Мистецтво. 6 клас. Рубля

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Любі шестикласники і шестикласниці!

Минулого року ви познайомилися з різними видами мистецтва, дізналися про особливості їхньої мови — засобів художньої виразності. Мистецтво стало для вас більш зрозумілим. А тепер перед вами відкривається іще одна таємниця художньої творчості. Ви дізнаєтесь, як знайомі вам мистецтва взаємодіють між собою, відображаючи усе розмаїття життя, втілюючи фантазію й оспівуючи талант людини.

Кожен твір — невеличка розповідь. Мистецтву підвладні будь-які сюжети й теми. Але протягом багатьох століть незмінно найважливішими, тобто вічними, вважаються теми історії, природи та людини.

Щоб краще зрозуміти задум митця/мисткині, правильно схарактеризувати особливості твору, потрібно визначити його сюжет та побудову. Зробити це допомагають жанри. Саме із їхнім розмаїттям ви і познайомитесь протягом року. Вони стануть наступними сходинками до пізнання світу гармонії і краси.

Бажаємо вам успіхів!

Умовні позначення

  • Запам’ятовуємо
  • Спостерігаємо, міркуємо, пояснюємо
  • Творимо красу
  • Працюємо самостійно
  • Співаємо та граємо
  • Підсумовуємо та узагальнюємо

Багатогранність і розмаїття мистецтва

Чи замислювалися ви, що таке мистецтво? Це здатність людини додавати до реальності прекрасне й отримувати від цього естетичне задоволення. Також мистецтво — один зі способів пізнання світу. Справжнє мистецтво завжди робить людину мудрішою, добрішою, сильнішою.

Усі види мистецтва розрізняють за певними ознаками. Просторові (архітектура, живопис, графіка, скульптура, декоративно-прикладне, фотомистецтво) показують навколишню дійсність, різні події та явища у формі пласких або об’ємних зображень. Часові (музика, література) визначаються творами, які ми сприймаємо протягом їхнього виконання.

Також існують і просторово-часові або синтетичні (театр, кіно, цирк, естрада, телебачення, хореографія). Їхня художня мова поєднує елементи просторових і часових мистецтв.

• Розгляньте твори. Визначте, до яких видів мистецтва вони належать. Розкажіть про особливості художніх мов цих мистецтв.

У більшості видів мистецтва існує розподілення творів відповідно за темами й об’єктами зображення. Це розподілення називають жанрами. Винятком може слугувати архітектура, яка не має поділу на жанри.

Жанр — сукупність художніх особливостей твору, які визначають його сюжет та композиційне рішення.

Знання жанрових особливостей у різних видах мистецтва дозволяє нам краще розбиратися у великому розмаїтті творів.

Жанри образотворчого мистецтва

Пейзаж

Портрет

Натюрморт

Анімалістичний

Сюжетно-тематичні

Поділ на жанри в образотворчому мистецтві побудований на тому, що зображує художник/художниця — краєвиди, людей, тварин, предмети. Часто різні жанри переплітаються між собою в одному творі, збагачуючи зміст образів та ускладнюючи сюжет. Найкраще такий художній прийом митці/мисткині застосовують у живописі й графіці.

• Розгляньте твір З. Серебрякової. Художниця поєднала в ньому три жанри: портрет доньки Катрусі, натюрморт (композиція предметів на столі) та побутовий (сюжетна сценка). Поміркуйте, яку роль відіграють ці жанри. Вони доповнюють одне одний чи якийсь із них можна назвати головним? Обгрунтуйте свою думку. Придумайте сюжет за картиною.

З. Серебрякова. Катруся з натюрмортом

У музичному мистецтві жанри розрізняються за походженням, способами виконання творів, побудовою, змістом, особливостями засобів художньої виразності. Таке жанрове розмаїття зумовлене побутуванням й призначенням музики.

Одні твори відображають особисті почуття людини, інші спрямовані на сприйняття великим загалом. Деякі жанри нерозривно пов’язані з народним мистецтвом, інші виникли під час розквіту певного художнього стилю.

Жанри музичного мистецтва

Вокальні

Інструментальні

Музично-театральні

Проаналізуйте схему. Наведіть приклади музичних творів різних жанрів, із якими ви познайомилися на уроках мистецтва в минулі роки.

Синтетичні види мистецтва є органічним поєднанням або відносно вільною комбінацією рівних видів мистецтва, що утворюють якісно нове та спільне естетичне ціле.

Жанри синтетичних видів мистецтва

Театральні

Ігрове кіно

Циркові

Хореографія

Естрада

Телебачення

• Розгляньте світлини. До яких видів мистецтва належать ці твори? Які почуття та емоції вони викликають у вас?

Знайомлячись із розмаїттям світу мистецтва, нам важливо пам’ятати, що будь-який твір не є звичайним копіюванням дійсності. У ньому немає жодної випадкової або незначної деталі. Навпаки, твір є складним художнім образом, що виражає ставлення митця/мисткині до різних життєвих явищ.

Працюємо самостійно

Як ви розумієте вислови: «Мистецтво стирає кордони», «Мистецтво створює світ»? Обґрунтуйте свою відповідь.

Пригадайте улюблений твір мистецтва. Підготуйте про нього розповідь: кількома реченнями доведіть, чому саме із цим твором мають познайомитися ваші друзі/подруги.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст