Біологія. 9 клас. Шаламов

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Біологія. 9 клас. Шаламов

Підручник написано відповідно до вимог Державного стандарту базової і пов-ної загальної середньої освіти та чинної програми з біології для загальноосвітніх навчальних закладів. У книзі висвітлено основні досягнення сучасної загальної бі-ології. Розглянуто біохімічні основи життєдіяльності організмів, особливості будови їхніх клітин і систем органів, закономірності успадкування ознак, пояснено принципи екологічних і еволюційних процесів. Підручник містить актуальні факти й результати відкриттів, описує досягнення в медицині й біології, зроблені нещодавно. Призначе-ний для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів, учителів біології та всіх, хто цікавиться природознавчою тематикою.

§ 1. Біологія як наука

Розділ 1. Хімічний склад клітини та біологічні молекули

§ 2. Вода

§ 3. Білки

§ 4. Вуглеводи

§ 5. Ліпіди

§ 6. Ферменти

§ 7. Нуклеїнові кислоти

§ 8. АТФ

Розділ 2. Структура клітини

§ 9. Структура еукаріотичної клітини

§ 10. Цитоплазма та органели

§ 11. Ядро

§ 12. Типи клітин

§ 13. Рослинна і тваринна клітини

§ 14. Методи дослідження клітини

Розділ 3. Принципи функціонування клітини

§ 15. Обмін речовин та енергії

§ 16. Розщеплення речовин

§ 17. Біохімічні механізми дихання

§ 18. Фотосинтез

§ 19. Хемосинтез

§ 20. Принципи синтетичних процесів

Розділ 4. Збереження та реалізація спадкової інформації

§ 21. Подвоєння ДНК

§ 22. Транскрипція

§ 23. Типи РНК

§ 24. Генетичний код

§ 25. Біосинтез білка

§ 26. Гени

§ 27. Геноми

§ 28. Клітинний цикл. Мітоз

§ 29. Мейоз

§ 30. Статеві клітини і життєві цикли

Розділ 5. Закономірності успадкування ознак

§ 31. Генотип і фенотип. Алелі

§ 32. Закон незалежного успадкування

§ 33. Взаємодія генів

§ 34. Зчеплення генів і кросинговер

§ 35. Генетика статі

§ 36. Мінливість

§ 37. Мутації та хвороби

§ 38. Класичні методи генетики

§ 39. Сучасні методи генетики

Розділ 6. Еволюція органічного світу

§ 40. Популяція

§ 41. Розвиток еволюційних поглядів

§ 42. Еволюційні фактори

§ 43. Механізми видоутворення

§ 44. Докази еволюції

§ 45. Еволюція людини

§ 46. Походження життя

Розділ 7. Біорізноманіття

§ 47. Біологічна систематика

§ 48. Основні групи живих організмів

§ 49. Біорізноманіття еукаріотів

Розділ 8. Надорганізмові біологічні системи

§ 50. Різноманітність екосистем

§ 51. Харчові зв’язки

§ 52. Колообіг речовин і елементів

§ 53. Екологічні фактори

§ 54. Стабільність екосистем

§ 55. Біосфера як цілісна система

§ 56. Захист і збереження біосфери

§ 57. Охорона природи

Розділ 9. Біологія як основа біотехнології та медицини

§ 58. Одомашнення рослин і тварин

§ 59. Селекція

§ 60. Традиційні біотехнології

§ 61. Генна та клітинна інженерія

§ 62. Роль біотехнології в медицині

§ 63. ГМО

§ 64. Властивості живих системПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.