Підручник з Біології і екології. 11 клас. Шаламов - Нова програма

§ 32. Чинники впливу на здоров’я

Здоров'я людини залежить від багатьох чинників різної природи

На шляху до пошуку відповіді на питання «як бути здоровим?» необхідним кроком є визначення того, від чого ж залежить наше здоров'я. Було проведено багато досліджень, щоб віднайти чинники, які впливають на здоров'я. У результаті виокремили 5 основних груп чинників (табл. 32.1, рис. 32.1), впливи яких подекуди залежать не стільки від дій самої людини, як від суспільної організації (рівня медичного обслуговування, чистоти довкілля тощо). Однак, найбільш суттєвий вплив здійснюють фактори, пов'язані з поведінкою людини: її соціальне становище й спосіб життя.

Рис. 32.1. Діаграма усередненого впливу різних груп чинників на здоров’я

1 - спосіб життя,

2 - соціальні умови,

3 - спадковість і параметри тіла,

4 - медичне обслуговування,

5 - стан довкілля.

Таблиця 32.1. Чинники впливу на здоров’я

Група чинників

Чинники

Ступінь1 впливу

Стан довкілля

Якість води, повітря, ґрунту, продуктів харчування, умови клімату, властивості техногенного середовища

3-20 %

Медичне обслуговування

Доступність і якість медичного обслуговування, освіченість у питаннях здоров'я

10-20 %

Спадковість і параметри тіла

Генотип, стать, вік, зріст, вага, фізіологічні та анатомічні риси

20-30 %

Соціальні умови

Умови праці, наявність дискримінації, умови проживання, культура й традиції, дохід, рівень освіти й грамотність

15-40 %

Спосіб життя

Фізична активність, харчовий раціон, режим відпочинку, шкідливі звички, статеве життя, рівень стресу, рівень оптимізму й упевненості в собі

30-50 %

Умови природного й антропогенного довкілля визначають здоров'я людини

Оскільки людина, як і будь-який організм, взаємопов'язана з середовищем мешкання (згадайте § 1), то стан довкілля впливає на наше благополуччя. Від якості води, що вживає чи використовує людина, залежить ризик зараження численними інфекціями травної системи та отруєння токсичними речовинами. Так, близько 90 % смертей від діареї у світі спричинені контактом людей із брудною водою. Для уникнення цього в багатьох розвинених країнах воду централізовано дезінфікують. Але перед уживанням все одно варто її прокип'ятити. Крім цього, упровадження відокремленої каналізації та навчання гігієнічним навичкам ефективно сприяють убезпеченню здоров'я людини.

1 Кількісні характеристики впливів різняться через відмінні методики підрахунку.

Рис. 32.2. Зменшення негативного впливу довкілля на здоров’я

А. Центральний парк у Нью-Йорку — зелена оаза посеред багатомільйонного міста. Б. Автомобіль на водневому паливі на заправній станції.

Основними джерелами забруднення повітря, як вам уже відомо, є викиди промисловості й транспорту. На центральних вулицях великих міст і біля промислових підприємств часто концентрації чадного й сірчистого газу, летких органічних сполук перевищують гранично допустимі норми й становлять небезпеку для здоров'я. Найкращими шляхами попередження негативного впливу цього чинника на здоров'я є озеленення міст, установлення фільтрів, перехід на інші види енергії (електрику, водневе паливо тощо) (рис. 32.2). Вдихання диму від спалювання вугілля, деревини, рослинних решток є причиною кожної п'ятої хвороби нижніх дихальних шляхів у світі! Ця проблема актуальна й для України навесні та восени, коли люди починають інтенсивно спалювати траву й опале листя. Робити цього не можна не лише з огляду на здоров'я чи екологію, але й відповідно до законів нашої держави.

Продукти харчування, що вирощені на забруднених важкими металами чи пестицидами ґрунтах, є причиною хронічного отруєння, зниження імунітету й розвитку різноманітних порушень. Тому використання пестицидів повинно бути раціональним, а обсяги промислових викидів і стан ґрунтів регулярно контролюватися.

