Мистецтво. 6 клас. Рубля

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Сюжети, об’єднані задумом

Слово «цикл» означає завершену послідовність явищ, об’єктів у просторі й часі. Якщо розглядати циклічність у мистецтві, її можна спостерігати в живописі, архітектурі, скульптурі, літературі, музиці. Головною рисою усіх циклів є один задум, який об’єднує самостійні, різні за будовою, твори.

Пейзаж — душа природи

Природа завжди надихає нас на творчість. Її кольори в різні пори року й час доби, багатство форм і ландшафтів вражають. Тож не випадково гарні краєвиди називають живописними. Пригадайте свої дитячі малюнки: сонечко, хмарки, дерева, квіти — це перші враження про навколишній світ і перші кроки творчості.

Дитячий малюнок. Зимовий вечір, місток

Клод Моне. Сорока

• Порівняйте твори. Чим, на вашу думку, цікаві композиції? Опишіть настрої, передані в творах. Музикою якого відомого композитора можна їх «озвучити»?

Пейзаж — жанр образотворчого мистецтва, в якому об’єктом зображення є природа. Пейзажем також називають окремий твір цього жанру.

Пейзаж є одним з найпопулярніших жанрів образотворчого мистецтва. Його історія дуже цікава, адже в різних країнах до зображення природи ставилися по-різному. Наприклад у Китаї пейзаж вважався не тільки окремим, а навіть провідним жанром іще з VI ст. А в європейському мистецтві він до XIX ст. слугував у творах лише фоном.

Сніговий пейзаж. Китай, XVIII ст.

Б. Кукук. Зимовий пейзаж

• Порівняйте китайський та європейський пейзажі. Поміркуйте, як у них передано традиції східного і західного мистецтв. Назвіть головні відмінності. Який із творів — задумливе споглядання природи, а який схожий на оповідання про зиму?

Розкриваючи в картинах стан природи, митець/мисткиня передає свої переживання, настрій. У пейзажі можна виразити любов до Батьківщини, міркування про її красу. Часто живописні оспівування природи складаються в добірку творів, об’єднаних спільною темою — цикл.

Французький живописець Клод Моне відомий створенням пейзажних циклів: «Стоги», «Тополі», «Латаття».

• Розгляньте картини К. Моне із циклу «Тополі». Опишіть колірні гами, що передають різні настрої природи. Що лишається незмінним у творах?

К. Моне. Три дерева, ефект осені

К. Моне. Три дерева, сіра погода

К. Моне. Три дерева, ефект вітру

Велике значення для втілення творчого задуму в зображенні краєвиду має ракурс. Саме він надає особливої виразності твору. Головним елементом ракурсу в пейзажі є лінія горизонту. Розрізняють високу, середню і низьку лінії горизонту.

Висока

Наближена до верхнього краю аркуша

Споглядання природи згори, перед глядачем розкривається далека перспектива краєвиду

Середня

Розташована приблизно на середині аркуша

Глядач немов перебуває посеред зображеного краєвиду

Низька

Наближена до нижнього краю аркуша

Перед глядачем розкривається великий повітряний простір — небо, хмари та ін.

Картини циклу «Мальовничий Седнів» сучасного українського художника Анатолія Зорка об’єднує простота мотивів, щирість почуттів, любов до українського села й рідної землі.

А. Зорко. Цикл картин «Мальовничий Седнів»

• Розгляньте твори. Поміркуйте, яку лінію горизонту обрав митець: низьку, середню чи високу. Поясніть виразність цього художнього прийому.

Щоб правильно передати простір у пейзажі, слід дотримуватися повітряної перспективи — способу зображення простору, з урахуванням впливу повітря, яке розділяє глядача з натурою. Усі лінії, віддаляючись від наших очей, намагаються зустрітись в одній точці на лінії горизонту, яка дуже рідко є рівною.

Творимо красу

Робота в групах. Створіть невеликий цикл акварельних пейзажних замальовок на спільну тему «Зимовий день». Застосуйте художню техніку малювання аквареллю «по-вологому».

• Змочіть аркуш паперу водою широким пензликом або паралоном.

• Підготуйте на палітрі суміші фарб для роботи (2-3 кольори).

• Виконуючи малюнок, не піднімайте аркуш, щоб фарби не розтікались.

• Закінчену роботу залиште до повного висихання.

Працюємо самостійно

Поцікавтеся історією українського пейзажу. Зробіть добірку світлин місцевих краєвидів. Проаналізуйте їхню схожість та відмінність.