Наочний довідник. Історія України 7-9 клас

7 клас. Історія України (від появи людини на українських землях — перша половина XVI ст.)

Вступ

Тема 1. Історія стародавньої України

Тема 2. Виникнення та розквіт Київської Русі

Тема 3. Київська Русь за часів роздробленості. Галицько-Волинська держава — правонаступниця Київської Русі

Тема 4. Політичний устрій, соціально-економічний і культурний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинської держави в IX—XIV ст.

Тема 5. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав у другій половині XIV — першій половині XVI ст.

8 клас. Історія України (друга половина XVI ст. — перша половина XVIII ст.)

Тема 1. Українські землі під владою Речі Посполитої. Наростання національно-визвольної боротьби українського народу

Тема 2. Національно-культурний рух в Україні в другій половині XVI — першій половині XVII ст.

Тема 3. Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої середини XVII ст. Відродження Української держави

Тема 4. Українські землі в другій половині XVII ст. Поділ Гетьманщини та боротьба за незалежність

Тема 5. Українські землі наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.

Тема 6. Культура України в другій половині XVII — першій половині XVIII ст.

9 клас. Історія України (друга половина XVIII ст. — початок XX ст.)

Тема 1. Українські землі в другій половині XVIII ст. Ліквідація Російською імперією української державності

Тема 2. Культура України в другій половині XVIII ст.

Тема 3. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

Тема 4. Західноукраїнські землі наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

Тема 5. Культура України наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

Тема 6. Наддніпрянська Україна в другій половині XIX ст.

Тема 7. Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії в другій половині XIX ст.

Тема 8. Культура України в другій половині XIX ст.

Тема 9. Наддніпрянська Україна на початку XX ст.

Тема 10. Західноукраїнські землі на початку XX ст.

Тема 11. Культура України на початку XX ст.