Мистецтво. 6 клас. Рубля

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Об’єднання жанрів

Натхнення митця/мисткині — головний поштовх до творчості. Саме натхнення покладене в основу народження художніх образів, задумів, композицій майбутніх творів. Часто, прагнучи якомога більше збагатити свій твір, автор/авторка вдаються до поєднання різних жанрів.

Жанри-гібриди

Елементи одних мистецьких жанрів є складовими інших, доповнюючи, поширюючи і збагачуючи один одного. Завдяки взаємопроникненню жанрових мотивів виникають синтетичні жанри мистецтва або жанри-гібриди.

• Розгляньте та проаналізуйте твори. Визначте, елементи яких жанрів поєднано в кожному з них. Який жанр є домінуючим? Пригадайте музичні твори, співзвучні з цими образами.

Дж. Арчимбольдо. Бібліотекар

Г. Роннер-Кніп. Урок гри на піаніно

О. Шупляк. Моя Україна

Гібрид — твір, у якому поєднані теми й елементи двох або більше різних жанрів мистецтва.

Композиція більшості творів, в яких об’єднуються елементи різних жанрів мистецтва складна. Вона ніби збирає всі основні елементи зображення в одне ціле. Проте, в композиції повинно бути головне і другорядне (предмет, персонаж, форма). Головне в композиції вирізняється: розміром, формою, кольором, розташуванням. А цілісність сюжету досягається тим, що жоден елемент не можна ані додати, ані вилучити, не змінивши загального враження.

• Розгляньте зображення. Визначте в них головний та другорядні елементи. Опишіть жанрові поєднання в кожному творі.

В. Патик. Біля вікна

Дж. Д. Мартін. Мій сад

Творимо красу

Виконайте живописну або графічну композицію, головним персонажем якої буде людина. Оберіть одну із запропонованих тем і поєднайте портрет з іншим мистецьким жанром: «Друзі наші менші», «Наше довкілля», «Моє подвір’я».

Працюємо самостійно

У різних джерелах знайдіть кілька картин із жанрами-гібридами. Удосконалюйте свої вміння аналізувати зображення за мистецькими характеристиками.