Не менший вплив на здоров'я має й техногенне середовище. Перенаселеність міст є причиною швидкого поширення інфекцій, значного рівня хімічного й фізичного забруднення (шум, електромагнітне і світлове забруднення). Незручні умови проживання, пересування й роботи спричиняють стрес, порушення постави, психологічні розлади тощо. Розповсюдження мобільних телефонів, гаджетів, персональних комп'ютерів значно змінило спосіб життя людини — спричинило меншу рухливість, почастішання хвороб зору й спини.

Якісне й доступне медичне обслуговування сприяє підтриманню здоров'я людини

Важливий внесок у підтриманні здоров'я відіграє медицина. Сучасна якісна медицина ґрунтується на доказовості: будь-які процедури чи препарати мусять мати доведену ефективність, щоб використовуватися для діагностики й лікування1. Це дозволяє уникати надмірного застосування медичних процедур і прийому надлишкових кількостей препаратів, що сприяє економії ресурсів та зменшує несприятливий вплив на здоров'я.

1 Винятком із цього правила є процедури й препарати, що проходять клінічні випробування. Якраз під час них і буде визначено: чи є конкретна технологія корисною і якою мірою.

Наприклад, доведено, що антибіотики й гірчичники є неефективними проти вірусних хвороб (як-от нежитю чи грипу), тому їх і не призначають у цьому разі. Крім того, доказова медицина не дозволяє використовувати для лікування препарати з недоведеною ефективністю, якими є гомеопатичні «ліки»1 чи біологічно активні добавки (БАД).

Іншою рисою медичного обслуговування, що забезпечує високий рівень здоров'я, є його доступність: як територіальна, так і фінансова. Стандарт доступності медичних послуг полягає в наявності на кожну 1000 осіб одного медичного спеціаліста чи спеціалістки. При цьому екстрені медичні служби мають розташовуватися близько до потенційних пацієнтів: дослідження у США продемонстрували, що збільшення відстані від пацієнта чи пацієнтки до закладу невідкладної медичної допомоги на 10 км збільшує смертність на 1 %. В Україні лікарні розташовані, здебільшого, в адміністративних центрах, що робить систему охорони здоров'я централізованою, але недостатньо розвиненою в сільській місцевості. Водночас усі базові медичні послуги мають бути безкоштовними й доступними для населення.

Таблиця 32.2. Вплив вакцинації на рівень захворюваності й смерті у США (на млн людей на рік, станом на 2007 рік)

Хвороба

Випадків

Смертей

До вакцинації

Після вакцинації

Зміна, %

До вакцинації

Після вакцинації

Зміна, %

Дифтерія

158

0

100

13,7

0

100

Кір

3044

0,2

99,99

2,5

0

100

Паралітичний поліомієліт

103

0

100

11,8

0

100

Краснуха

242

0,04

99,98

0,09

0

100

Правець

4

0,14

96,6

3,2

0,01

99,6

Вітряна віспа

16018

2046

87,2

0,41

0,06

84,3

1 У цих препаратах дієві речовини знаходяться в дуже низьких концентраціях, подекуди настільки, що єдина молекула «ліків» міститься лише в одній порції з мільйонів чи мільярдів, а в решті порцій, відповідно, наявний лише розчинник.

Рис. 32.3. Поширення антивакцинних переконань у світі

На мапі зазначено відсоток людей, які вважають вакцини небезпечними, у різних державах. На жаль, Україна знаходиться серед лідерів за розповсюдженням антивакцинаторських поглядів.

