Природничі науки. 5 клас. Рудич

§ 10. Інфографіка. Карти

Поміркуйте

  • Яку інформацію можна отримати з карти чи малюнка?

Пригадайте

  • Що таке план місцевості?
  • Чим карта відрізняється від плану?
  • Що таке масштаб?
  • Що таке глобус?

Інформація

Термін «інформація» походить від латинського слова informatio, що означає відомості, роз’яснення. Інформація — це зміст, отриманий людиною із зовнішнього світу. Якщо людину цікавлять певні події, відомості і власних знань недостатньо, вона потребує додаткової інформації. Під час наукових досліджень чи роботи над проектом ми також шукаємо інформацію.

Сьогодні ми живемо в інформаційному суспільстві, яке отримує нові знання та ділиться інформацією через Інтернет. Віртуальний простір став місцем, де людина спілкується та навіть займається спортом.

Інфографіка

Первісні люди також передавали знання не лише в усній формі. Вони залишили на стінах печер велику кількість малюнків та мап, які можуть уважатися першими зразками інфографіки. Інфографіка — це візуальне (графічне) представлення інформації, даних або знань у вигляді графіків, таблиць, діаграм, малюнків. Її використовують для швидкого та зрозумілого подання інформації (мал. 10.1).

Мал. 10.1. Зростання чисельності населення світу

Історичний пам’ятник Ньюспейпер-рок, так званий «Газетний камінь», розташований у південно-східній частині штату Юта на заході СІЛА, є прикладом старовинної інфографіки (мал. 10.2). Він створювався індіанцями Північної Америки для відображення подорожей минулих поколінь.

Мал. 10.2. «Газетний камінь», США

Створення інфографіки — це візуалізація даних. У зв’язку з появою програмних засобів інфографіка стає основним засобом донесення будь-якої інформації у вигляді зображень і мінімального обсягу тексту.

Карти

Для більш точного та детального зображення земної поверхні використовують карти. Карта — це зменшене в декілька разів зображення на площині земної поверхні або її частини за допомогою умовних знаків. Залежно від того, що потрібно змоделювати в конкретному випадку у вигляді карти, створюють різні види карт.

За обсягом території карти поділяють на карти світу, півкуль, материків та їхніх частин, карти держав тощо (мал. 10.3-10.5).

Мал. 10.3. Карта світу

Мал. 10.4. Країни Європи

Мал. 10.5. Карта України

За масштабом карти поділяють на дрібномасштабні (1:1000 000 і менше), середньомасштабні (від 1:1000 000 до 1:200 000) та великомасштабні (від 1:200000 і більше).

Робота в парах

Інформація на карті представлена у вигляді умовних позначень. Об’єднайтеся в пари та створіть по п’ять власних умовних позначень різних об’єктів на карті. Обміняйтеся малюнками та спробуйте "впізнати" позначені об’єкти.

Дізнайтеся більше

Карта в електронному вигляді називається цифровою. Сьогодні за допомогою цифрових карт прогнозують погоду, спостерігають за польотами літаків тощо. Прикладами таких карт є карти погоди, які можна знайти в інтернеті, або карти Google — географічна карта й супутникові знімки всього світу та багатьох об’єктів Сонячної системи.

Ключова ідея

Інформація — це зміст, отриманий людиною із зовнішнього світу. Для швидкого та зрозумілого подання інформації використовують інфографіку у вигляді зображень, діаграм із мінімумом тексту. Карта — це зменшене зображення на площині земної поверхні або її частини за допомогою умовних знаків.

Запитання для повторення й засвоєння

  • 1. Що таке інфографіка?
  • 2. На картах якого масштабу можна побачити більшу кількість об’єктів? Чому?
  • 3*. Що означає вираз «читати карту»? Яку «азбуку» при цьому ми використовуємо?
  • 4*. Ви плануєте подорож у далеку країну. Яку інформацію про неї можна отримати з фізичної карти материка, на якому розташована ця країна?