Здоров’я, безпека та добробут. 6 клас. Шиян

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Перевір себе. Модулі 4-6

1. Олена і Василь пригадали назви модулів, які вивчали впродовж цілого року. Олена назвала перший модуль — “Суспільний добробут”. Василь — наступний — “Добробут і безпека в соціумі”. Назви інші модулі, які ти вивчив/вивчила у 6 класі.

Створімо 6 осередків, кожен з яких відповідає певному модулю курсу “Здоров'я, безпека та добробут”. Вам потрібно буде виконати завдання в кожному осередку.

Осередок 1

СУСПІЛЬНИЙ ДОБРОБУТ

2. Шестикласники та шестикласниці склали ось таку мапу думок. Розглянь її.

Використовуючи поняття з мапи думок, напиши есе “Як добробут людини залежить від добробуту громади?”.

Осередок 2

ДОБРОБУТ І БЕЗПЕКА В СОЦІУМІ

3. Встанови відповідність між видами небезпек та їх прикладами.

4. Намалюй на аркуші паперу місце, де ти почуваєшся в безпеці. Презентуй свою роботу в групі. Розкажи, які емоції ти відчуваєш, перебуваючи в цьому місці.

Осередок 3

ДОБРОБУТ ТА ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я

5. Прочитай текст. Виправ усно помилки.

Першочерговими завданнями громадського здоров’я є профілактика й лікування ІЗ. Головна умова попередження інфекційних хвороб — здорове харчування та дотримання гігієни. Наприклад, ефективним є миття рук без мила.

Система громадського здоров’я здійснює лікування та контроль захворювань, щоб запобігти їх розповсюдженню. Вона постійно оцінює та аналізує загрози виникнення ІЗ, впроваджує заходи щодо попередження їх поширення. Таку діяльність називають епідеміологічним наглядом. Тож до завдань громадського здоров’я належить як інформування про ефективні запобіжні заходи (миття рук, носіння медичних масок тощо), так і їх впровадження (наприклад вакцинація, масковий режим). Такі дії погіршують стан здоров’я населення і зменшують тривалість життя людей.

Неінфекційні захворювання (НІЗ) — це велика група хвороб, які передаються від людини до людини, мають тривалий перебіг і повільно прогресують, погіршуючи психоемоційний і фізичний стан. В усьому світі за наслідками для життя та здоров’я людини, а також для громадського здоров’я найбільшу проблему становлять чотири групи інфекційних захворювань: серцево-судинні, онкологічні, хронічні захворювання органів дихання та діабет.

Осередок 4

ДОБРОБУТ І ВМІННЯ ВЧИТИСЯ

6. Катруся почала створювати плакат про результати своєї роботи на курсі “Здоров'я, безпека та добробут” у 6 класі. Якими власними успіхами ти можеш його доповнити?

  • Оціни своє вміння вчитися.

Осередок 5

ДОБРОБУТ, СПІВПРАЦЯ ТА СПІЛКУВАННЯ

7. Оціни свої знання — дай відповіді на питання.

  • Наскільки, на твою думку, керування емоціями допомагає підтримувати здоров'я, безпеку та добробут?

  • Наскільки ти дотримуєшся правил нетикету?

  • Які є правила ефективного спілкування?
  • Який шлях вирішення конфліктів є, на твою думку, найефективнішим?
  • Коли підліткові компанії приносять користь?
  • Коли підліткові компанії приносять шкоду?
  • Куди потрібно звернутися у разі булінгу?

Осередок 6

ДОБРОБУТ І ПІДПРИЄМЛИВІСТЬ

8. Розгадай ребуси. Розкажи, як пов'язані слова-відгадки.

Важливою рисою підприємливої людини є вміння визначати цілі. Що раніше ти сформулюєш свою мету, то швидше зможеш її втілити, адже ти вже будеш налаштований/налаштована на пошук потрібних можливостей. Визнач свої цілі на літні канікули за методикою SMART та обговори з близькими кроки, необхідні для їх досягнення. І вперед! До нових зустрічей!