Іншим важливим чинником впливу на здоров'я є вакцинація: що більшу частину людей вакциновано, то менша ймовірність поширення інфекції і розвитку епідемії. В Україні діє ефективний календар щеплень, завдяки якому діти й підлітки безкоштовно отримують вакцини проти розповсюджених хвороб: паротиту («свинки»), кашлюку, кору, туберкульозу, гепатиту В, поліомієліту. Крім того, дорослі власним коштом можуть зробити собі щеплення від сезонного штаму грипу, а також інших хвороб. Завдяки вакцинації вдалося повністю викорінити на Землі натуральну віспу, а кількість випадків появи інших інфекційних хвороб у світі скоротилася в рази (табл. 32.2). Але необґрунтоване побоювання побічних ефектів вакцин часто є причиною відмови батьків від вакцинації власних дітей (рис. 32.3). І це не зважаючи на те, що смертність від хвороби й ризик розвитку ускладнень у сотні й тисячі разів більші, ніж частота прояву висипу чи незначного підвищення температури тіла після щеплення.

Спадковість визначає риси здорової людини на початку життя

Набір генетичної інформації кожна людина отримує в спадок від батьків, тому вплинути на цей чинник нащадки не можуть (але батьки частково спроможні — про це йтиметься у § 36). Разом із генами передаються спадкові хвороби, що можуть мати моногенну, полігенну чи хромосомну природу. У першому випадку прояв хвороби визначається наявністю певного алеля в генотипі в певному стані (гомо- чи гетерозиготному). При полігенних же хворобах успадковується лише схильність до розвитку порушення, що може проявитися за певного способу життя чи впливу довкілля. Таку природу мають шизофренія, цукровий діабет, ревматоїдний артрит, бронхіальна астма, деякі види раку. Також із генами успадковується норма реакції1 для зросту, ваги й анатомічних (розміру серця, кісток) і фізіологічних параметрів тіла (артеріального тиску, швидкості реакції) (рис. 32.4). У подальшому, залежно від способу життя чи дії навколишнього середовища, вони визначатимуть рівень здоров'я.

Вплив на здоров'я має і стать. Аналіз тривалості життя довів, що жінки в більшості країн світу живуть довше, ніж чоловіки2: у середньому майже на 5 років, а в Україні на понад 10! ВООЗ пояснює таку різницю не лише відмінністю біологічної статі, але й різницею за соціальними ролями (гендером) — чоловіки частіше стикаються з небезпечними для здоров'я умовами, уживають алкоголь і палять, гинуть у аваріях, отримують травми на виробництві.

Рис. 32.4. Брати-близнята

Незважаючи на однаковий генотип, мають різний зріст у межах норми реакції.

1 Норма реакції — межі мінливості характеристики при певному генотипі.

2 Обернена залежність спостерігається в країнах, де розповсюджена дискримінація жінок.

Крім того, відмінними є й порушення, що характерні для осіб обох статей. Особам чоловічої статі більш характерні хронічні захворювання серцево-судинної системи, нирок і печінки, а також у них частіше проявляються спадкові хвороби, зумовлені генами, розташованими в Х-хромосомі. Для осіб жіночої статі більш властиві автоімунні захворювання1(розсіяний склероз, псоріаз, системний червоний вовчак) і хвороби сполучної тканини (запалення судин, порушення будови кісток тощо). Утім для багатьох хвороб (особливо інфекційних) захворюваність ніяк не залежить від статі.

Зрозуміло, що здоров'я залежить і від віку людини: імовірності розвитку хронічних хвороб, виникнення порушень будови організму зростають із віком.

У розвиненому й освіченому суспільстві живуть здорові люди

Оскільки більшу частину дня дорослі люди проводять на роботі, то умови праці мають значний вплив на здоров'я. Незручність робочого місця, незадоволення рівнем оплати праці, дискримінація й тиск з боку керівництва (рис. 32.5) спричиняють постійне стресове навантаження на організм, що з часом призводить до появи порушень функціонування психіки й тіла. Ефективні та здорові співробітник чи співробітниця повинні розуміти мету своєї праці, брати участь у прийнятті робочих рішень, мати змогу регулювати рівень свого навантаження та відчувати повагу до своєї праці як у колективі, так і в суспільстві.

