Мистецтво. 6 клас. Рубля

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Героїчні образи симфоній

Симфонічна музика є найважливішим і основним видом класичного інструментального мистецтва. Її художні особливості дозволяють створювати глибокі образи, передавати надзвичайно багату палітру почуттів. Вона охоплює різні види й форми творів, призначених для виконання симфонічним оркестром. За своєю різноманітністю симфонічна музика визначається від невеликих п’єс до багаточастинних творів.

Жанр класичної симфонії сформувався у XVIII ст. Він пов’язаний з іменами композиторів віденської школи — Йозефом Гайдном, Вольфгангом Амадеєм Моцартом і Людвігом ван Бетховеном.

• Пригадайте відомі вам твори цих композиторів. В яких музичних формах вони написані?

Т. Гарді. Портрет Й. Гайдна

Б. Крафт. Портрет В. А. Моцарта

Й. К. Штілер. Потрет Л. ван Бетховена

Симфонія — провідний жанр оркестрової музики, великий твір для симфонічного оркестру, який зазвичай, складається з чотирьох частин, що відрізняються одна від одної за характером.

Форма симфонії

І частина

II частина

III частина

IV частина

Швидка, енергійна (сонатне алегро)

Повільна, спокійна, лірична

Танцювальна (мінует або скерцо)

Яскравий, динамічний фінал

Музика кожної епохи — це творчий відгук композитора/ композиторки на переживання, прагнення своїх співвітчизників. Отже, подіям великих змін та боротьби співзвучна і звитяжна музика. Саме такою є симфонія № 3 Людвіга ван Бетховена — «Героїчна». На її створення композитора надихнули події Великої французької революції 1789-1794 рр.

Перша частина симфонії змальовує перед нами панораму героїчної боротьби. Друга, сповнена трагізму, присвячена загиблим героям. У третій частині звучать світлі інтонації сподівання. Четверта частина передає переможне тріумфування й святкування миру.

Л. Барбьє. Героїчна мужність юного Дезіля, 31 серпня 1790 р.

Сторінка партитури «Героїчної» симфонії Л. ван Бетховена

• Послухайте уривок із І частини «Героїчної» симфонії Бетховена. Зверніть увагу на розвиток мелодії, ладове забарвлення. Якими почуттями наповнений уривок, який ви прослухали?

Р. Сімович

М. Білас. Ескіз панно «Довбуш»

В українському музичному мистецтві одним із найяскравіших представників українського симфонізму називають композитора Романа Сімовича. Історико-героїчна тематика відтворена в його симфонічних поемах «Довбуш», «Максим Кривоніс» та «Героїчній» симфонії, присвяченій козацькому ватажкові Северинові Наливайку.

М. Самокіш. Бій Максима Кривоноса з Єремією Вишневецьким

• Послухайте уривок з III частини «Героїчної» симфонії Р. Сімовича. Які почуття у вас викликала ця музика? У чому, на вашу думку, її краса? Яку картину у вашій уяві малює цей уривок?

Співаємо та граємо

Пригадайте і виконайте пісню «Молитва за Україну» соло та в ансамблі. Доповніть виконання невеликою інсценізацією.

Працюємо самостійно

Підготуйте невеличку доповідь про симфонію героїчного змісту одного з українських композиторів: Є. Станковича, Л. Ревуцького, Б. Лятошинського.

Чому, на вашу думку, темою симфонічних творів Р. Сімовича героїчного змісту стали образи національних героїв?