Підручник з Історії України 8 клас "Швидько 2016" - Нова програма

Передмова

ВСТУП

Розділ 1 - Українські землі в XVI ст.

§1-2. Соціально-політичне становище українських земель у складі Польщі та Великого князівства Литовського в першій половині XVI ст.

§ 3. Люблінська унія та її вплив на становище українських земель

§ 4. Запорозька Січ - козацька республіка

§ 5. Формування реєстрового козацтва та його роль у козацьких війнах кінця XVI ст.

§ 6. Практичне заняття: Повсякденне життя різних станів суспільства у XVI ст.

§ 7. Релігійно-суспільні рухи та виникнення православних братств в Україні

§ 8. Культурно-освітнє життя України в XVI ст.

§ 9. Українське мистецтво XVI ст.

Розділ 2 - Українські землі наприкінці XVI - у першій половині XVII ст.

§ 10. Берестейська церковна унія 1596 р.

§ 11. Кримське ханство у XVI - першій половині XVII ст.

§ 12. Козацтво в першій чверті XVII ст. Петро Сагайдачний

§ 13. Практичне заняття: Військове мистецтво, традиції та побут українського козацтва

§ 14. Церковне життя в Україні в першій половині XVII ст.

§ 15. Козацько-селянські повстання у 20-30-х роках XVII ст.

§ 16. Українська культура в першій половині XVII ст. (Освіта, друкарство, література)

§ 17. Українське мистецтво першої половини XVII ст.

Розділ 3 - Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.

§ 18. Передумови, причини та початок Національно-визвольної війни середини XVII ст.

§ 19. Утворення Української козацької держави

§ 20. Практичне заняття: Богдан Хмельницький - людина, полководець і державний діяч

§ 21. Важкий шлях боротьби за українську державність (1650-1653 рр.)

§ 22. Українсько-московський договір 1654 р. та воєнно-політичні події середини XVII ст.

Розділ 4 - Українські землі наприкінці 50-х років XVII - на початку XVIII ст.

§23-24. Україна на перетині політичних інтересів гетьманів і держав

§ 25. Правобережна Україна в період від Андрусівського перемир’я до «Вічного миру»

§ 26. Правобережна Гетьманщина у другій половині XVII ст. Відродження козацтва

§ 27. Слобідська Україна та Запорозька Січ у другій половині XVII ст.

§ 28. Практичне заняття: «Руїна»: причини і наслідки

§ 29. Українська козацька держава за гетьмана Івана Мазепи

§ 30. Пилип Орлик і його Конституція 1710 р.

§ 31. Духовне життя України у другій половині XVII ст.

Розділ 5 - Українські землі в 20-90-х роках XVIII ст.

§ 32. Спроби царизму ліквідувати українську державність

§ 33. Ліквідація гетьманства та особливого устрою Гетьманщини і Слобожанщини

§34-35. Запорожжя періоду Нової Січі. Кримське ханство і Південна Україна у другій половині XVIII ст.

§ 36. Гайдамацький та опришківський рух на Правобережній і Західній Україні

§ 37. Три поділи Речі Посполитої. Зміни на Правобережній Україні в складі Російської імперії

§ 38. Західноукраїнські землі під владою австрійських Габсбургів

§ 39. Культура України XVIII ст.

§ 40. Українське мистецтво XVIII ст.

§ 41. Практичне заняття: Козацькі літописи XVII-XVIII ст. як історичні джерела

Узагальнювальний урок. Україна в ранньомодерну добу та її внесок у загальноєвропейську спадщину - Синхроністична таблиця

Історико-географічні назви українських земель XVI-XVIII ст.