Хімія. Рівень стандарту. 11 клас. Савчин

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 40. ПРАКТИЧНА РОБОТА 2. ГЕНЕТИЧНІ ЗВ'ЯЗКИ МІЖ НЕОРГАНІЧНИМИ РЕЧОВИНАМИ

Виконавши практичну роботу, ви зможете:

  • пояснювати взаємозв'язки між простими та складними речовинами, класами органічних сполук;
  • досліджувати властивості речовин та їхні взаємоперетворення;
  • складати план досліджень і рівняння реакцій, що підтверджують їхні перетворення;
  • робити висновки про внутрішньопредметні зв'язки на основі взаємоперетворень між простими та складними речовинами.

Під час виконання лабораторних дослідів і практичних робіт вам необхідно використовувати експериментальний метод, за допомогою якого вивчають властивості речовин, способи їхнього добування, що завжди пов'язано із взаємоперетвореннями.

Взаємоперетворення речовин можна простежити, використавши всі відомі вам типи хімічних реакцій за схемами, що вказують на генетичні зв'язки, або досліджуючи склад і властивості речовин.

Мета роботи: практично підтвердити, що між класами неорганічних речовин і між простими та складними речовинами є взаємозв'язки; формувати вміння експериментально доводити наявність генетичних зв'язків на прикладі дослідження складу, якісних реакцій та виконання дослідів, що підтверджують взаємоперетворення одних речовин на інші; складати план досліджень, описувати спостереження; робити висновки на основі спостережень.

І варіант

Завдання 1. Проведіть дослідження, за допомогою якого можна розпізнати розчини солей Калію: калій хлорид, калій карбонат, калій сульфат, калій ортофосфат. Складіть рівняння реакцій, укажіть ознаки їхнього перебігу.

Завдання 2. Дослідіть взаємодію між запропонованими речовинами: а) натрій гідроксидом і сульфатною кислотою; б) натрій сульфітом і хлоридною кислотою; в) ферум(ІІ) хлоридом і калій гідроксидом. Складіть рівняння реакцій, укажіть умови їхнього перебігу.

Завдання 3. Здійсніть експериментально перетворення за схемами: а) Cu → CuO → CuCl2 → AgCl; б) СаСО3→ Са(НСО3)2 → СаСО3 → Ca(NO3)2. Опишіть ваші спостереження, зробіть висновки про взаємозв'язки між речовинами.

II варіант

Завдання 1. Проведіть дослідження, за допомогою якого можна розпізнати розчини хлоридів: барій хлорид, ферум(ІІ) хлорид, ферум(ІІІ) хлорид, амоній хлорид. Складіть рівняння реакцій, укажіть ознаки їхнього перебігу.

Завдання 2. Дослідіть взаємодію між запропонованими речовинами: а) калій гідроксидом та ортофосфатною кислотою; б) калій карбонатом і нітратною кислотою; в) цинк хлоридом і калій гідроксидом. Складіть рівняння реакцій, укажіть умови їхнього перебігу.

Завдання 3. Здійсніть експериментально перетворення за схемами: a) MgCO3 → MgCl2 → Mg(OH)2 → MgO → MgSO4; б) Zn → ZnCl2 → Zn(OH)2 → ZnO → ZnSO4. Опишіть ваші спостереження, зробіть висновки про взаємозв'язки між речовинами.

Оформте результати досліджень у зошиті для практичних робіт. Складіть звіт.

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ

  • 1. Раціональне використання добрив і проблема охорони довкілля.
  • 2. Запобігання негативному впливу нітратів на організм людини.
  • 3. Дослідження рН ґрунтів своєї місцевості. Складання карти родючості.
  • 4. Властивості й застосування карбонатів, нітратів та ортофосфатів лужних і лужноземельних металічних елементів, солей амонію.
  • 5. Усунення тимчасової та постійної жорсткості води.