Вірогідний вплив на здоров'я мають рівень добробуту в країні, наявність соціальної напруженості (незадоволення владою, законодавством, суспільними відносинами), безробіття, дискримінації за ознаками статі, раси, релігії, статевої орієнтації, майнового стану. Зазвичай у розвинених країнах такі впливи відсутні чи незначні, у той час як у країнах, що розвиваються, проявляються сильніше. З другого боку, висока щільність міст спричиняє обмеження особистого простору й постійне «відчуття натовпу», надмірний потік інформації, необхідність постійно контактувати зі значною кількістю людей, що також впливає на здоров'я. Тому містянам і містянкам радять частіше вибиратися до сільської місцевості чи просто на природу, проводити час у парках, слухати музику, медитувати.

Зрештою, важливим чинником здоров'я є освіта й інтелектуальний розвиток людини. Знання й уявлення про небезпеки, уміння знаходити ефективні шляхи вирішення проблем, розуміння принципів здорового способу життя повинні бути неодмінними рисами сучасної людини.

Рис. 32.5. Можливі прояви дискримінації та тиску на роботі

1 Хвороби, за яких імунна система починає атакувати клітини власного організму.

Життєві запитання — обійти не варто!

Елементарно про життя

• 1. Під час опитування української молоді про чинники негативного впливу на їхнє здоров'я більшість віддала перевагу впливу стану навколишнього середовища. Експерти й експертки висловилися щодо цього. Перший експерт вважає, що це пояснюється недостатньою поінформованістю молодих людей у цьому питанні, а також популярністю тем забруднення довкілля в суспільній свідомості. Друга експертка переконана, що молодь просто хоче зняти з себе відповідальність за власне здоров'я. Хто з експертів має рацію?

 • А лише перший експерт
 • Б лише друга експертка
 • В обоє праві
 • Г жоден з експертів

• 2. Двоє підлітків висловилися щодо чистоти води. Сауль уважає, що воду з-під крана завжди потрібно кип'ятити. Хімена стверджує, що дезінфікувати треба лише ту воду, що буде використана для приготування їжі чи пиття. Хто з підлітків має рацію?

 • А лише Сауль
 • Б лише Хімена
 • В обоє мають рацію
 • Г жоден із підлітків

• 3. Які з цих препаратів НЕ використовують в доказовій медицині?

 • А антибіотики
 • Б вітаміни
 • В гомеопатичні ліки
 • Г гормони

• 4. Увідповідніть групу чинників впливу на здоров'я й чинники.

 • 1 стан довкілля
 • 2 медичне обслуговування
 • 3 спадковість і параметри тіла
 • 4 соціальні умови
 • 5 спосіб життя
 • А використання застарілого обладнання для рентгенодіагностики
 • Б накопичення в сільськогосподарських ґрунтах йонів важких металів
 • В відмова від вакцинації
 • Г нерегулярний рух громадського транспорту
 • Д наявність у генотипі чоловіка алелю гемофілії

У житті все просто

• 5. Сформулюйте 10 рис ідеальної для здоров'я населення державної медичної системи. Врахуйте вплив факторів різних груп.

• 6. Доведіть, що успадкована норма реакції зросту впливає на фізичне, психічне й соціальне благополуччя людини.

У житті не все просто

• 7. Чому деякі батьки відмовляються вакцинувати своїх дітей? Якими аргументами на підтримку необхідності вакцинації ЗМІ могли б вплинути на їх рішення?

• 8. Порівняйте вплив різних чинників на здоров'я українців і українок із впливом на тих, хто проживає в інших державах Європи й Азії. Підтвердіть свої висновки статистичними даними.

Проект для дружної компанії

• 9. Проведіть мозковий штурм, проаналізуйте літературні джерела і схарактеризуйте вплив цифрових пристроїв (смартфонів, планшетів, комп'ютерів) на здоров'я людини. Організуйте дискусію на уроці на тему «Комп'ютеризація — добро чи зло для здоров'я людини?».