Здоров’я, безпека та добробут. 5 клас. Шиян

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 26. Етична поведінка

Ми всі живемо в суспільстві і є членами різних спільнот, тобто об’єднань людей за спільними ознаками — місцем проживання, умовами життя, інтересами і потребами тощо. Твоя школа — це спільнота учнів та учениць, учителів і вчительок та інших працівників і працівниць, адже всіх вас об’єднує чимало спільного. Поміркуйте, що це може бути.

Будь-яку спільноту — родину, школу, громаду, країну — об’єднують свої норми поведінки, правила, принципи та цінності, уявлення про порядок тощо. Наприклад, правила поведінки у школі або класі чи кодекс, якого мають дотримуватися всі працівники компанії. Або традиції, які є у твоїй родині. Принципи та цінності, проголошені державою, об’єднують усіх її громадян.

Зверни увагу

У Статті 3 Конституції України проголошено: “Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю”.

• Поміркуй, як ти розумієш поняття "принципи", "цінності".

Принципи — переконання, норми, правила, якими людина керується в житті, те, що є основою діяльності.

Наприклад, принцип безперервності освіти впродовж життя спонукає людину шукати можливості самостійно навчатися — поза межами навчальних закладів і в будь-якому віці.

Цінність — те, що є важливим, значущим.

Матеріальними цінностями є все, що має певну вартість, ціну. Наприклад, автівка або книжка. Цінності, що не належать до матеріальних, — те, що не можна купити і продати. Наприклад, життя, здоров’я, дружба, любов, права і свободи людини.

Чи знаєш ти, що таке “поводитися етично”? Це означає діяти відповідно до норм, принципів, цінностей і порядку, що сформувалися в суспільстві, не шкодити іншим і дбати про добробут спільноти.

Поведінка формує спосіб життя та звички людини, впливає на взаємини з іншими. Але як саме треба поводитися, аби налагодити ефективне спілкування та співпрацю у своїй спільноті? Спробуємо з’ясувати!

• Які правила та норми поведінки є у вашій школі, у класі? Хто їх ухвалював? Чи обговорювали ви їх усією школою / усім класом?

1. Обговоріть правила етичної поведінки у вашій школі чи у вашому класі. Як у них відображені принципи поваги до всіх членів шкільної спільноти? А принципи збереження здоров'я, безпеки та добробуту? Наведіть приклади.

2. У парах проаналізуйте подані слова і назвіть ті, що стосуються етичної поведінки та її проявів. Обґрунтуйте свій вибір.

Запиши в зошиті

Пригадайте, що таке індивідуальність (§23). Як ви розумієте, що означає повага до іншої людини і прийняття її індивідуальності? Обговоріть і запропонуйте свої варіанти.

• Повага до її думок, вибору і рішень.

• Підтримка, незважаючи на різні переконання.

• Віра в її сили та здібності.

• Готовність бути поруч і співчувати.

• Готовність ділитися власним досвідом.

В Україні нині живе понад 150 тисяч дітей з інвалідністю. Це діти, які з різних причин мають порушення здоров’я та певні обмеження в пересуванні, спілкуванні та навчанні. У суспільстві, громаді, школі діти з інвалідністю, як і решта дітей, мають почуватися комфортно, знаходити друзів, пізнавати цікавий і захопливий світ. Діти з інвалідністю потребують додаткової підтримки в навчанні та спілкуванні.

Як допомогти людині з інвалідністю почуватися комфортно в суспільстві? Як показати повагу до її індивідуальності? Ось правила етичного спілкування з людьми з інвалідністю.

• Сприймайте їх так, як і всіх інших людей. Звертайтеся до них чемно та з повагою. Відповідайте на їхні прохання люб’язно.

• Залучайте до співпраці, з урахуванням їхніх можливостей.

• За потреби надавайте допомогу, але вона не має бути нав’язливою.

• Не розпитуйте про інвалідність. Розмовляйте про те, про що ви розмовляли б із будь-ким іншим.

3. Поміркуй, чи відрізняються ці правила від загальних правил етичної поведінки. Як, на твою думку, етична поведінка щодо людей з інвалідністю допомагає їм гідно почуватися у суспільстві? Запиши.

4. Прочитай розповідь про Василину.

Василина — привітна дівчинка, завжди рада всім допомогти, дуже гарно співає і розповідає цікаві фантастичні історії, які вигадує сама. Цього року вона перейшла в нашу школу зі школи-інтернату для дітей із порушеннями зору. Василині важко розрізняти маленькі предмети й літери.

Вона не може швидко читати й брати участь у деяких активностях класу. Дівчинка має особливі освітні потреби, тобто потребує додаткової підтримки під час навчання.

• Що може відчувати Василина, якщо не матиме підтримки оточення?

• Запропонуй, як можна її підтримати, залучити до участі в житті класу та допомогти проявити свої сильні сторони.

5. Перед уроком математики Оля підійшла до Петрика та збентежено сказала: "Знаєш, у мене вчора було стільки справ, що я не встигла зробити домашнє завдання... Ти даси мені списати?..".

• Як ти думаєш, що зробив Петрик?

• Як ти вчинив би/вчинила б на його місці? Чому?

• Чи можна сказати, що поведінка Олі є доброчесною?

6. Поясни, що таке доброчесність, за запропонованою формулою.

ДОБРО + ЧЕСНІСТЬ =

Коли учень/учениця списує виконане завдання в інших — це недоброчесна поведінка. Так людина обманює насамперед себе, адже вона не здобуває потрібних знань. Також це нечесно щодо до тих, у кого вона списує, адже це є привласненням результату зусиль інших людей.

Якщо ти бачиш, що хтось загубив якусь річ, і повертаєш її власнику, твою поведінку можна назвати доброчесною.

7. Пригадай свої доброчесні вчинки та напиши в зошиті про один або кілька з них.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.