Природничі науки. 6 клас. Рудич

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 10. Живлення в рослин

Поміркуйте

  • Яка частина рослини є важливішою: надземна чи підземна? Як вони допомагають живитися рослинам?

Пригадайте

  • Із яких органів складаються рослини?
  • Що таке фотосинтез та яку біологічну роль відіграє цей процес у рослин?
  • Як змінюється зовнішній вигляд рослини, коли їй не вистачає води?

Як живляться рослини?

У 5 класі ми говорили, що всім організмам для життя потрібна енергія, яка виробляється в їхніх тілах під час «спалювання» складних органічних речовин, наприклад вуглеводів.

У ґрунті в розчиненому вигляді є необхідні мінеральні речовини, утворені різними хімічними елементами. Під дією кореневого тиску розчинені у воді неорганічні сполуки всмоктуються, підіймаються стеблом і потрапляють у кожну клітину органів рослин — це висхідний рух. А от рух від листків стеблом до коренів — низхідний. Так у рослині відбувається кругообіг поживних речовин.

Процес отримання з навколишнього середовища й засвоєння організмом речовин, які використовуються для підтримки життєдіяльності, росту, розвитку й розмноження, називають живленням.

У рослин виділяють два типи живлення. Розгляньмо їх у таблиці.

Природнича загадка

Виконайте дослідження

Візьміть листки пекінської капусти або квітки білої хризантеми та поставте їх на добу в зафарбовану воду. Листки або пелюстки почнуть забарвлюватися. Можна також використати пагін верби, але його потрібно занурити в зафарбовану воду майже на тиждень. Потім разом із дорослими зробіть поперечний надріз стебла. Чи змінилося забарвлення центральної частини? Чому це відбувається?

Чи вміють рослини «розмовляти» з людиною

Зовнішній вигляд рослин може багато розповісти про їхній стан (мал. 10.1). У разі нестачі поживних речовин рослини переважно змінюють колір або форму листків (мал. 10.2 на с. 30). Так вони сигналізують про необхідність підживлення ґрунту мінеральними добривами або перегноєм, що утворився в процесі розкладання рослинних і тваринних решток.

Мал. 10.1. Вплив різних факторів на форму плоду в огірків

Типи живлення рослин

Тип живлення

Особливості перебігу процесів

Автотрофне живлення

Рослини самостійно синтезують органічні речовини з неорганічних у процесі фотосинтезу з використанням енергії світла

Гетеротрофне живлення

Цей тип живлення властивий паразитичним або комахоїдним рослинам, які отримують органічні речовини з інших організмів. Паразитичні рослини не можуть здійснювати фотосинтез, тому отримують поживні речовини за рахунок інших рослин, на яких оселилися. А комахоїдні, приміром венерина мухоловка, добувають необхідні сполуки з тіл комах, яких вловлюють листковою пластинкою

Мал. 10.2. Типові симптоми нестачі елементів мінерального живлення в рослин іноді використовують для прогнозування можливого дефіциту поживних речовин

Запитання і завдання

  • 1. Що таке живлення? Які типи живлення характерні для рослин?
  • 2. Схарактеризуйте, як відбувається живлення в рослин.
  • 3. Які елементи необхідні рослині на всіх етапах її життя?
  • 4. Яку роль у догляді за рослинами відіграє такий метод дослідження, як спостереження?
  • 5. Об'єднайтеся в пари. За допомогою методу «ПРЕС» («Ми вважаємо, що...», «Тому що...», «Наприклад...», «Отже...») поясніть вислів чеського письменника Карела Чапека: «Людина, по суті, зовсім не думає про те, що в неї під ногами... І жодного разу не подивиться собі під ноги й не похвалить: який прекрасний цей ґрунт!»

Ключова ідея

Живлення рослин — це процес поглинання й засвоєння необхідних поживних речовин для процесів життєдіяльності. Про нестачу певних хімічних елементів свідчать зміни зовнішнього вигляду рослин.