Здоров’я, безпека та добробут. 6 клас. Шиян

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Словник

А

Агітація (с. 84) — роз’яснення діяльності якої-небудь організації чи політичної партії, спонукання до підтримки цієї діяльності або до протидії їй.

Аналіз (с. 141) — визначення та всебічне вивчення складників предмета дослідження: його частин, ознак, властивостей тощо.

Б

Благодійний фонд (с. 142) — організація, створена з метою збору та накопичення фінансових і матеріальних ресурсів, спрямованих на забезпечення благодійних програм.

Благоустрій (с. 10) — забезпечення всім необхідним.

Бойові дії (с. 31) — дії військ, авіації, флоту з метою знищення живої сили, бойової техніки і військових споруд противника, щоб заволодіти його територією або захистити власну.

В

Віртуальний простір (с. 45) — середовище, змодельоване за допомогою цифрових технологій, в якому можуть одночасно перебувати багато користувачів.

Волонтерство (с. 152) — організована добровільна суспільно корисна діяльність.

Г

Гендерна рівність (с. 150) — рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації у всіх сферах життєдіяльності суспільства.

Громада (с. 9) — вид спільноти, люди, об’єднані постійним проживанням на певній території, у межах села, селища чи міста.

Громадське здоров’я (с. 52) — це наука та практика попередження захворювань, збільшення тривалості життя, зміцнення здоров’я населення і заохочення до здорового способу життя організованими зусиллями суспільства.

Громадські місця (с. 68) — приміщення будь-яких будівель, споруд, які люди відвідують вільно, за запрошенням або за плату, в тому числі під’їзди, підземні переходи, стадіони.

Гуманітарна допомога (с. 158) — безкоштовне надання продовольства, одягу, ліків там, де важко або неможливо їх придбати.

Д

Дискримінація (с. 62) — нерівна реалізація прав людей залежно від певних ознак, наприклад стану здоров’я.

Доброчинність (с. 156) —добровільне надання допомоги соціально чи матеріально незахищеним членам суспільства приватними особами, товариствами, державою.

Донор (с. 158) — 1) людина, що добровільно віддає частку власної крові, орган тощо для переливання чи пересадки іншій людині; 2) людина чи організація, що вносить кошти для підтримки й розвитку проєктів, не пов’язаних безпосередньо зі сферою своєї діяльності.

Е

Евакуаційний рюкзак (с. 33) — набір необхідних речей, зібраних на випадок евакуації під час перебування в закладі освіти.

Екранний час (с. 46) — кількість часу, який проводить людина перед екраном.

Екстремальна ситуація (с. 22) — небезпечні умови та обставини, які загрожують життєдіяльності людини чи групи людей.

Емоційний інтелект (с. 105) — здатність розпізнавати, розуміти емоції та керувати ними.

Епідемія (с. 57) — масове поширення інфекційної хвороби в межах певного регіону.

Ерудиція (с. 136) — глибокі різнобічні знання в багатьох галузях науки й життя; ученість, обізнаність, начитаність.

З

Заклад громадського харчування (с. 76) — заклад, що забезпечує харчуванням велику кількість людей.

І

Ігри Нескорених (с. 74) — міжнародні спортивні змагання серед людей, що мають інвалідність внаслідок поранень, отриманих на війні чи під час військової служби.

К

Кібербулінг (с. 47) — цькування конкретної особи в онлайн-просторі, що часто відбувається анонімно.

Компост (с. 39) — добриво, що утворилося внаслідок розкладання органічних відходів (гілок, листя, трави, залишків їжі).

Компроміс (с. 125) — згода з ким-небудь, що досягається взаємними поступками; поступка заради досягнення мети.

Конфіденційний (с. 48) — той, що не підлягає розголосу.

Конфлікт (с. 121) — зіткнення протилежних інтересів, думок, поглядів; серйозні розбіжності; гостра суперечка.

Культура споживання (с. 146) — раціональне, усвідомлене споживання, розуміння, навіщо потрібен певний товар або послуга, а також відмова від непотрібних покупок і витрат.

М

Менеджмент (с. 96) — процес планування, організації та контролю діяльності з метою ефективного виконання завдань.

Н

Навчання (с. 100) — діяльність, спрямована на засвоєння знань і розвиток умінь та навичок.

Надзвичайна ситуація (с. 22) — порушення нормальних умов життя та діяльності людей, спричинене різними небезпеками, що призводять до людських і матеріальних втрат, зараження людей і тварин тощо.

Напівфабрикати (с. 75) — харчова продукція, яка підлягає подальшій тепловій обробці або використовується як інгредієнт для іншої продукції.

Неінфекційні захворювання (с. 64) — група хвороб, які не передаються від людини до людини, повільно прогресують і мають тривалий перебіг.

Неформальний лідер (с. 127) — учасник групи, що справляє значний вплив на поведінку і настрій інших учасників.

Нобелівська премія (с. 162) — міжнародна премія, що присуджується щорічно за найважливіші дослідження, відкриття в науці, успіхи в літературі тощо.

О

Об’єкт дослідження (с. 83) — предмет пізнання, інтересу, те, на що спрямована діяльність.

Обмеженість ресурсів (с. 149) — вичерпність, скінченність або дефіцит ресурсів, доступних людині, спільноті чи всьому людству в конкретний момент для задоволення певної потреби.

Особистісний розвиток (с. 98) — особисте вдосконалення людини шляхом засвоєння нових знань та набуття досвіду.

Очисна споруда (с. 20) — інженерна споруда системи каналізації для очищення, знешкодження, знезараження стічних вод з метою їх подальшого використання чи випуску у водойми.

