Підручник з Історії України - 9 клас - Реєнт О. П. - Нова програма

Розділ І. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII — у першій половині ХІХ століття

§ 1. Наддніпрянська Україна в системі міжнародних відносин першої третини ХІХ століття

§ 2. Соціально-економічний розвиток Наддніпрянщини

§ 3. Початок промислового перевороту

§ 4. Початок національного відродження в Наддніпрянській Україні

§ 5. Суспільні рухи в першій половині ХІХ століття

§ 6. Програмові документи Кирило-Мефодіївського братства

Розділ ІІ. Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII — у першій половині ХІХ століття

§ 7. Політика Австрійської імперії щодо українських земель наприкінці XVIII — у першій половині ХІХ століття

§ 8. Початок національного відродження на західноукраїнських землях

§ 9. Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях під час революції 1848-1849 рр. в Австрійській імпперії

§ 10. «Русалка Дністровая» — перший західноукраїнський альманах народною мовою

Розділ ІІІ. Повсякденне життя та культура України кінця XVIII — першої половини ХІХ століття

§ 11. Розвиток освіти і науки

§ 12. Розвиток української літератури

§ 13. Мистецькі процеси першої половини ХІХ століття

§ 14. Повсякденне життя

§ 15. Наш край наприкінці XVIII — у першій половини ХІХ століття

Розділ ІV. Українські землі у складі Російської імперії у другій половині ХІХ століття

§ 16. Українське питання в контексті міжнародних відносин другої половини ХІХ століття

§ 17. Ліквідація кріпацтва та реформи 1860—1870-х років

§ 18. Особливості модернізації сільського господарства

§ 19. Особливості модернізації промисловості

§ 20. Суспільно-політичний рух в Україні у другій половині ХІХ століття

§ 21. Вплив процесів модернізації на суспільне життя українців

§ 22. Культурницький етап національного відродження на українських землях у складі Російської імперії: суспільні виклики

Розділ V. Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорщини у другій половині ХІХ століття

§ 23. Особливості соціально-економічного розвитку західноукраїнських земель у другій половині ХІХ століття

§ 24. Основні течії суспільно-політичного руху на західноукраїнських землях другої половини ХІХ століття

§ 25. Політика «нової ери» та діяльність галицьких народовців у 1880-1890-х роках

§ 26. Радикалізація національного руху в Галичині

§ 27. Особливості культурницького та політичного етапів національного відродження на західноукраїнських землях

§ 28. Наш край у другій половині ХІХ століття

Розділ VI. Українські землі на початку ХХ століття

§ 29. Особливості соціально-економічного розвитку українських земель у складі Російської імперії на початку ХХ століття

§ 30. Становище промисловості та сільського господарства на західноукраїнських землях на початку ХХ століття

§ 31. Радикалізація українського політичного руху на західноукраїнських землях на початку ХХ століття

§ 32. Національно-культурний рух на західноукраїнських землях на початку ХХ століття

§ 33. Проблеми становлення та консолідації української нації

§ 34. Події революції 1905—1907 рр. в Наддніпрянській Україні та розгортання національно-культурних процесів

§ 35. Український політичний та національно-культурний рух у Російський імперії в 1907—1914 рр.

§ 36. Ідеї автономії та самостійності у програмах українських політичних партій Наддніпрянщини

§ 37. Вплив греко-католицької церкви на піднесення національної свідомості населення західноукраїнських земель

Розділ VII. Повсякденне життя та культура України в середині ХІХ — на початку ХХ століття

§ 38. Вплив процесів модернізації на суспільне життя українців

§ 39. Особливості розвитку культурного життя

§ 40. Розвиток образотворчого мистецтва та архітектури

§ 41. Традиції та побут української родини

§ 42. Наш край на початку ХХ століття

§ 43. Словник історичних термінів і понять