Природничі науки. 6 клас. Рудич

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 19. Розвиток тварин. Непрямий розвиток на прикладі комах

Поміркуйте

 • Чи відбуваються якісні зміни в рослин?
 • Як можна простежити за змінами розвитку тварин?

Пригадайте

 • Як відбувалася еволюція рослин?
 • Яких тварин сьогодні вже не можна побачити в природі?

Індивідуальний розвиток тварин

У будь-якої тварини після запліднення починається процес формування зрілої дорослої особини. Перший його період називають зародковим. Він триває від запліднення до народження. Потім розпочинається післязародковий період, який триває до смерті. У різних видів він може бути від кількох днів до десятків років. Тварина змінюється впродовж усього життя, відбувається процес її індивідуального розвитку (мал. 19.1). Індивідуальний розвиток тварини — це всі перетворення, що відбуваються з організмом від зародження до кінця життя.

Післязародковий період розвитку тварин

Післязародковий період розвитку, який починається або виходом зародка з яйцевих оболонок, або після народження, може відбуватися двома шляхами: прямим розвитком або непрямим розвитком (мал. 19.1).

Мал. 19.1. Післязародковий період розвитку тварин

У післязародковий період відбувається найбільш активне життя тварин: досягнення статевої зрілості, розмноження, старіння організму та його смерть. Тривалість післязародкового періоду, тобто тривалість життя, у різних тварин може бути різною. Вона може бути від одного дня (муха-одноденка) до понад 500 років (молюск Arctica islandica) (мал. 19.2).

Мал. 19.2. Муха-одноденка та молюск-довгожитель Arctica islandica

У деяких організмів, приміром у лососевих риб, смерть настає відразу після розмноження.

Непрямий розвиток тварин на прикладі комах

Під час процесу непрямого розвитку личинка, що з’являється з яйця, перетворюється на дорослу тварину.

Розгляньмо цей процес на прикладі комах. Існує два типи непрямого розвитку:

 • з повним перетворенням, коли відбувається перебудова всіх органів і систем личинки;
 • з неповним перетворенням, коли відбувається перебудова лише окремих органів і систем личинки, адже вона вже схожа за будовою на дорослих особин.

Природнича загадка

У книзі «Парк юрського періоду» американського письменника Майкла Крайтона та в однойменному фільмі американського режисера Стівена Спілберга зображено дуже давніх істот. Митці «оживили» динозаврів, що спричинило справжню динозавроманію: від появи сувенірів до зйомок серіалів і блокбастерів. Динозаври стали невід'ємною частиною нашого життя. А чи живуть динозаври в природі сучасного світу?

Еволюція тварин

Еволюція тварин разом з еволюцією рослин є складовою біологічної еволюції — змін у природі, що відбуваються на Землі.

Початком еволюції тварин можна вважати появу перших тварин на нашій планеті. На думку наукової спільноти, це сталося близько 3,5-4,5 млрд років тому. Першими з’явилися одноклітинні організми: археї та бактерії, у клітинах яких не було ядра (прокаріоти).

За мільярд років виникли організми, у клітинах яких було ядро (еукаріоти). Саме їх вважають пращурами рослин, грибів і тварин.

Приблизно 650 млн років тому Землю вже населяли перші багатоклітинні тварини: губки, медузи, плоскі черви. А потім поступово з’являлися предки ракоподібних і риб, деякі з них вийшли з океану на суходіл і стали пращурами земноводних (мал. 19.3).

Мал. 19.3. Скам'янілі рештки давніх тварин

225 млн років тому серед рептилій відбулося виокремлення групи динозаврів. Вони панували на Землі впродовж 160 мільйонів років! Припускають, що динозаври були проміжною ланкою між рептиліями та ссавцями.

Приблизно 66 млн років тому відбулося масове вимирання видів, зокрема й динозаврів, але розпочалася епоха ссавців.

Запитання і завдання

 • 1. Поміркуйте, який тип непрямого розвитку притаманний жуку-оленю? За допомогою циклічної діаграми поясніть його життєвий цикл.
 • 2. Розподіліть перелічених комах за групами (комахи з неповним чи з повним перетворенням): капустянка, клоп-черепашка, комар, муха хатня, бджола, білан капустяний, сарана, бронзівка, воша, оса, тарган, хрущ, бабка.
 • 3. Чим личинка відрізняється від лялечки, а лялечка — від дорослої особини?
 • 4. Жук-Геркулес у середньому важить 100 г. У скільки разів більший за свою масу тіла вантаж може перенести жук, якщо він переніс на собі 8,5 кг загалом?
 • 5. Як ви вважаєте, чи має якісь переваги прямий життєвий цикл над непрямим?
 • 6. За додатковими джерелами інформації напишіть історію у стилі «сторітелінг» або намалюйте комікс про будь-який вид динозаврів.

Ключова ідея

Усі перетворення від зародження до кінця життя тварини називають індивідуальним розвитком. Після народження тварина може розвиватися прямим або непрямим розвитком. Еволюція тварин — це зміни в тваринному світі, що відбуваються в ході історії Землі.

Дізнайтеся більше

Найбільшим жуком на планеті є жук-Геркулес. Його розміри сягають до 170 мм. назву він отримав на честь давньогрецького міфологічного героя Геркулеса, бо також наділений неймовірною силою. Цей жук може піднімати й переносити предмети, які в декілька разів важчі за нього. Жук-Геркулес розвивається з повним перетворенням. Кожна стадія розвитку має свою тривалість життя: яйце — 4-6 тижнів, личинка — 1,5-2 роки, лялечка — 6 тижнів. А от повністю доросла особина (імаго) може прожити до шести місяців.