Основи правознавства. Повторне видання. 9 клас. Ратушняк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 23. Адміністративні правопорушення та адміністративна відповідальність

Очікувані результати

Опрацювавши параграф, ви зможете:

 • пояснювати та застосовувати поняття «адміністративний проступок»;
 • називати адміністративні проступки і наводити приклади;
 • описувати адміністративні стягнення, що застосовуються до неповнолітніх;
 • висловлювати судження щодо особливостей адміністративної відповідальності неповнолітніх.

23.1. Які правопорушення називають адміністративними

Адміністративне правопорушення — це протиправна, винна (зумисна або з необережності) дія чи бездіяльність, що зазіхає на державний або суспільний порядок, власність, права та свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законодавством передбачено адміністративну відповідальність.

Ознаками адміністративного правопорушення є:

 • протиправність;
 • суспільна шкідливість;
 • винуватість;
 • адміністративна відповідальність.

Склад адміністративного правопорушення:

 • об’єкт — це відносини у суспільстві, що охороняються нормами адміністративного права, за порушення яких накладаються адміністративні стягнення (громадський порядок, власність, порядок управління, використання природних ресурсів тощо);
 • об’єктивна сторона — це безпосередні вчинки особи (дії чи бездіяльність), за які передбачено адміністративну відповідальність, що характеризуються обставинами, місцем, часом, способом скоєння правопорушення, а також причинним зв’язком між діями і шкідливими наслідками діяння (дрібна крадіжка, псування таксофонів, пошкодження внутрішнього обладнання пасажирських вагонів тощо);
 • суб’єкт — осудна фізична особа, якій на момент скоєння правопорушення виповнилося 16 років, в тому числі службова чи посадова особа, а також юридична особа;
 • суб’єктивна сторона — це внутрішнє ставлення правопорушника до скоєного ним протиправного діяння, яке характеризується мотивом, метою та виною.

Цікаво знати

Види адміністративних правопорушень.

Залежно від сфер суспільного життя адміністративні порушення поділяють на:

 • порушення в галузі охорони праці та здоров’я населення (порушення чи невиконання трудового договору, порушення санітарно-гігієнічних правил та норм; незаконні придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах...).
 • порушення, що зазіхають на власність (дрібна крадіжка, ухилення від відшкодування майнової шкоди).

Відповідно до законодавства станом на 1 січня 2021 року дрібною вважалася крадіжка, що не перевищувала 227 грн 00 коп.(Як визначити розмір дрібної крадіжки).

 • правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам’яток історії та культури (псування і забруднення земель, незаконна вирубка, порушення вимог пожежної безпеки у лісах, жорстоке поводження з тваринами (мордування або вчинення інших дій, що призвели до їх мучення, каліцтва чи загибелі...).
 • правопорушення в промисловості, будівництві та в галузі використання електричної й теплової енергії (самовільне будівництво будинків та споруд, порушення правил користування енергією чи газом у побуті...).
 • порушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв’язку (самовільне без потреби зупинення поїзда; підкладання на залізничні колії предметів, які можуть спричинити порушення руху поїздів; викидання сміття та інших предметів з вікон і дверей вагонів, пошкодження внутрішнього обладнання пасажирських вагонів, куріння у вагонах (у тому числі в тамбурах), порушення водіями правил експлуатації транспортних засобів, перевищення швидкості руху, безквитковий проїзд, пошкодження таксофонів...).
 • порушення в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою (порушення правил користування жилими будинками і жилими приміщеннями, знищення або пошкодження зелених насаджень, вигулювання собак без повідків і намордників...).
 • правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницької діяльності (порушення правил торгівлі, порушення правил торгівлі спиртними напоями, порушення законодавства про захист прав споживачів, торгівля з рук у невстановлених місцях...).
 • порушення, що зазіхають на громадський порядок і громадську безпеку (дрібне хуліганство — нецензурна лайка в громадських місцях; образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян; поширення неправдивих чуток; розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і поява в громадських місцях у п’яному вигляді, що ображає людську гідність і громадську мораль: на вулицях, стадіонах, скверах, у всіх видах громадського транспорту; доведення неповнолітнього до стану сп’яніння, азартні ігри, порушення тиші в громадських місцях, завідомо неправдивий виклик спеціальних служб, невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей...).
 • порушення, що зазіхають на встановлений порядок управління (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника поліції; порушення порядку проведення зборів, мітингів, вуличних походів; публічні заклики до невиконання вимог працівника поліції, порушення законодавства про вибори, неявка на виклик у військовий комісаріат...).

23.2. Які адміністративні стягнення та заходи застосовуються до неповнолітніх

Адміністративне стягнення — це міра відповідальності, примусовий захід державного впливу, що застосовується до особи за скоєння адміністративного правопорушення (проступок).

Адміністративне стягнення накладається з метою: забезпечення виконання загальнообов’язкових правил (припинення протиправного вчинку); покарання правопорушника; виховання правопорушника; відновлення порушених правовідносин (у тому числі відшкодування завданих збитків); запобігання новим правопорушенням.

