Здоров’я, безпека та добробут. 6 клас. Шиян

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 27. Потреби людини та обмеженість ресурсів

Як відповідально використовувати ресурси?

Кожного дня твої рідні та знайомі працюють, а ти, напевно, їм допомагаєш. Діяльність заради отримання певних благ, поліпшення умов побуту є щоденною рутиною кожного з нас. Без цього людина не може забезпечувати власні потреби і мати гідне життя.

Роль потреб у житті людини дуже велика. Саме вони змушують нас діяти для отримання бажаного. Деякі потреби можна задовольнити відразу, інші ж потребують багато часу та зусиль.

У 5-6 класах ти досліджував/досліджувала, як ефективно задовольняти різні потреби. Пригадай.

Потреби

У чому виражаються

Фізіологічні (базові потреби, задоволення яких дозволяє людині існувати як живій істоті)

Вода, їжа, сон

Безпекові (захист від небезпек; впевненість, що фізіологічні потреби будуть задовольнятися)

Здоров'я, безпека життєдіяльності, безпека майна, фінансова безпека

Соціальні (перебування та взаємодія в соціальному середовищі, різних спільнотах)

Сім'я, дружба, спілкування, співпраця, взаємодія у соціумі, допомога іншим

Самореалізація

Саморозвиток, творчість, створення цінностей

1. Наведіть приклади потреб, які можна задовольнити відразу, і які потребують багато часу. Обговоріть їх.

 • Які потреби можна реалізувати самотужки, а які — за участі інших людей, громади?
 • Які спільні потреби можуть виникати в учнів одного класу?

Можливість забезпечувати основні життєві потреби — виживання, безпеку, здоров’я, самореалізацію — надають різноманітні ресурси. Від них залежить, чого ми можемо досягнути і скільки часу та зусиль для цього знадобиться. Та для того, щоб знайти ресурси, вже потрібен і час, і зусилля, і відповідні умови.

Ресурси — запаси чого-небудь, які можна використати в разі потреби.

2. Шестикласниця Наталя хотіла зрозуміти, якими ресурсами і як вона може керувати у своєму віці. Вона звернулася за допомогою до тата. Разом вони створили ось таку таблицю.

 • Проаналізуйте ресурси, якими ви можете керувати, і заповніть таку таблицю у парах.

3. Заповнивши таблицю, Наталя сказала: “Стільки всього треба робити! Я не зможу з цим впоратися”. Мама порадила згадати з 5 класу уроки про менеджмент навчання та застосувати метод швейцарського сиру. Наталя вирішила для початку спробувати керувати одним із ресурсів. Поміркуй, з якого ресурсу почнеш ти. Чому саме з нього?

Потребам властиво зростати. Вони можуть бути безмежними, але ресурси, необхідні для їх задоволення, завжди обмежені.

Обмеженість ресурсів — вичерпність, скінченність, або й дефіцит, рідкість ресурсів, доступних людині, спільноті або всьому людству в конкретний момент для задоволення певної потреби.

4. Наталя обрала ресурс “Моє здоров'я”. Як ви думаєте, чому? Спробуйте довести, що здоров'я — це не лише цінність, але й ресурс, та поміркувати, як виявляється його обмеженість.

Здоров’я — вичерпний ресурс. Це надважливий ресурс для навчання, роботи, кар’єри, отримання радості від життя. Але багато хто, свідомо чи ні, жертвує ним заради інших ресурсів, або просто через шкідливі звички. Тому здоров’я вичерпується рано, і ще молодими люди починають хворіти, втрачають сили та інтерес до життя, не мають можливостей забезпечити свої потреби.

5. Наведіть із власного життя приклади витрати та відновлення здоров'я як ресурсу. Запишіть.

Здоров'я людини — цінність і ресурс для сталого розвитку України та всієї світової спільноти.

Цілі сталого розвитку, або Глобальні цілі — основні напрямки розвитку країн, спрямовані на те, щоб подолати бідність, захистити життя на планеті, забезпечити мир і процвітання для всіх людей.

Цілі сталого розвитку були ухвалені Самітом ООН на період від 2015 до 2030 року. Всього Глобальних цілей — 17.

 • 1. Подолання бідності.
 • 2. Подолання голоду.
 • 3. Забезпечення міцного здоров’я і благополуччя.
 • 4. Якісна освіта.
 • 5. Тендерна рівність.
 • 6. Чиста вода та належні санітарні умови.
 • 7. Доступна та чиста енергетика.
 • 8. Гідна праця та економічне зростання.
 • 9. Сталий розвиток міст і громад.
 • 10. Скорочення нерівності.
 • 11. Інновації, розвиток промисловості та інфраструктури.
 • 12. Відповідальне споживання та виробництво.
 • 13. Боротьба зі зміною клімату.
 • 14. Збереження морських екосистем.
 • 15. Захист екосистем суші.
 • 16. Мир, справедливість і правове суспільство.
 • 17. Партнерство заради сталого розвитку.

6. Чи всі цілі сталого розвитку тобі зрозумілі? Про що хочеться дізнатися більше?

7. Подивіться відео про цілі сталого розвитку.

svitdovkola.org/zbd6/video11

Обговоріть, що ви довідалися.

 • Які проблеми постають перед людством? Чому вони виникають?
 • Що люди і суспільства можуть робити для реалізації цілей сталого розвитку?
 • Що можуть зробити учні та учениці вашого класу? Школи?

8. Обери одну з цілей сталого розвитку та поміркуй, як на неї впливають твої дії в повсякденному житті.

Ціль 12 — відповідальне споживання та виробництво. Я купую одяг, але потім із нього виростаю, і деякі непотрібні речі викидаю на смітник. Так роблять багато людей. І Земля засмічується.

На жаль, в Україні не всюди налагоджена система роздільного збору та переробки відходів. Проте кожен/кожна може щось зробити, щоб допомогти своєму місту чи селу не потонути у горах сміття.

9. Шестикласники й шестикласниці почали складати список того, що вони можуть зробити, щоб зберегти планету та її ресурси для наступних поколінь. Доповни його.

10. Обери кілька цілей сталого розвитку та напиши, як вони пов'язані зі здоров'ям, безпекою та добробутом.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.