Здоров’я, безпека та добробут. 5 клас. Шиян

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Модуль 5. Добробут і підприємливість

§ 27. Підприємливість

Що таке підприємливість і в чому вона проявляється?

Ми намагаємося діяти в житті так, щоб отримувати задоволення й винагороду, покращувати добробут. Наші діяльність та успішність залежать від характеру, умінь, досвіду, мислення та мотивації. Усе це ми розвиваємо та здобуваємо впродовж життя. А допомагають нам інші люди — прикладом, порадою, співпрацею. Завдяки досягненням кожної людини розвивається та збагачується суспільство, і не лише матеріально.

Мотивація — це те, що спонукає до дії, сприяє виникненню або зміцненню бажання займатися тією чи іншою справою.

Мотивація може бути матеріальною, наприклад, винагорода, приз.

Або нематеріальною, наприклад, віра в себе, підтримка інших людей, прагнення зробити щось значуще, дістати задоволення від результатів своєї діяльності.

Уміння активно діяти, самостійно знаходити мотивацію, відповідально ухвалювати рішення, налагоджувати спілкування та співпрацю свідчить про підприємливість людини. Підприємливість допомагає поліпшувати свій добробут і добробут інших через пошук і втілення нових ідей.

Підприємливість є важливою рисою людей, які ведуть свій бізнес — виробляють товари або надають різні послуги для отримання прибутку. Деякі підприємці втілюють у життя нові ідеї та нові технології, які змінюють життя людей і сприяють розвитку суспільства.

3D-принтер

Окуляри доповненої реальності

Сонячні панелі

Вакцина з матричною РНК

Стиль життя підприємливих людей передбачає постійну дію, пошук, творення нового чи перетворення старого.

Стиль життя — це сукупність цінностей і норм, якими людина керується у своїй поведінці. Наприклад, екологічний стиль життя орієнтований на збереження природи та сприяння зменшенню використання природних ресурсів.

Свою підприємливість люди можуть застосовувати в усіх сферах життя і з будь-якою метою: від піклування про власні інтереси до активної участі в розвитку суспільства.

Сьогодні ми разом спробуємо зрозуміти, що таке підприємливість, у чому вона проявляється та як п’ятикласники і п’ятикласниці можуть її застосувати.

Підприємливість — це здатність людини використовувати можливості та ідеї, втілюючи їх у цінність для себе та інших. Така цінність може бути фінансовою, культурною або соціальною.

1. Спробуй своїми словами пояснити, що таке підприємливість.

Разом обговоріть:

• Чи можна назвати підприємливою людину, яка нічого не робить?

• Як підприємливість пов'язана з добробутом?

Творчість, або креативність пов’язана з умінням шукати, знаходити, висловлювати та застосовувати винахідницькі ідеї, робити щось у новий спосіб, створювати щось нове, інноваційне.

Інновація — ідея, винахід, нова технологія, що поліпшує добробут людини, компанії чи всього суспільства.

2. Учителька попросила п'ятикласників і п'ятикласниць подумати, які риси притаманні підприємливій людині. Вибери з довідки 8 таких рис і склади мапу думок.

Довідка: розумна, дбайлива, наполеглива, неуважна, енергійна, здібна, щира, уміє ризикувати, нетерпляча, незалежна, сильна, боязка, ввічлива, товариська, надійна, допитлива, спостережлива, працьовита, розсудлива, упевнена в собі, творча, співчутлива, агресивна, винахідлива.

• Чи однакові слова всі записали? Обговоріть ваші мапи думок.

• Обговоріть, як взаємопов'язані риси підприємливої людини.

3. Що, на твою думку, означає слово "підприємець"?

Обговоріть:

• Навіщо люди стають підприємцями/підприємицями?

• Чи можете ви вже сьогодні стати підприємцями/підприємицями? Поясніть свою відповідь.

• Чи можна розвивати власну підприємливість? Як саме?

4. Поміркуй, які риси та вміння підприємливої людини притаманні тобі. Подумай, як ти можеш застосувати їх для свого добробуту, добробуту родини, класу, школи. Заповни за зразком таблицю "Я — підприємлива людина" і долучи її до портфоліо.

Я — підприємлива людина

5. Іванко любить конструювати, уміє працювати в комп'ютерних програмах Word, PowerPoint і середовищі програмування Scratch. Хлопчик вирішив відвідувати гурток робототехніки, аби вдосконалювати свої навички конструювання, і продовжувати вивчати програмування. Як ти вважаєш, чи притаманна Іванкові підприємливість? Що про це свідчить?

Виконуйте вправи разом, обговорюйте

Як Іванко може розвивати свою підприємливість надалі? Обговоріть у парах і запропонуйте щонайменше три ідеї.

6. Спілкуючись із друзями в робототехнічному гуртку, Іванко зрозумів, що, розвиваючи своє захоплення, зможе здобути різні професії — програміста, учителя інформатики, інженера. Це дасть йому можливість заробляти, створюючи комп'ютерні програми, навчаючи інших програмуванню та робототехніці або працюючи на підприємстві, де використовують роботів.

Чи мислить Іванко як підприємець? Обґрунтуй свою думку.

Програмісти створюють комп'ютерні програми за допомогою різних мов програмування. Суміжною є професія веб-програміста, який розробляє веб-сторінки (сайти) в мережі Інтернет.

Інженери створюють машини і механізми для різних галузей — будівництва, сільського господарства, машинобудування, авіації, медицини тощо.

Над створенням роботів і роботизованих систем програмісти та інженери працюють разом.

7. Обери одне зі своїх улюблених занять і дізнайся, які професії воно допоможе тобі здобути в майбутньому. Яка з цих професій тебе найбільше приваблює? Запиши свої роздуми.