Мистецтво. 6 клас. Рубля

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Барви музичних форм

Інструментальну музику можна порівняти з живописом. Їй так само властиві велике розмаїття тем, змістовність, чудова образність. Музична палітра також має забарвлення і може бути веселою, радісною, сумною, ніжною тощо.

Основою для виявлення творчої фантазії й композиторської майстерності слугує структура побудови твору — форма. Визначне місце в інструментальній музиці посідають циклічні форми.

Циклічна форма — музична форма, твори якої мають окремі частини, самостійні за будовою, але об’єднані між собою спільною темою, задумом.

Циклом також може називатися ряд творів, або концертних програм. За принципом поєднання частин розрізняють два типи циклічної форми — сюїту і сонату.

Сюїтою називають музичний твір циклічної форми, що складається з кількох самостійних п’єс, відмінних за характером. Її можна представити як порівняння різних живописних образів.

Побудова старовинної сюїти/сюїтного циклу

І частина

II частина

III частина

IV частина

Алеманда (танець-хода)

Куранта (парний танець)

Сарабанда (велична хода)

Жига (рухливий танець)

Помірно-повільний темп

Помірно-швидкий темп

Повільний темп

Дуже швидкий темп

Е. Симонетті. На балу

• Й. С. Бах. Сюїта № 2 до мінор (алеманда і куранта).

Під час слухання, з’ясуйте, на якому інструменті виконуються твори. Що між ними спільного? Яку ви уявили картину під час слухання музики?

У XIX ст. сюїтою стали називати багаточастинний твір, який виконувався не лише симфонічним або камерним оркестрами, а й окремими інструментами. Цей жанр вже не був пов’язаний із танцями, а мав певну програму.

С. Світославський. В саду

• В. Барвінський. Уривок з «Української сюїти». Слухаючи музичний твір, поміркуйте, чому він має таку назву. Мотив якої ліричної народної пісні ви почули в уривку?

Сонатно-симфонічний цикл — це складна музична форма, яка складається з багатьох частин. Вона давно відома і досі залишається актуальною для написання музичних творів. Жанри цього циклу застосовуються для створення сонат, інструментальних ансамблів, концертів, а також симфоній.

Сонатна форма — це музична форма, яка складається з трьох основних розділів. Її твори можна порівняти з літературною драмою, що призначена для театральної вистави.

Побудова сонатної форми

І розділ

II розділ

III розділ

Експозиція

Розробка

Реприза

Протистояння головної та побічної

тем

Тонально нестійка частина, в якій розробляються музичні теми експозиції

Реприза знімає або послаблює конфлікт і завершує форму, це досягається шляхом її тонального об’єднання

Твір сонатної циклічної форми може також містити вступ і коду (завершення).

Сонатну форму використовують для написання не лише сонат, а й перших частин/фіналів концертів, симфоній, симфонічних п’єс, увертюр.

М. Чюрльоніс. Соната Весни. Аллегро

М. Чюрльоніс. Соната Весни. Анданте

М. Чюрльоніс. Соната Весни. Скерцо

• В.-А. Моцарт. Соната № 15. Визначте особливості засобів художньої виразності в кожній частині. Порівняйте музику сонати з циклом картин литовського живописця М. Чюрльоніса.

Співаємо та граємо

Пригадайте і виконайте пісню, яку вивчили на одному з попередніх уроків і яка сподобалась вам найбільше.

Працюємо самостійно

У мережі Інтернет перегляньте танці з танцювальної сюїти: алеманду, куранту, сарабанду і жигу. Порівняйте художні засоби виразності їхніх мелодій.