Основи правознавства. Повторне видання. 9 клас. Ратушняк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Орієнтовні завдання на урок узагальнення з розділів І та ІІ

1 рівень

(тестові завдання першого рівня містять лише одну правильну відповідь)

1. Вкажіть ознаку держави:

 • А публічна влада;
 • Б Конституційний суд;
 • В Конституція;
 • Г правильні всі.

2. Спосіб організації верховної влади у державі, порядок її утворення та діяльності — це:

 • А форма правління;
 • Б форма державного устрою;
 • В форма політичного режиму.

3. За сферами діяльності функції держави поділяються на:

 • А постійні та тимчасові;
 • Б основні та не основні;
 • В внутрішні та зовнішні.

4. Формою правління є:

 • А охлократія;
 • Б федерація;
 • В республіка.

5. Сукупність засобів та методів здійснення державної влади — це форма:

 • А правління;
 • Б державного устрою;
 • В політичного режиму.

6. Здатність держави проводити самостійну внутрішню і зовнішню політику — це:

 • А автономія;
 • Б суверенітет;
 • В демократія;
 • Г лібералізм.

7. Форма правління, коли державна влада має подвійний характер: юридично (конституцією) і фактично вона поділена між урядом, що призначається монархом та парламентом:

 • А «монархічна» президентська республіка;
 • Б дуалістична монархія;
 • В теократична монархія;
 • Г республіканська монархія.

8. Формою територіального устрою є:

 • А президентська республіка;
 • Б унітарна держава;
 • В консервативна демократія.

9. За пошкодження майна на виробництві настає ... відповідальність:

 • А цивільна;
 • Б господарська;
 • В матеріальна.

10. Формально-обов’язкове правило поведінки, яке має загальний характер, встановлюється, санкціонується та забезпечується державою з метою регулювання суспільних відносин:

 • А норма права;
 • Б інститут права;
 • В галузь права.

11. Галузь права, що регулює відносини у сфері виконавчо-розпорядчої діяльності:

 • А цивільне;
 • Б адміністративне;
 • В господарське.

12. Відповідальність у вигляді відшкодування завданої шкоди, збитків, яка застосовується за порушення майнових або особистих немайнових прав:

 • А цивільно-правова;
 • Б матеріальна;
 • В господарська;
 • Г фінансова.

13. Конкретні життєві обставини, передбачені правовою нормою, що зумовлюють виникнення, зміну або припинення правовідносин:

 • А юридичний зміст;
 • Б фактичний зміст;
 • В юридичний факт.

14. Галузь права, що регулює майнові та пов’язані з ними особисті немайнові відносини:

 • А господарське;
 • Б цивільне;
 • В фінансове.

15. Складовою суб’єктивної сторони правопорушення є

 • А засіб скоєння правопорушення;
 • Б мотив;
 • В наслідки правопорушення.

16. Частина норми, що містить умови, за наявності яких можна здійснювати дану норму:

 • А гіпотеза;
 • Б диспозиція;
 • В санкція.

2 рівень

(тестові завдання другого рівня містять 3 (2) правильних відповіді)

1. Організації суспільства за первісного ладу були властиві такі ознаки:

 • А соціальна неоднорідність;
 • Б публічна влада тотожна з населенням;
 • В кровно-родинні зв’язки;
 • Г наявність зборів (податків);
 • Ґ відсутність апарату примусу;
 • Д врегулювання стосунків шляхом застосування звичаїв та традицій.

2. Вкажіть ознаки державної влади:

 • А верховенство;
 • Б легітимність;
 • В загальність;
 • Г чітка внутрішня структура;
 • Ґ ієрархічна система;
 • Д універсальність.

3. Основними ознаками держави є :

 • А територія і населення;
 • Б наявність права;
 • В публічна влада;
 • Г конституція;
 • Ґ суверенітет;
 • Д поділ влади на три гілки.

4. Вкажіть ознаки федерації:

 • А відсутність єдиних законодавчих органів;
 • Б є союзом держав;
 • В єдині збройні сили;
 • Г двопалатний парламент;
 • Ґ є союзною державою;
 • Д оформляється шляхом укладення договору.

5. Вкажіть ознаки монархії:

 • А довічне користування владою;
 • Б взаємовідповідальність держави та особи;
 • В передача влади по спадковості;
 • Г виборність влади на певний термін;
 • Ґ монарх не несе відповідальності ні перед ким за свою діяльність;
 • Д звітність влади перед населенням.

6. Вкажіть ознаки авторитарного політичного режиму:

 • А влада належить невеликій кількості осіб (військова хунта, олігархічна група, тиран, монарх тощо);
 • Б особлива система контролю та насилля;
 • В необмеженість влади та непідконтрольність (в країні можуть діяти закони, лише потрібні для верхівки);
 • Г надмірно централізований контроль над економікою;
 • Ґ опора на силу (наявність збройних формувань, здатних у будь-який момент придушити виступи);
 • Д монополія держави на засоби масової інформації.

7. Ознаки права:

 • А встановлюється і санкціонується суспільством;
 • Б є системою норм;
 • В має загальний характер;
 • Г є загальнообов’язковим;
 • Ґ за недотримання настає громадський осуд;
 • Д формується на підставі уявлень про добро і зло.

8. Ознаками правопорушення є:

 • А караність;
 • Б винність;
 • В об’єкт;
 • Г суб’єктивна сторона;
 • Ґ протиправність.

3 рівень

(у завданнях третього рівня складності слід вставити пропущені слова, закінчити речення (дати визначення поняттям), встановити відповідності чи послідовності, класифікувати...)

1. Серед необмежених монархій розрізняють:

 • А абсолютну;
 • Б ... ;
 • В ... .

2. Основними причинами виникнення держави і права є:

 • А ... ;
 • Б ... ;
 • В ... .

3. Структурними елементами норми права є:

 • А ... ;
 • Б ... ;
 • В ... .

4. Цілями юридичної відповідальності є:

 • А ... ;
 • Б ... ;
 • В ... .
 • Г відшкодування завданих збитків.

4 рівень

(у завданнях четвертого рівня слід розкрити зміст питання, скласти схему чи алгоритм дій, порівняти тощо)

1. Порівняйте владу у додержавному суспільстві і державну владу.

2. Вкажіть та розкрийте основні причини виникнення держави і права.

3. Порівняйте федерацію і конфедерацію.

4. Порівняйте президентську та парламентську республіки.

5. Порівняйте право і мораль.

6. Порівняйте злочин і проступок.