Мистецтво. 6 клас. Рубля

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Народні образи в мистецтві

Від покоління до покоління передає національне мистецтво коштовний скарб — любов до рідного краю. Воно передає самобутність народних уявлень про красу, оспівуючи її в живописних і музичних образах.

Обличчя рідного краю

Показати в жанрі портрета своїх земляків/землячок — це означає дібрати й відобразити найяскравіші національні риси народу. Постать портретованої особи, її одяг, оточення мають розкривати задуманий сюжет полотна. Отже, художники/художниці вивчають традиції народного костюма, шукають найбільш виразні й глибокі образи людей, роблять чимало ескізів.

Ескіз — попередній начерк, що передає задум художнього твору, окремої його частини.

В ескізі намічаються композиційна побудова, просторові плани, основні колірні співвідношення майбутнього твору.

• Розгляньте ескізи Тараса Шевченка до портретів українців та українок. Що ви можете сказати про задуми художника? Чим ескіз відрізняється від готового твору?

Т. Шевченко. Портрет Ликери Полусмакової

Т. Шевченко. Діти М. Кейкуатова

Т. Шевченко. Дівчина з рушником

Головний акцент в картині можна виділити тоном, виразністю форми. Другорядні деталі зображують більш узагальнено, менш чітко, щоб вони лише доповнювали і допомагали розкривати зміст образу моделі.

• Розгляньте портрети. Визначте елементи, що відображають національні риси образів. Які деталі творів є другорядними?

В. Бернадський. Кримська татарка (Наречена)

М. Пимоненко. Юнак у солом’яному капелюсі

І. Їжакевич. Матуся іде!

• В українському мистецтві окрім особистих рис людини портрети виражають і найяскравіші загальнонаціональні риси нашого народу. Твори немов проникнуті музикою. Доберіть до цих картин відповідні народні музичні твори (танці або пісні).

А. Монастирський. Запорожець

І. Дряпченко. Портрет дівчини

С. Бондаренко. Портрет хлопчика

Часто у портретних зображеннях митці/мисткині залишають найбільш характерні риси предмета і відкидають непотрібні деталі. Такі зображення називають стилізованими.

Стилізація — декоративне узагальнення зображуваних персонажів та об’єктів (фігур, предметів) за допомогою спрощення, зміни форми, об’ємних і колірних співвідношень.

• Проаналізуйте стилізовані зображення. Визначте, в якому з творів стилізація виконана за мотивами петриківського, косівського розпису або вітражу. Пофантазуйте, які народні пісні можуть виконуватися у даних сюжетах.

Н. Курій-Максимів. Україночка

Петриківський розпис «Козак Мамай»

М. Заграй. Розписана кахля

Творимо красу

Виконайте стилізоване зображення українця/ українки (за вибором). Намагайтеся передати народний характер образу. Матеріали для завершення роботи в кольорі оберіть самостійно.

Працюємо самостійно

Робота в групах. Створіть невеличку добірку портретів на тему «Обличчя рідного краю». Підготуйте її у вигляді слайд-шоу.