору системи відліку.

11. Чи можна обчислити середню швидкість автомобіля на двох ділянках шляху як середнє арифметичне швидкостей на цих ділянках?

 • А Можна, якщо час руху на цих ділянках однаковий.
 • Б Можна, якщо довжина цих ділянок однакова.
 • В Не можна, тому що середня швидкість на різних ділянках шляху різна.
 • Г Не можна, тому що середня швидкість розраховується лише для певної ділянки шляху.

 • А 2,2 хв.
 • Б 1,6 хв.
 • В 3,2 хв.
 • Г 1,9 хв.

ЗАДАЧІ ДО РОЗДІЛУ 2

1. Однією з комет Сонячної системи, яка періодично наближується до Землі, є комета Чурюмова-Герасименко, відкрита українськими астрономами. У якому випадку цю комету можна вважати матеріальною точкою: а) комета, роблячи петлю навколо Сонця, переміщується у нашу частину Сонячної системи; б) космічний модуль Philae («Філа») закріплюється на поверхні комети.

(Відповідь: а).