За вчинення адміністративних правопорушень до неповнолітніх віком від 16 до 18 років можуть бути застосовані такі заходи впливу:

 • зобов’язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у потерпілого;
 • попередження;
 • догана або сувора догана;
 • передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють, чи під нагляд педагогічному або трудовому колективу за їхньою згодою, а також окремим громадянам на їхнє прохання.

За окремі види адміністративних проступків (див. п. 23.3) до неповнолітніх можуть бути застосовані такі адміністративні стягнення:

 • попередження — складається у письмовій формі, має характер морального осудження (у передбачених законом випадках попередження фіксується іншим установленим способом);
 • штраф — грошове стягнення, що накладається на громадян і посадових осіб за адміністративні правопорушення у випадках і розмірі, встановлених законодавством (не має компенсаційного характеру, стягується у кратному розмірі стосовно офіційно встановленого неоподаткованого мінімуму доходів громадян (далі н.м.), який на 2022 р. становить 17 грн; сплачується на місці або протягом 15 днів з дня вручення правопорушнику постанови про накладення штрафу шляхом внесення до ощадного банку);

 • оплатне вилучення предмета, що був знаряддям скоєння або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення — примусове вилучення та подальша реалізація з передачею вирученої суми колишньому власнику за відрахуванням коштів на витрати по реалізації (здійснюється державним виконавцем);
 • конфіскація предмета, який є знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення — примусове безоплатне повернення майна у власність держави за рішенням суду (конфіскованим може бути лише предмет, який є в особистій власності правопорушника);
 • позбавлення спеціального права — права управління транспортним засобом — застосовується на строк до 3-х років за грубе або систематичне порушення порядку користування цим правом;
 • виправні роботи — застосовуються строком до 2 місяців із відбуванням їх за місцем постійної роботи правопорушника з утриманням до 20 % із його заробітної плати на користь держави (призначаються лише за рішенням суду);
 • громадські роботи — полягають у виконанні особою у вільний від роботи чи навчання час безоплатних суспільно корисних робіт, вид яких визначають органи місцевого самоврядування. Призначаються судом на строк від 20 до 60 годин і відбуваються не більш як 4 години на день.
 • суспільно-корисні роботи — полягають у виконанні особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, оплачуваних робіт, вид яких та перелік об’єктів, на яких порушники повинні виконувати ці роботи, визначає відповідний орган місцевого самоврядування. Суспільно корисні роботи призначаються районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судом (суддею) на строк від ста 120 до 360 годин і виконуються не більше 8-ми годин, а неповнолітніми — не більше 2-х годин на день.

Цікаво знати

Ще одним адміністративним стягненням є адміністративний арешт. Але це стягнення не застосовується до неповнолітніх.

Адміністративний арешт установлюється і застосовується лише у виняткових випадках за окремі види адміністративних правопорушень на строк до 15 діб (призначається за рішенням суду негайно, після винесення постанови з використанням порушника в окремих випадках на фізичних роботах без оплати праці).

Не застосовується адміністративний арешт:

 • до вагітних жінок;
 • до жінок, що мають дітей у віці до 12 років;
 • до неповнолітніх;
 • до осіб з інвалідністю І та II груп.

Оплатне вилучення та конфіскація предметів можуть застосовуватись як основні, так і додаткові адміністративні стягнення; інші адміністративні стягнення можуть застосовуватись лише як основні.

За одне адміністративне правопорушення може бути накладено основне або основне і додаткове стягнення.

Стягнення за адміністративне правопорушення накладається в межах, установлених нормативним актом, який передбачає відповідальність за вчинене правопорушення. При накладенні стягнення враховується характер вчиненого правопорушення, особа порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом’якшують та обтяжують відповідальність.

23.3. За які адміністративні проступки відповідають неповнолітні

Адміністративна відповідальність настає з 16 років. Якщо неповнолітній скоїв адміністративний проступок у віці від 16 до 18 років щодо нього застосовуються заходи адміністративного впливу.

Разом з тим закон (Кодекс України про адміністративну відповідальність) визначає ряд правопорушень, за які несуть відповідальність особи з 16 років на загальних підставах (застосовуються адміністративні стягнення):

 • незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах;
 • дрібне розкрадання майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення, розтрати;
 • порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами;
 • керування водіями транспортними засобами, не зареєстрованими у встановленому порядку, з підробленим номерним знаком, без номерного знака або з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандарту, а так само з умисно прихованим номерним знаком;
 • непокора пішоходів сигналам регулювання дорожнього руху, перехід ними проїзної частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються; невиконання інших правил дорожнього руху;
 • порушення правил дорожнього руху особами, що керують транспортними засобами, обладнаними двигуном з робочим об’ємом до 50 куб. см, велосипедами, а також водіями та іншими особами, які користуються шляхами;
 • керування транспортними засобами особами в стані сп’яніння, передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані сп’яніння, а також ухилення осіб, які керують транспортними засобами, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан сп’яніння;
 • дрібне хуліганство, тобто нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян;
 • стрільба з вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної зброї в населених пунктах і в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку;
 • злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника поліції при виконанні ним службових обов’язків, а також вчинення таких же дій щодо члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця у зв’язку з їх участю в охороні громадського порядку;
 • придбання, зберігання, передача іншим особам або продаж громадянами вогнепальної гладкоствольної мисливської чи холодної зброї, а також пневматичної зброї калібру більш ніж 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду без дозволу органів внутрішніх справ;
 • порушення правил зберігання або перевезення вогнепальної чи холодної зброї, а також пневматичної зброї калібру більш ніж 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду і бойових припасів, а також використання зазначеної зброї і бойових припасів не за призначенням.

Вчинення неповнолітніми віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років правопорушення, відповідальність за яке передбачено Кодексом України про адміністративні правопорушення, — тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від 3 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Найпоширенішими адміністративними проступками, що вчиняються неповнолітніми, є:

 • дрібні крадіжки,
 • безквитковий проїзд,
 • пошкодження таксофонів,
 • дрібне хуліганство,
 • азартні ігри,
 • порушення правил дорожнього руху,
 • розпитгя спиртних напоїв та куріння тютюнових виробів у громадських місцях,
 • завідомо неправдивий виклик спецслужб,
 • порушення вимог пожежної безпеки в лісах.

Закон передбачає притягнення до адміністративної відповідальності батьків неповнолітнього за невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей.

Цікаво знати

Які органи розглядають справи про адміністративні проступки.

Відповідно до законодавства справи про адміністративні правопорушення надано право розглядати таким органам:

 • адміністративним комісіям (створюються при виконавчих комітетах місцевих рад);
 • виконавчим комітетам селищних, сільських рад;
 • районним (міським) судам (суддям);
 • органам внутрішніх справ, органам державних інспекцій та іншим органам (посадовим особам), уповноваженим на це законодавчими актами України (поліція, прикордонні війська, державна митна служба, органи митного нагляду, пожежного, санітарного, ветеринарного...);
 • місцевим державним адміністраціям;
 • виконавчим комітетам міських рад.

Комісії, комітети, органи влади та самоврядування, суди розглядають справи про правопорушення, які вчиняються в різних галузях управління. Державні інспекції, органи транспорту, природоохорони здійснюють свою діяльність у конкретній галузі управління. Наприклад, органи державного пожежного нагляду уповноважені вирішувати справи про порушення правил пожежної безпеки, митні органи — про порушення митних правил і т. ін.

Посадовими особами, що наділені повноваженнями накладати адміністративні стягнення, є керівники відповідних органів управління та державних інспекцій. Компетенції кожного органу чи установи чітко визначені законодавством. Так, наприклад, адміністративні комісії розглядають справи правопорушень в галузі охорони праці та здоров’я населення, охорони пам’ятників історії та культури, в будівництві та в галузі використання електричної та теплової енергії, в сільському господарстві, в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства, благоустрою тощо.

Суди розглядають справи про найбільш серйозні адміністративні проступки, за які передбачено найсуворіші адміністративні стягнення та стягнення, які застосовуються виключно у судовому порядку, — штраф у підвищеному розмірі, оплатне вилучення транспортних засобів, конфіскація, виправні роботи та адміністративний арешт, а також справи про адміністративні правопорушення, вчинені особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років.

Органам внутрішніх справ (поліції) надано право розглядати справи про порушення громадського порядку, правил паспортної системи, правил дорожнього руху, правил користування засобами транспорту, правопорушення, які зазіхають на громадський порядок та громадську безпеку тощо.

Для притягнення особи до адміністративної відповідальності уповноважені посадові особи складають протокол про адміністративне правопорушення. Цей протокол є основним документом, у якому фіксуються: дата і місце його складання; дані про особу, яка склала протокол, дані про особу порушника; місце і час скоєння, суть правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за це правопорушення; інші матеріали, необхідні для вирішення справи.

Електронний додаток

Відеофільм «Поняття про адміністративне правопорушення й адміністративну відповідальність».

Інтерактивні завдання

1) Розгляньте фото у параграфі:

• Вкажіть, який адміністративний проступок на ньому зображено, визначте його ознаки та склад.

2) Підготуйте повідомлення про органи, які розглядають справи про адміністративні проступки.

Завдання та запитання

 • 1. Вкажіть, які відносини регулює адміністративне право.
 • 2. Вкажіть та охарактеризуйте ознаки та склад адміністративного правопорушення.
 • 3. Поясніть, що означає норма закону, яка передбачає притягнення до адміністративної відповідальності батьків неповнолітнього за невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей.
 • 4. Які функції адміністративної відповідальності?
 • 5. Складіть висновки до п. 23.3.
 • 6. Які адміністративні проступки є найбільш небезпечними? Чому?