Основи правознавства. Повторне видання. 9 клас. Ратушняк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 8. Юридична відповідальність

Очікувані результати

Опрацювавши параграф, ви зможете:

 • пояснювати, що таке відповідальність, які є її види та наводити приклади;
 • давати визначення юридичної відповідальності;
 • називати підстави юридичної відповідальності та розкривати їхній зміст.

8.1. Поняття та ознаки юридичної відповідальності

Юридична відповідальність — це передбачене законом і застосоване органами держави примусове обмеження або позбавлення правопорушника певних благ.

Ознаки юридичної відповідальності:

 • настає за вчинення правопорушення (за діяння, що містить склад правопорушення );
 • здійснюється компетентним державним органом (на основі та відповідно до закону);
 • застосовується у спеціальному порядку (процесуальне право);
 • щодо правопорушника встановлюються певні обмеження або він позбавляється певних благ (майна).

8.2. Цілі та підстави юридичної відповідальності

Цілями юридичної відповідальності є:

 • превенція (попередження) вчинення правопорушень, тобто вплив на правопорушника (спеціальна превенція) та на інших осіб (загальна превенція) з метою недопущення вчинення ними протиправних дій;
 • покарання правопорушника (позбавлення волі на певний строк, конфіскація майна, штраф тощо);
 • компенсація стороні, потерпілій від вчинення правопорушення;
 • позбавлення винного на деякий час можливості вчиняти нові правопорушення тощо.

Підстави юридичної відповідальності — це сукупність обставин, за наявності яких особа може бути притягнута до юридичної відповідальності.

Підставами юридичної відповідальності є:

 • наявність складу правопорушення (об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона);
 • юридичний факт — скоєння самого правопорушення (фактична підстава);
 • наявність правозастосовного акта, що набрав чинності (процесуальна підстава, рішення компетентного органу, який визначає вид відповідальності і засіб — вирок суду, наказ адміністрації).

8.3. Види юридичної відповідальності

Розрізняють такі види юридичної відповідальності:

Адміністративна відповідальність — покладення на порушників адміністративних стягнень, передбачених законодавством за порушення норм адміністративного права (застосовується компетентними державними органами, посадовими особами у формі штрафу, адміністративного арешту, позбавлення спеціального права, конфіскації чи вилучення предмета...).

Дисциплінарна відповідальність — настає за порушення трудової дисципліни у формі дисциплінарних стягнень за рішенням керівництва підприємства (застосовується до робітника за вчинення дисциплінарних проступків у формі догани або звільнення).

Цивільно-правова відповідальність — відповідальність у вигляді відшкодування завданої шкоди, збитків, яка застосовується за порушення майнових або особистих немайнових прав (можуть нести як фізичні, так і юридичні особи, в тому числі за невиконання, неналежне виконання зобов’язань у формі відшкодування збитків, штрафів, пені, компенсації моральної шкоди, відновлення порушених прав тощо).

Матеріальна відповідальність — відповідальність працівника за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації (компенсація за завдану шкоду у грошовій формі).

Кримінальна відповідальність — застосування кримінального покарання до фізичних осіб, винних у вчиненні злочину чи кримінального проступку (застосовується лише в судовому порядку у формі штрафу, позбавлення волі на певний строк, конфіскації майна, громадських або виправних робіт, позбавлення спеціального звання чи рангу, арешту, довічного позбавлення волі тощо).

Конституційна відповідальність — це відповідальність народних депутатів України, Президента України, посадових осіб та державних органів за порушення норм Конституції (наприклад, втрата депутатського мандата через порушення вимог щодо несумісності, усунення Президента з поста завдяки імпічменту в разі вчинення ним державної зради чи іншого злочину, звільнення з посади, розпуск парламенту).

Кримінально-процесуальна відповідальність настає в разі порушення встановлених норм кримінального процесу (наприклад, заміна підписки про невиїзд на взяття під варту тощо).

Міжнародно-правова відповідальність — за скоєння міжнародних злочинів (встановлюється на основі норм міжнародного права й здійснюється на сьогодні за рішенням Міжнародного кримінального суду щодо фізичних осіб).

Цікаво знати

Законодавством передбачені випадки, коли особа за певних обставин не буде нести юридичну відповідальність.

Так, особа не нестиме юридичну відповідальність у разі:

 • визнання її неосудною;
 • спливу строку давності щодо притягнення до юридичної відповідальності;
 • прийняття закону про амністію, указу про помилування;
 • скасування нормативно-правового акта, що встановлював юридичну відповідальність ;
 • відсутності у діянні особи складу правопорушення;
 • якщо її дії визнані обставинами, що виключають юридичну відповідальність.

Електронний додаток

Ви можете переглянути короткі сюжети із художніх фільмів, в яких вчиняються правопорушення, визначити вид юридичної відповідальності за скоєні правопорушення.

Інтерактивні завдання

1) Висловіть свої думки за допомогою методу «Незакінчене речення»:

• «Для мене відповідальність — це ...»;

• «Юридична відповідальність — це ...»;

• «Особу притягують до юридичної відповідальності для того, щоб ...»

2) Визначте вид юридичної відповідальності:

а) За появу на роботі у нетверезому стані охоронцю Н. було оголошено догану.

б) Майстер зобов’язаний відшкодувати підприємству вартість електродриля, вкраденого ним, що було встановлено судом.

в) За грабіж, відкрите вилучення чужого майна, громадянку С. було осуджено до 4 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

г) За нецензурну лайку в автобусі та образливе чіпляння до пасажирів на молодих людей Марину та Дмитра за рішенням суду було накладено штраф.

ґ) За невчасне повернення кредиту фірма А сплачує неустойку у формі пені фірмі Б.

д) Верховний Суд України позбавив двох народних депутатів депутатських мандатів через порушення вимог щодо несумісності (продовжували працювати головами районних державних адміністрацій).

е) За скоєння злочину законодавчий орган держави усунув президента з посади у порядку імпічменту.

є) За безпідставну невиплату заробітної плати робітникам заводу протягом 2-х місяців директора заводу було покарано штрафом.

3) Розгляньте фото у параграфі. Які правопорушення там зображено? Які види відповідальності можуть бути застосовані до порушників?

4) Складіть таблицю «Порівняльна характеристика адміністративної та кримінальної відповідальності».

Адміністративна відповідальність

Кримінальна відповідальність

5) Розв’яжіть юридичні ситуації:

а) Двоє підлітків 17 років заблукали у лісі. Їм загрожувала голодна смерть. Щоб прохарчуватися, вони вбили оленя, полювання на якого було заборонено. Чи будуть нести юридичну відповідальність хлопці?

б) Завод, що випускає шини за договором постачання, 5 років регулярно забезпечував автопідприємство шинами для вантажних автомобілів та тракторів, які доставлялися залізницею. Проте чергова партія шин не була поставлена вчасно, оскільки працівники залізниці оголосили страйк і повністю було припинено на кілька днів рух потягів. Дайте характеристику юридичній ситуації. Чи буде нести відповідальність завод?

Завдання та запитання

 • 1. Що таке юридична відповідальність?
 • 2. Вкажіть ознаки юридичної відповідальності.
 • 3. Розкрийте зміст принципів юридичної відповідальності.
 • 4. Проаналізуйте особливості кожного з видів юридичної відповідальності.
 • 5. Що спільного та відмінного між видами юридичної відповідальності?
 • 6. Дайте оцінку виду юридичної відповідальності й застосовуваним відповідним санкціям.