Природничі науки. 5 клас. Рудич

§ 49. Зміни агрегатних станів речовини

Поміркуйте

  • Куди зникають калюжі після дощу?
  • Звідки береться туман?

Пригадайте

  • Які агрегатні стани речовини ви знаєте?
  • Що спільного між льодом, водою та водяною парою?

Агрегатні стани речовини

Ви вже знаєте, що лід, вода та водяна пара складаються з однакових молекул — молекул води. Різниця лише в тому, що вода перебуває в різних станах: твердому, рідкому, газоподібному. Ці стани речовин називають агрегатними (мал. 49.1).

Мал. 49.1. Агрегатні стани речовин

Багато речовин за різних умов можуть перебувати в різних агрегатних станах. За звичайних умов повітря — це газ, а за низької температури — рідина. Залізо за звичайних умов тверде, а за високої температури — рідке.

Плавлення та твердіння

Із вашого досвіду ви знаєте, що речовини можуть змінювати свій агрегатний стан.

Восени калюжі вкриваються кригою, а влітку після дощу такі самі калюжі швидко висихають. Навесні тане сніг. У теплу погоду йде дощ, а в морозну — сніг.

Це приклади зміни агрегатних станів води. Так само можуть змінювати агрегатні стани й інші речовини.

Процес, за якого тверді тіла переходять у рідкий стан, називають плавленням (мал. 49.2). Прикладами плавлення є танення льоду, плавлення металів тощо.

Мал. 49.2. Танення бурульок — процес переходу води з твердого стану в рідкий

Випаровування та конденсація

Нагрівання рідин спричиняє пароутворення — випаровування з поверхні рідини (мал. 49.3). А за подальшого нагрівання відбувається процес кипіння.

Мал. 49.3. Випаровування води під час кип’ятіння

Якщо газ або пару охолоджувати, то, зазвичай, спочатку газ конденсується — перетворюється на рідину (мал. 49.4)

Мал. 49.4. Конденсація водяної пари на холодному склі вікна

Охолодження перетворює рідину на тверде тіло: відбувається твердіння, або кристалізація (мал. 49.5).

Мал. 49.5. Лід утворюється у процесі кристалізації

Агрегатний стан багатьох речовин залежить від температури.

Дізнайтеся більше

Іноді перехід із твердого стану в газоподібний може минати рідкий стан. Такий процес називають сублімацією. Наприклад, тверда вуглекислота (її ще називають «сухий лід») за температури -70 °С й атмосферного тиску випаровується без переходу в рідкий стан, тобто сублімується.

Перехід із газоподібного стану у твердий називають десублімацією.

Процеси переходу води у різні агрегатні стани

Проектна діяльність

Створіть лепбук про зміни агрегатних станів речовин у природі та побуті.

Ключова ідея

Багато речовин за різних умов можуть перебувати в різних агрегатних станах. Речовини змінюють агрегатний стан за певних умов: нагрівання, охолодження. За підвищення температури відбуваються процеси плавлення, пароутворення й кипіння. А за зниження температури - твердіння або кристалізація.

Запитання для повторення й засвоєння

  • 1. Що необхідно зробити, щоб конденсувалася водяна пара?
  • 2. Що потрібно зробити, щоб перетворити воду на лід?
  • 3. Як потрібно змінити температуру, щоб розпочався процес випаровування?
  • 4. У якому стані перебувають речовини в морозиві? Завдяки якому процесу воно утворюється під час приготування?
  • 5*. Проведіть дослідження зміни агрегатних станів харчових продуктів і заморозьте фруктовий сік або молоко з допомогою дорослих. Опишіть або сфотографуйте зміни, які при цьому відбулися.