Хімія. Рівень стандарту. 11 клас. Савчин

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 39. ГЕНЕТИЧНІ ЗВ'ЯЗКИ МІЖ ОСНОВНИМИ КЛАСАМИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Опанувавши матеріал параграфа, ви зможете:

 • називати речовини, що належать до основних класів неорганічних сполук;
 • пояснювати взаємозв'язки між простими та складними речовинами, класами органічних сполук;
 • складати схеми перетворень між основними класами неорганічних сполук; рівняння реакцій за наведеними схемами;
 • робити висновки про внутрішньопредметні зв'язки на основі взаємоперетворень між простими та складними речовинами.

У курсі хімії 11 класу ви поглибили та повторили навчальний матеріал про хімічні речовини, набули досвіду практичної роботи з речовинами під час виконання лабораторних дослідів і практичних робіт, розширили свої знання про застосування неорганічних сполук у суспільному господарстві та їхнє добування в лабораторії та промисловості. Вивчаючи хімію, ви переконалися, що між речовинами існують взаємозв'язки. Їх називають генетичними, оскільки вони розкривають походження одних речовин від інших.

Ознайомимося зі схемою взаємоперетворень речовин (рис. 64).

Рис. 64. Схема взаємоперетворень речовин

Наприклад, запишемо схему перетворень у вертикальному стовпці схеми, починаючи з металу, і в першому горизонтальному рядку:

Складіть самостійно рівняння реакцій за наведеною схемою, визначте якісну реакцію.

ПІДСУМОВУЄМО ВИВЧЕНЕ

• Між речовинами існують генетичні зв'язки, які розкривають походження одних речовин від інших.

Генетичні зв'язки, починаючи з металу або неметалу, утворюють відповідно основні, амфотерні або кислотні оксиди, а ті — основи, амфотерні гідроксиди та кислоти й солі. Основи, амфотерні гідроксиди та кислоти, розкладаючись, утворюють основні, амфотерні або кислотні оксиди тощо.

Генетичні ряди відображають взаємозв'язки й між складними речовинами: оксидами, основами, амфотерними гідроксидами, кислотами й солями.

• Уміння здійснювати взаємоперетворення сприяє практичному застосуванню та добуванню речовин у лабораторних і промислових умовах.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 • 1. Складіть рівняння реакцій за наведеними схемами:

 • 2. Маємо речовини: воду, магній оксид, фосфор, нітратну кислоту й натрій гідроксид. Добудьте три прості та шість складних речовин, користуючись ними та продуктами їхньої взаємодії.
 • 3. Складіть рівняння реакцій за наведеною схемою. Назвіть речовини, позначені літерами.

 • 4. Складіть самостійно декілька схем генетичних зв'язків між зазначеними речовинами й напишіть відповідні рівняння реакцій: ферум(ІІ) оксид, ферум(ІІІ) хлорид, ферум(ІІ) гідроксид, ферум(ІІ) нітрат, залізо, ферум(ІІІ) оксид, ферум(ІІІ) сульфат, ферум(ІІІ) гідроксид.
 • 5. Доведіть експериментально, що з міді певними перетвореннями можна отримати дві солі різними способами.
 • 6. До розчину, що містив натрій гідроксид кількістю речовини 0,1 моль, долили розчин сульфатної кислоти кількістю речовини 0,1 моль. Обчисліть масу утвореної солі. Назвіть сіль.
 • 7. До розчину, що містив ортофосфатну кислоту кількістю речовини 0,2 моль, долили розчин калій гідроксиду кількістю речовини 0,3 моль. Обчисліть масу кожної солі в утвореній суміші після випарювання продуктів реакції і назвіть солі.
 • 8. Повторіть якісні реакції на катіони й аніони (§ 31, додаток 3).


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.