Підручник з Біології і екології. 10 клас. Шаламов - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник з Біології і екології. 10 клас. Шаламов - Нова програма

Підручник написано відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та програми з «Біології і екології» для закладів загальної середньої освіти (рівень стандарту). У книзі висвітлені основні досягнення у галузі біологічної систематики й біорізноманіття; наук про обмін речовин і енергії; спадковість і мінливість; розмноження й індивідуальний розвиток. Підручник містить актуальні факти й результати відкриттів, описує досягнення в медицині й біології, зроблені нещодавно. Особливу увагу приділено формуванню ключових компетентностей в учнівства, застосуванню навчального матеріалу в реальному житті. Автори намагалися написати підручник не просто для школи, а для молодих громадян і майбутніх батьків, щоб отримані уміння, навички, знання могли бути застосованими у повсякденних і надзвичайних ситуаціях. Призначений для учнів і учениць 10-х класів закладів загальної середньої освіти, учителів і вчительок біології та всіх, хто цікавиться природознавчою тематикою.

§ 1. Фундаментальні властивості живого

§ 2. Рівні організації живого

§ 3. Сталий розвиток природи і суспільства

Біорізноманіття

§ 4. Принципи біологічної систематики

§ 5. Прокаріоти

§ 6. Роль прокаріотів у природі та житті людини

§ 7. Будова, походження і різноманіття еукаріотів

§ 8. Рослини

§ 9. Гриби

§ 10. Безхребетні тварини

§ 11. Хордові тварини

§ 12. Будова і функціонування вірусів

§ 13. Неклітинні неорганізми

§ 14. Біологічне різноманіття як результат еволюції

Обмін речовин і перетворення енергії

§ 15. Вуглеводи і ліпіди

§ 16. Нуклеїнові кислоти і білки

§ 17. Ферменти та біохімічні перетворення

§ 18. Вітаміни

§ 19. Біоенергетика та АТФ

§ 20. Енергетичні стратегії організмів

§ 21. Основи метаболізму

§ 22. Раціональне харчування

§ 23. Хвороби метаболізму. Якість води

§ 24. Детоксикація продуктів метаболізму

Спадковість і мінливість

§ 25. Основні поняття генетики

§ 26. Будова гена

§ 27. Геноми

§ 28. Регуляція експресії генів

§ 29. Генетичний код і трансляція

§ 30. Хромосоми. Каріотип

§ 31. Механізми спадковості

§ 32. Моногенне успадкування ознак у людини

§ 33. Взаємодія генів

Практична робота. Розв’язування типових генетичних задач

§ 34. Неспадкова мінливість

§ 35. Спадкова мінливість

§ 36. Медична генетика

§ 37. Медико-генетичне консультування

§ 38. Популяційна генетика людини

Репродукція та розвиток організмів

§ 39. Розмноження

§ 40. Будова й утворення гамет

§ 41. Запліднення

§ 42. Закономірності ембріонального розвитку

§ 43. Закономірності постембріонального розвитку

§ 44. Репродуктивна медицина

§ 45. Життя та смерть клітини. Рак

§ 46. Регенерація і трансплантація

Лабораторні роботи