Основи правознавства. Повторне видання. 9 клас. Ратушняк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Основи правознавства. Повторне видання. 9 клас. Ратушняк

Новітня епоха — це не лише епоха над сучасних технологій, а й епоха права. Саме за допомогою правових норм регулюються складні соціальні відносини, формуються закони й правила життя людей у суспільстві, підтримується й забезпечується мир та стабільність на нашій планеті, виховується нове покоління, твориться добро та справедливість. Для того, щоб норми права були реальними та дієвими, необхідно, аби не лише фахівці-юристи, а й кожна людина орієнтувалася у правовому полі.

У підручнику ви знайдете цікаву й корисну інформацію про права і свободи людини в різних сферах її життєдіяльності, вправи та ситуаційні завдання, які допоможуть вам краще зорієнтуватися у світі права.

Вступ

Розділ I. Основи теорії держави і права

§ 1. Право і закони в житті людини

§ 2. Загальна характеристика держави та державної влади

§ 3. Державний лад. Форми держави

§ 4. Поняття та загальна характеристика права

§ 5. Соціальні норми в житті людей. Практичне заняття

Розділ II. Правовідносини. Правопорушення. Юридична відповідальність

§ 6. Правовідносини

§ 7. Правопорушення

§ 8. Юридична відповідальність

§ 9. Обставини, що виключають шкідливість (суспільну небезпеку) діяння. Практичне заняття

Орієнтовні завдання на урок узагальнення з розділів І та ІІ

Розділ III. Взаємозв’язок людини і держави

§ 10. Конституція України. Конституційний Суд України

§ 11. Особа, суспільство, держава

§ 12. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина

§ 13. Особливості організації державної влади в Україні: законодавча та виконавча влада. Президент України. Місцеве самоврядування

§ 14. Звернення громадян. Практичне заняття

Орієнтовні завдання на урок узагальнення з розділу ІІІ. Взаємозв’язок людини і держави

Розділ IV. Неповнолітні як суб’єкти цивільних, сімейних, трудових, адміністративних і кримінальних правовідносин

§ 15. Цивільна правоздатність і цивільна дієздатність. Обсяг цивільної правосуб’єктності неповнолітніх

§ 16. Власність неповнолітніх. Практичне заняття

§ 17. Захист прав споживачів. Особливості електронного продажу й операцій із кредитною карткою. Практичне заняття

§ 18. Сім’я. Шлюб. Взаємні права й обов’язки батьків і дітей

§ 19. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування. Практичне заняття

§ 20. Праця неповнолітніх

§ 21. Праця неповнолітніх (продовження)

§ 22. Працевлаштування неповнолітніх. Практичне заняття

§ 23. Адміністративні правопорушення та адміністративна відповідальність

§ 24. Злочин

§ 25. Особливості адміністративної та кримінальної відповідальності неповнолітніх. Практичне заняття

Орієнтовні завдання на урок узагальнення з розділу IV. Неповнолітні як суб’єкти цивільних, сімейних, трудових, адміністративних і кримінальних правовідносин

Розділ V. Якщо право — це професія

§ 26. Професія «юрист». Юристи в нашому житті

§ 27. Правоохоронні органи і людина

§ 28. Кримінальний процес

§ 29. Цивільний процес (судочинство)

Орієнтовні завдання на урок узагальнення з розділу V. Якщо право — це професія

Додатки

Загальна декларація прав людини

Конвенція про права дитини

Конституція України. Розділ II. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина

Технології та методи роботи на уроках правознавства