П

Пандемія (с. 57) — епідемія, що набула світового масштабу.

Пасивне паління (с. 68) — мимовільне вдихання диму, який видихає інша людина під час куріння.

Планування (с. 96) — визначення оптимального порядку дій та розподілу ресурсів, потрібних для досягнення поставленої цілі.

Право на здоров’я (с. 51) — право людини на підтримку держави щодо збереження, зміцнення та відновлення здоров’я: на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування.

Природні небезпеки (с. 20) — небезпеки, пов’язані з природними явищами.

Пріоритет (с. 54) — те, що має провідне значення, перевагу.

Р

Репутація (с. 48) — уявлення та думки оточення про людину, сформовані на основі її дій та висловлювань.

Ризик (с. 24) — ймовірність настання небезпеки для життя і здоров’я людини або інших негативних наслідків у результаті певної дії.

С

Середовище (с. 15) — всі умови та обставини, за яких відбувається життєдіяльність людини і які на неї впливають.

Скандинавська ходьба (с. 73) — особлива техніка ходьби з використанням спеціальних палиць, схожих на лижні.

Скаутська організація (с. 129) — дитяча та І або юнацька організація патріотичного характеру.

Соціальна безпека (с. 9) — стійкість людини в суспільстві до факторів, які загрожують падінням рівня і якості її життя.

Соціальна дистанція (с. 63) — збереження безпечної відстані між людьми задля уникнення розповсюдження інфекції.

Соціальна ізоляція (с. 63) — відмежування людини або групи людей від решти спільноти в результаті припинення або різкого зменшення спілкування і взаємодії.

Соціальне середовище (с. 18) — сукупність умов життя людини та суспільства.

Соціальні небезпеки (с. 21) — небезпеки, пов’язані з воєнними діями, застосуванням зброї, терактами, масовими заходами, діями певних груп суспільства або окремих людей.

Співпраця (с. 115) — спільна діяльність (наукова, творча тощо) людей, команд, організацій для досягнення загальних цілей.

Спілкування (с. 111) — обмін інформацією між людьми в будь-якій формі, безпосередньо чи за допомогою засобів зв’язку.

Стипендія (с. 157) — регулярна грошова допомога, яку надають тим, хто навчається в закладах освіти, а також тим, хто займається дослідженнями та здобуває наукові ступені.

Стихійне лихо (с. 36) — явище природи великої руйнівної сили.

Суспільний добробут (с. 4) — забезпеченість населення матеріальними, соціальними, культурними та іншими благами.

Т

Тайфун (с. 35) — нищівний ураган, характерний для південно-східної Азії та тропічних широт на заході Тихого океану.

Терористичний акт (с. 30) — насильство чи погроза насильства над людьми із застосуванням зброї (підрив, підпал тощо), що зазвичай має тяжкі наслідки.

Техногенні небезпеки (с. 21) — небезпеки, пов’язані з діяльністю людини в різних сферах народного господарства.

Товариство (с. 128) — 1) група людей, що перебувають в тісних стосунках, коло знайомих; 2) група людей, об’єднаних спільними цілями й завданнями.

Толерантність (с. 123) — терпимість до чужих думок, поглядів, вірувань тощо.

Тривожна валіза (с. 33) — набір необхідних речей, зібраних на випадок екстреної ситуації.

У

Умови (с. 16) — 1) обставини, за яких відбувається або здійснюється що-небудь; 2) обставини, які роблять можливим здійснення, створення, розвиток чогось або сприяють цьому.

Ф

Фінансова грамотність (с. 143) — набір знань та вмінь, що дозволяють раціонально розпоряджатися фінансами.

Х

Харчова промисловість (с. 75) — галузь, в якій займаються масовим виробництвом харчових продуктів.

Ш

Шахрайство (с. 47) — заволодіння чужим майном шляхом обману або зловживання довірою.

Ю

Юнга (с. 113) — підліток на судні, що навчається морської справи, готується стати матросом; молодший матрос.

Я

Якість життя населення (с. 9) — можливості суспільства забезпечувати життя, працю, побут, інтелектуально-культурний розвиток людей, їхню свободу та правову захищеність.

Особистий та суспільний добробут

Добробут народний та воля — то наша найперша засада.

Павло Грабовський (1864-1902), український поет, перекладач

Показники якості життя населення

Алгоритм реалізації принципів безпеки життєдіяльності

Куди звернутися в разі булінгу

Не сподівайтеся, що лікарі зроблять вас здоровими. Вони можуть врятувати життя, вилікувати хворобу... А далі — щоб жити надійно — вчіться покладатися на себе.

Микола Амосов (1913-2002), хірург

Що таке здоров’я?

Єдиний, хто не втомлюється, — час. А ми живі, нам треба поспішати. Зробити щось, лишити по собі...

Ліна Костенко (нар. 1930), українська письменниця

Коли речі здаються темними, волонтери можуть поширювати світло.

Сьюзан Дж. Елліс (1948-2019), американська громадська діячка, письменниця

Декларація відповідальності людини

  • Говори правду.
  • Підтримуй здоров'я.
  • Вчися, розвивай таланти.
  • Поважай інших.
  • Будь вільною людиною.
  • Прагни до гармонії.
  • Не обмежуй прав інших.
  • Вирішуй якнайбільше проблем.
  • Виконуй обов'язки перед сім'єю, країною, світом.

Не бійся помилок і невдач. Вважай їх уроком, який дає змогу отримати нові знання та новий досвід. Завжди аналізуй (досліджуй) невдачі й помилки, адже тоді ти зможеш їх уникнути в майбутньому.

Пам'ятай, не припускається помилок лише той, хто взагалі нічого не робить!

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст